IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Afdeling Sedimentologie (IRScNB/KBIN-KBIN)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=2269
www.natuurwetenschappen.be/sedimento

Overkoepelend instituut: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem (IRScNB/KBIN), meer

Thesaurustermen (11) : Densitometers; Estuariene sedimentatie; Geologische kaarten; Getijsedimentatie; Granulometrie; Radiografie; Sedimentaire dynamieken; Sedimentatie; Sedimentologie; Sedimenttransport; Teledetectie
Geografische termen (5) : ASW, Golf van Mexico, Campeche Bank [Marine Regions]; België, Schelde R. [Marine Regions]; België, Zeeschelde [Marine Regions]; Ecuador [Marine Regions]; Rusland, Siberië [Marine Regions]
Adres:
Vautierstraat 29
1000 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-627 43 22
Fax: +32-(0)2-627 41 13
 Publicaties | Projecten | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Abstract:
Onderzoek naar moderne mariene en estuariene sedimenten: fysische eigenschappen van sedimenten (radiografie, densitometrie, korrelgrootte analyse, specifiek oppervlak); sedimentaire dynamiek (sedimentstromen in estuaria, sedimentaccumulatie in intertidale gebieden; relaties tussen sedimenten, sedimentatie en biochemische processen; teledetectie van sedimenttypes en structuren.

Publicaties (7)  Top | Projecten | Datasets 
  ( 3 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Temmerman, S.; Govers, G.; Wartel, S.; Meire, P. (2004). Modelling estuarine variations in tidal marsh sedimentation: response to changing sea level and suspended sediment concentrations. Mar. Geol. 212(1-4): 1-19. https://dx.doi.org/10.1016/j.margeo.2004.10.021, meer
 • Peer reviewed article Temmerman, S.; Govers, G.; Wartel, S.; Meire, P. (2003). Spatial and temporal factors controlling short-term sedimentation in a salt and freshwater tidal marsh, Scheldt estuary, Belgium, SW Netherlands. Earth Surf. Process. Landforms 28(7): 739-755. http://dx.doi.org/10.1002/esp.495, meer
 • Peer reviewed article Temmerman, S.; Govers, G.; Meire, P.; Wartel, S. (2003). Modelling long-term tidal marsh growth under changing tidal conditions and suspended sediment concentrations, Scheldt estuary, Belgium. Mar. Geol. 193(1-2): 151-169. dx.doi.org/10.1016/S0025-3227(02)00642-4, meer
 • Temmerman, S.; Govers, G.; Wartel, S.; Meire, P. (2001). Tidal marsh sedimentation in the Scheldt estuary: a field and modelling approach, in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 58-59, meer
 • Francken, F.; Wartel, S.; Parker, R. (2000). Bepaling van de hoeveelheid slib in de Beneden-Zeeschelde. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Brussel. III, 34 pp., meer
 • Wartel, S.; Francken, F. (2000). Sedimenttransport en sedimentatieprocessen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent = Sediment transport and sedimentation processes in the Schelde between Antwerpen and Gent. Syntheseverslag. KBIN: Brussel. 42 pp., meer
 • Wartel, S.; Francken, F. (1996). Algemene Milieu Impactstudie Sigmaplan (AMIS): sedimenttransport en sedimentatie-processen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent. AMIS DS6.1-2. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN): Brussel. 43 pp., meer

Projecten (10)  Top | Publicaties | Datasets 
 • Algemene Milieu Impactstudie Sigmaplan (AMIS) - Metingen van de sedimentlading in het fluviatiel deel van het Scheldebekken, meer
 • Beneden Zeeschelde: langdurige sedimentatie meetreeks - Sedimenten van Stort- en Baggerplaasten. Vergelijkende studie van de concentratie aan organisch materiaal, meer
 • Bepaling van de hoeveelheid slib in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • Bepaling van de sedimenttypes en opstelling van een lithologische kaart van de Beneden-Zeeschelde, meer
 • Bepaling van de verhouding marien en fluviatiel slib in de Beneden Zeeschelde, meer
 • Bepaling van de verhouding marien en fluviatiel slib in de Beneden-Zeeschelde in het voorjaar van 1998, meer
 • OMES 1: Sediment transport en sedimentatie processen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent, meer
 • Sedigrafische analyse van het lutum-gehalte van bodemmonsters van Westerschelde en Beneden Zeeschelde en vergelijkend onderzoek met de Laserdiffractiemethode, meer
 • Studie van langdurige meetreeksen in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • Westerschelde en Beneden-Zeeschelde: Sedigrafische analyse lutumgehalte bodemmonsters Juli 2001, meer

Datasets (5)  Top | Publicaties | Projecten 
 • PhD_JolienBuyse: Buyse, Jolien; Reubens, J.; Hostens, Kris; Degraer, Steven; Goossens, J.; De Backer, Annelies; Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO); Flanders Marine Institute (VLIZ); Marine Ecosystem Management (IRScNB/KBIN): Belgium; (2021): Using acoustic telemetry to study local and larger scale movements of plaice in relation to a Belgian offshore wind farm. Marine Data Archive., meer
 • Sedimentatieprocessen in het Tielrodeschor: 13 uurs metingen, meer
 • Sedimentlading in het fluvatiel deel van het Scheldebekken, meer
 • Sedimenttransport en sedimentatieprocessen in de Schelde, meer
 • sedimentatieprocessen van de polders, overstromingsgebieden langsheen de Schelde, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten | Datasets