IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Waterdienst (IenW)
Dit instituut is gewijzigd, zie onderstaand instituut
Water, Verkeer en Leefomgeving (IenW-WVL), meer
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), meer

Overkoepelend instituut: Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (IenW-RWS), meer
Vorige naam: Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), meer

Adres:
Postbus 17
8200 AA Lelystad
Nederland

Tel.: +31-(0)320-29 84 11
E-mail:
 Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Deelinstituut  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst; Helpdesk Water (IenW), meer

Abstract:
De Waterdienst werkt binnen Rijkswaterstaat door de inzet van kennis en expertise aan een betrouwbaar, schoon en veilig hoofdwatersysteem in Nederland. Dit zorgt voor efficiënt en effectief waterbeheer, voor nu en in de toekomst.

Publicaties (30)  Top | Instituut | Projecten | Datasets 
  opsplitsen filter
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S. (2013). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2011/2012. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 94 + bijlagen pp., meer
 • Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A. (2013). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2012. Delta Project Management/Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 68 + bijlagen pp., meer
 • Arts, F.A. (2012). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2012. RWS Waterdienst BM, 12.18. Delta Project Management/Rijkswaterstaat, Waterdienst: Lelystad. 23 pp., meer
 • Maas, H.; Oorthuijsen, W. (2012). Brondocument waterlichaam Zwin: doelen en maatregelen Rijkswateren 2009. Partiële herziening. RWS, WD: Lelystad. 63 + bijlagen pp., meer
 • Peeters, E.T.H.M.; De Lange, H.J.; de la Haye, M.A.A.; Reeze, A.J. G.; Postma, J.F. (2012). Achtergrondrapport KRW-maatlat macrofauna R8. Ecofide rapportnummer 43b. RWS Waterdienst: Weesp. 117 pp., meer
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S. (2012). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2010/2011. RWS Waterdienst BM, 12.07. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 92 + bijlagen pp., meer
 • Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A. (2012). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2011. RWS Waterdienst BM, 12.22. Delta Project Management/Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 77 + bijlagen pp., meer
 • Arts, F.A. (2011). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2011. RWS Waterdienst BM, 11.08. Delta Project Management/Rijkswaterstaat, Waterdienst: Vlissingen. 23 pp., meer
 • Spronk, G.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E.; Plancke, Y.; De Jong, D.; Schrijver, M. (2011). Verslag afstemming monitoring - Ecotopen en ecotopenkaarten, september 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 2 pp., meer
 • Spronk, G.; Van Braeckel, A.; Van Ryckegem, G.; De Jong, D.; Kers, B. (2011). Verslag afstemming monitoring - Vegetatiekartering, november 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): [s.l.]. 6 pp., meer
 • Spronk, G.; Breine, J.; Van den Bergh, E.; Goudswaard, P.C.; Bot, P.; Roos, M. (2011). Verslag afstemming monitoring - Visonderzoek, november 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 2 pp., meer
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S. (2011). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2009/2010. RWS Waterdienst BM, 11.10. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 90 + bijlagen pp., meer
 • Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A. (2011). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2010. RWS Waterdienst BM, 11.11. Delta Project Management/Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 76 + bijlagen pp., meer
 • Tonnon, P.K.; Baptist, M.J. (Ed.) (2011). T0-rapportage monitoring en evaluatie pilot zandmotor. Rijkswaterstaat. Waterdienst: [s.l.]. iv, 198 pp., meer
 • Arts, F.A. (2010). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2010. RWS Waterdienst BM, 10.16. Delta Project Management/Rijkswaterstaat, Waterdienst: Vlissingen. 25 pp., meer
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S. (2010). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2008/2009. RWS Waterdienst BM, 10.08. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 88 + bijlagen pp., meer
 • Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A. (2010). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2009. RWS Waterdienst BM, 10.09. Delta Project Management/Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 83 + bijlagen pp., meer
 • Arts, F.A. (2009). Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991 - 2008. RWS Waterdienst BM, 09.08. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 50 + bijlagen pp., meer
 • Arts, F.A. (2009). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2009. RWS Waterdienst BM, 09.07. Delta Project Management/Rijkswaterstaat, Waterdienst: Vlissingen. 25 pp., meer
 • RWS Waterdienst (2009). Brondocument waterlichaam Westerschelde: Doelen en maatregelen Rijkswateren. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat: [s.l.]. 102 pp., meer
 • Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A. (2009). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2008. RWS Waterdienst BM, 09.05. Delta Project Management/Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 68 + bijlagen pp., meer
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S. (2009). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2007/2008. RWS Waterdienst BM, 09.06. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 84 + bijlagen pp., meer
 • van der Werf, J.; Giardino, A. (2009). Effect van zeer grootschalige zandwinning langs de Nederlandse kust op de waterbeweging, zandtransporten en morfologie. RWS Waterdienst: [s.l.]. 66 pp., meer
 • (2008). Effecten van een zout Volkerak-Zoommeer op de Ooster- en de Westerschelde. RWS Waterdienst: [s.l.]. 24 pp., meer
 • ComCoast Team (2008). The future of flood risk management: The movie and guide to multifunctional coastal defence zones [DVD]. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Lelystad. 2 dvds pp., meer
 • Holierhoek, M.M.; van der Weijden, M.H.; Naber, A.; Van den boogaard, B.; Bovelander, R.W.; Latuhihin, M.J.; Visser, W.; Geijp, F.W. (2008). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2008. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2008.001. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Lelystad. ISBN 9789036914215. 242 + bijlagen pp., meer
 • Kranenbarg, J.; Jager, Z. (2008). Maatlat vissen in estuaria. KRW watertype O2. Reptielen, Amfibiën, Vissen onderzoek Nederland (RAVON): Nijmegen. 40 pp., meer
 • Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A. (2008). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2007. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2008.032. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. ISBN 9789036914833. 86 pp., meer
 • (2007). ComCoast: the future of flood risk management. The movie and guide to multifunctional coastal defence zones [DVD]. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Lelystad. 2 dvd's pp., meer
 • Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Lelystad, meer

Projecten (5)  Top | Instituut | Publicaties | Datasets 
 • BEQI: Het ontwikkelen van een software voor berekening van de BEQI index (Benthos Ecosystem Quality Index), meer
 • FRAME: Flood Risk Management in Estuaries: Sustainable New Land Use in Flood Control Areas, meer
 • HARBASINS: Harmonised River Basins Strategies North Sea, meer
 • Ontwikkeling evaluatiemethodiek geïntegreerde systeemmonitoring, meer
 • SEADATANET: Pan-European infrastructure for Ocean & Marine Data Management, meer

Datasets (21)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten 
 • MONEOS - Diversiteit Habitats in het Schelde-Estuarium, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Bacteriologie, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Bacteriologie - Schelpdierwater, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Macrofauna, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Microfytobenthos, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Vegetatiekartering getijdegebieden: Monitoring Zeegras, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Visziekten, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Watervogels, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk: deltavogelatlas, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk: fytoplankton, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk: kwelders, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk: zeegras, meer
 • MWTL chemisch monitoring netwerk Westerschelde: Organische microverontreinigingen, meer
 • MWTL fysisch monitoring netwerk Westerschelde, meer
 • MWTL fysisch monitoring netwerk Westerschelde: Afvoeren, meer
 • MWTL fysisch monitoring netwerk Westerschelde: Watertemperaturen, meer
 • MWTL fysisch monitoring netwerk: golfklimaat, meer
 • MWTL fysisch monitoring netwerk: waternormalen, meer
 • MWTL fysisch monitoring network, meer
 • MWTL morfologisch monitoring netwerk: kust en zeebodem, meer
 • MWTL morfologisch monitoring netwerk: kustfoto's, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets