IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ARCADIS Belgium nv
www.arcadisbelgium.be
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Ecolas, meer

Overkoepelend instituut: ARCADIS, meer
Vorige naam: ARCADIS; ARCADIS Belgium nv; Ecolas, meer

Adres:
Posthofbrug 12
2600 Antwerpen-Berchem
België

Tel.: +32-(0)3-360 83 00
Fax: +32-(0)3-360 83 01
E-mail:
 Instituten | Publicaties | Projecten 
 

Geassocieerd aan een deelinstituut  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 

Deelinstituten (3)  Top | Publicaties | Projecten 
 • ARCADIS; ARCADIS Belgium nv; Antwerpen, meer
 • ARCADIS; ARCADIS Belgium nv; Gent, meer
 • ARCADIS; ARCADIS Belgium nv; Oostende, meer

Abstract:
ARCADIS Belgium nv die alle kennis en expertise voor de Vlaamse markt bundelt. De vroegere bedrijven ARCADIS Gedas, ARCADIS Ecolas, Euras, ARCADIS SWK, ARCADIS Aeolus, Constructor, CW en Starke Diekstra zijn allemaal geïntegreerd in deze ene nv, wat een aanzienlijke juridische en administratieve vereenvoudiging betekent. Het in mei 2008 overgenomen VDS werd omgedoopt tot ARCADIS VDS bvba en ressorteert onder ARCADIS Belgium nv.

Publicaties (24)  Top | Instituten | Projecten 
  opsplitsen filter
 • Rommens, W.; Hauquier, F. (2020). MER voor de extractie van mariene aggregaten in het Belgisch deel van de Noordzee. ARCADIS Belgium nv/Zeegra vzw | Afdeling Kust | Afdeling Maritieme Toegang: Gent. 317 + 7 kaarten pp., meer
 • Demolder, H.; Adriaens, T.N.; Anselin, A.; Boone, N.; De Beck, L.; De Keersmaeker, L.; De Knijf, G.; De Smet, L.; Devos, K.; Geeraerts, C.; Jansen, I.; Maes, D.; Neirynck, J.; Onkelinx, T.; Sioen, G.; Thomaes, A.; Thoonen, M.; Van Den Berge, K.; Van der Aa, B.; Van Gossum, P.; Van Landuyt, W.; Van Reeth, W.; Van Uytvanck, J.; Vermeersch, G.; Verreycken, H.; Verschelde, P. (2018). Natuurindicatoren 2018: Toestand van de natuur in Vlaanderen. Cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018 (1). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISBN 9789040303982. 64 pp., meer
 • Volckaert, A.; Durinck, R. (2018). Strategische milieubeoordeling van het ontwerp marien ruimtelijk plan. [Openbare raadpleging]. ARCADIS Belgium nv: Gent. 242 pp., meer
 • Volckaert, A.; Rommens, W. (2018). Update socio-economic analysis of the use of the Belgian marine waters and of the cost of degradation. Marine Strategy Framework Directive - Art. 8.1.c. Final Version V6.0 [Openbare raadpleging]. ARCADIS Belgium nv: Gent. 105 + (15 p. Dutch summary) pp., meer
 • Durinck, R.; Casteleyn, K. (2017). Update environmental impact report for the extraction of marine aggregates in control zones 1, 2 and 3 in the Belgian part of the North Sea, in: Degrendele, K. et al. (Ed.) Belgian marine sand: a scarce resource? Study day, 9 June 2017, Hotel Andromeda, Ostend. pp. 105-120, meer
 • Durinck, R.; Himpens, A.; Libbrecht, D. (2016). MER voor de extractie van mariene aggregaten in controlezones 1, 2 en 3 in het Belgisch deel van de Noordzee. Arcadis Belgium/Zeegra vzw | Afdeling Kust | Afdeling Maritieme Toegang: Brussel. 279 + kaarten pp., meer
 • Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Cliquet, A.; Volckaert, A. (2012). Inspanningen voor geïntegreerd kustzonebeheer, in: Maelfait, H. et al. (Ed.) Het Kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 75, meer
 • Durinck, R.; Deconinck, M.; Volckaert, A.; Nysten, K.; Himpens, A.; Libbrecht, D. (2012). Milieueffectenrapport - NEMO LINK. ARCADIS Belgium nv: Brussel. 257 + bijlagen + kaarten pp., meer
 • Volckaert, A.; Veiga, J.M.; Van Acoleyen, M. (2012). Sources and pathways for marine litter: Bottom up approach starting from local case-studies for the four European regional seas, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 73-74, meer
 • (2011). Milieueffectenrapport - Offshore North Sea Power windpark. ARCADIS Belgium nv: Gent. LXXX, 416, bijlagen, kaarten pp., meer
 • (2011). Milieueffectenrapport - Wijziging Norther offshore windpark. ARCADIS Belgium nv: Gent. XVIII, 91, bijlagen, kaarten pp., meer
 • Van den Eynde, D.; De Sutter, R.; De Smet, L.; Francken, F.; Haelters, J.; Maes, F.; Malfait, E.; Ozer, J.; Polet, H.; Ponsar, S.; Reyns, J.; Van der Biest, K.; Vanderperren, E.; Verwaest, T.; Volckaert, A.; Willekens, M. (2011). Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities CLIMAR: final report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 121 pp., meer
 • Arcadis (2010). Basisanalyse voor de Baai van Heist en de zandbank in de zone Knokke-Heist west. Versie D en E. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 138 pp., meer
 • De Smet, L.; Volckaert, A. (2010). Inventory of the socio-economic activities affecting the Belgian marine waters and the related developments within the European Marine Strategy Framework Directive 2008/56/EC: Final report. Arcadis: Berchem. 104 pp., meer
 • Stejin, R.; Pickaver, A.; Ferriera, M.; Czerniak, P.; Heinichen, B.; Volckaert, A. (2010). OURCOAST, A European initiative to support exchange of experiences and best practices in coastal management, in: Littoral 2010: Adapting to global change at the coast, London 21-23 September, 2010. Book of Abstracts. pp. 67, meer
 • (2009). Kennisgeving voor het project MER voor ontgrondingen in de Zeeschelde tot Wintam. ARCADIS Belgium nv: Gent. xvii, 73 + bijlagen pp., meer
 • De Smet, L.; Bogaert, S.; Vandenbroucke, D.; Van Hyfte, A.; De Coster, K. (2009). Onderzoek duurzame bevoorrading: gebruik lokale oppervlaktedelfstoffen of import van minerale grondstoffen. Arcadis Belgium: [s.l.]. 190 pp., meer
 • Pickaver, A.; Ferreira, M.; Veiga, J.M.; Steijn, R.; Czerniak, P.; Heinichen, B.; Volckaert, A. (2009). OURCOAST - A European Initiative to Support ICZM, in: Özhan, E. (Ed.) Proceedings of the Ninth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 09, 10-14 November 2009, Sochi, Russia, Volume 1. , meer
 • Van den Eynde, D.; De Smet, L.; De Sutter, R.; Francken, F.; Maes, F.; Ozer, J.; Polet, H.; Ponsar, S.; Van der Biest, K.; Vanderperren, E.; Verwaest, T.; Volckaert, A.; Willekens, M. (2009). Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities CLIMAR: final report phase 1. Belgian Science Policy: Brussel. 81 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Arcadis (2008). Inventarisatie en vergelijking van het beleid inzake veiligheid tegen overstromen in het Schelde-estuarium op Nederlands en Vlaams grondgebied. Versie 3.0. Proses2010: [s.l.]. VI, 76 + appendices pp., meer
 • Arcadis; Technum (2007). Hoofdrapport Milieueffectrapport: verruiming vaargeul Beneden Zeeschelde en Westerschelde. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 311 + 1 map, cd-rom (reports) pp., meer
 • Arcadis; Technum (2007). Hoofdrapport actualisatie strategisch milieueffectenrapport: verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 67 pp., meer
 • Arcadis; Technum (2007). Hoofdrapport Passende Beoordeling: verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 130 pp., meer
 • Arcadis (2006). Workshop on measuring waves in the North Sea estuaries and Wadden Sea meering report, 13 December 2006. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): [s.l.]. 23 + bijlagen + CD-ROM pp., meer

Projecten (2)  Top | Instituten | Publicaties 
 • Grensoverschrijdend Project MER verruiming Vaargeul Schelde, meer
 • Internationaal MER Duurzaam behoud Zwin, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten