Vandegehuchte, Michiel [ meer ]
Departementshoofd Onderzoek
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer
    Tel.: +32-(0)59-34 14 96
    GSM: +32-(0)471-61 22 49
    E-mail: