IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Dan, Sebastian
ORCID
Thesaurustermen: Erosiebescherming kust; Integraal kustzonebeheer; Kustbescherming; Kustveiligheid bij extreme stormen
 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Kust (KUST), meer
 • Functie: Onderzoeker
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 
 • MOZES: onderzoek van de morfologische interactie tussen de kustnabije banken en geulen en de strandzone, meer
 • Opmaak kustlijnmodellen westkust, meer
 • Assesment swimmers safety at Ostende beach, meer
 • Building with Nature Interreg, meer
 • Design coastal safety measures Raversijde-Mariakerke-Wellington West, meer
 • Duin voor Dijk pilots Raversijde - Spinoladijk - Westende, meer
 • Effect zandwinning op kustveiligheid, meer
 • ENDURE - ENsuring DUne REsilience against Climate Change, meer
 • Force estimation on a new coastal structure in marina Blankenberge, meer
 • Hydralab+ ICODEP, meer
 • Living Lab Raversijde, meer
 • Ontwerp pilot zandmotor, meer
 • Opvolging hydro-morfodynamica Zwin, meer
 • Update of the morphological trends at the Belgian coast, meer
 • Veldmeting Zwin, meer
 • Vlaba - Vooroever- en geulsuppleties als kustbescherming, meer
 • Voorover- en geulsuppleties als kustbescherming, meer
 • Argusbeelden van het strand van Mariakerke, met een interval van 30 minuten, meer
 • Fysische parameters gemeten met behulp van frames, voor de kust van Mariakerke, meer
 • Fysische parameters gemeten tijdens 13uurs-monitoringscampage, voor de kust van Mariakerke, meer
 • Hydrodynamische parameters gemeten met behulp van frames, voor de kust van Mariakerke, meer
 • Intertidale golven en stromingen te Mariakerke, meer
 • Metingen uitgevoerd in het kader van het project: "Voorover- en geulsuppleties als kustbescherming" (Mariakerke), meer
A1 publicaties (10) [show]
Boeken (5) [show]
Boekhoofdstukken (11) [show]
Thesis [show]
Abstracts (11) [show]
Rapporten (25) [show]
Overige publicaties (5) [show]