IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Evaluatie van de impact van globale klimaatsveranderingen en aanpassingsmaatregelen voor mariene activiteiten
www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=en&COD=SD/NS/01A

Engelstalige titel: Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities
Overkoepelend project: Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling, meer
Identifier financieringsorganisatie: SD/NS/01A (Other contract id)
Acroniem: CLIMAR
Periode: December 2006 tot Februari 2011
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Klimaatverandering; Kustgebied; Modellering; Overstromingen; Risico's
Geografische term: ANE, België, Belgische kust [Marine Regions]
 Instituten | Publicaties 

Instituten (6)  Top | Publicaties 
 • Onderzoeksdomein Visserij, meer, partner
 • Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), meer, financier
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Natuurlijk Milieu; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium (BMM), meer, financier
 • ARCADIS; ARCADIS Belgium nv; Ecolas, meer, partner
 • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Europees, publiek- en internationaal recht; Maritiem Instituut, meer, partner
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer, partner

Abstract
Het Noordzee ecosysteem wordt gekenmerkt door een hoge productiviteit en sterk gediversifieerde habitats, maar ook door een zeer intensief gebruik. Hierdoor is de kwetsbaarheid voor effecten van klimaatsverandering van de ecologische, sociale en economische gemeenschap die de Noordzee is, zeer hoog (in termen van risico op schade). Een duurzame aanpak bij het bestuderen van het onderwerp klimaatsverandering in de Noordzee is d dan ook noodzakelijk.

Onderzoek en modellering zullen uitgevoerd worden om de primaire effecten van klimaats-verandering te bepalen en te onderscheiden van de natuurlijke evolutie op Noordzee-schaal. Deze primaire impacten omvatten de zeespiegelstijging, verzwaren van stormen, toename in neerslagvariatie, erosie, temperatuurs- en saliniteitswijzigingen, etc.

Daarna zullen secundaire effecten van klimaatsverandering op het Noordzee-ecosysteem en de sociaal-economische activiteiten (visserij, transport en haven, overstromingsgevaar, windenergie, etc.) bepaald worden. Twee gedetailleerde gevalstudies ─ visserij* en overstroming vanuit zee ─ hebben een hoge graad van extrapolatie naar de globale Noordzee-omgeving. Aanpassingsmaatregelen zullen geformuleerd worden voor het ecosysteem en de andere mariene activiteiten.

Gebaseerd op de detailtoepassing van de twee hierboven vermelde gevalstudies, zal er een evaluatie-instrument ontwikkeld worden om de impact van de maatregelen te evalueren naar de principes van duurzame ontwikkeling. Dit evaluatiekader zal ontwikkeld worden om de waarde van de aanpassingsstrategieën voor elke mariene sector te evalueren. Het evaluatiekader scoort zowel economische, ecologische als sociale voor- en nadelen van de aanpassingsstrategie. De aanpassingsstrategieën ondergaan als het ware een duurzaamheidstest.

Aanpassingsmaatregelen tegen klimaatsverandering zijn zelden “op zichzelf staande” milieumaatregelen en daarom is het betrekken van verschillende andere beleidssectoren op diverse niveaus vereist. Daarom zullen de aanpassingsstrategieën geconfronteerd worden met de globale beleids- en wettelijke enveloppe (aanpassing versus preventie, aanpassingsmaatregelen versus sectorale beleidsvoornemens, etc.). Zoals voor vele maatregelen gerelateerd aan duurzame ontwikkeling, zal het succes van de implementatie van de aanpassingsstrategieën afhangen van het begrip van de maatschappij en privé-organisaties, waardoor de noodzaak duidelijk wordt om dit aspect van in het begin bij de studie te betrekken.

Enerzijds gebaseerd op de twee gevalstudies, anderzijds op basis van de parallelle “integrale beoordeling” & beleids- en wettelijke evaluatie, zullen er aanbevelingen geformuleerd worden voor het Noordzee beleid en zijn diverse socio-economische activiteiten. Het is duidelijk dat dit project een waardevolle bijdrage zal leveren voor het beleid op het gebied van klimaatsverandering voor de Noordzee. Deze bijdrage zal niet alleen bestaan uit praktische hulpmiddelen (modellering, evaluatie) maar ook uit kwantificeerbare resultaten en toepassingen.

* Deze taak zal uitgevoerd worden door ILVO-Visserij, Sectie Technisch Visserijonderzoek

Publicaties (10)  Top | Instituten 
 • Van den Eynde, D.; De Sutter, R.; Maes, F.; Ozer, J.; Polet, H.; Ponsar, S.; Van der Biest, K.; Vanderperren, E.; Verwaest, T.; Volckaert, A.M. (2008). CLIMAR - Evaluatie van de impacts van klimaatverandering en aanpassingsmaatregelen voor mariene activiteiten, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 28-29, meer
 • Van den Eynde, D.; De Sutter, R.; Maes, F.; Ozer, J.; Polet, H.; Ponsar, S.; Van der Biest, K.; Vanderperren, E.; Verwaest, T.; Volckaert, A.M. (2008). CLIMAR - Evaluation des effets du changement climatique et mesures d'adaptation pour les activités marines, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 29-30, meer
 • Van der Biest, K.; Verwaest, T.; Reyns, J. (2008). CLIMAR - Evaluation of climate change impacts on flood risks in the Belgian coastal zone: case study "Coastal Flooding" [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Vanderperren, E.; Polet, H. (2009). CLIMAR Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities. Subdocument Belgian fisheries: sector analysis. Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO). Animal Sciences Unit - Fisheries: Ostend. 44 pp., meer
 • Van der Biest, K.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2009). CLIMAR. Section report 3: adaptation measures to climate change impacts along the Belgian coastline. Version 2.0. WL Rapporten, 814_01. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 20 + 8 p. app. pp., meer
 • Van der Biest, K.; Verwaest, T.; Reyns, J.; Mostaert, F. (2009). CLIMAR: deelrapport 2. Kwantificatie van de secundaire gevolgen van de klimaatsverandering in de Belgische kustvlakte. Versie 2.0. WL Rapporten, 814_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 46 + 22 p. bijlagen pp., meer
 • Van der Biest, K.; Verwaest, T.; Vanneuville, W.; Reyns, J.; Mostaert, F. (2008). CLIMAR: evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities. Subdocument coastal flooding. Version 2.0. WL Rapporten, 814_01. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. vi, 64 pp., meer
 • Van der Biest, K.; Verwaest, T.; Reyns, J. (2008). Evaluation des effets des changements climatiques sur les risques d'inondation du littoral belge, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 32, meer
 • Van den Eynde, D.; De Sutter, R.; De Smet, L.; Francken, F.; Haelters, J.; Maes, F.; Malfait, E.; Ozer, J.; Polet, H.; Ponsar, S.; Reyns, J.; Van der Biest, K.; Vanderperren, E.; Verwaest, T.; Volckaert, A.; Willekens, M. (2011). Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities CLIMAR: final report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 121 pp., meer
 • Van der Biest, K.; Verwaest, T.; Reyns, J. (2008). Evalueren van de gevolgen van klimaatsveranderingen op overstromingsrisico's langs de Belgische kust, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 31, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties