IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Gecombineerde effecten van hydroklimaatsveranderingen en menselijke activiteiten op het kustecosysteem
www.ulb.ac.be/assoc/esa/AMORE/amore.htm

Engelstalige titel: Combined Effect of Changing Hydroclimate and Human Activity on Coastal Ecosystem Health
Overkoepelend project: Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling, meer
Identifier financieringsorganisatie: SD/NS/03A (Other contract id)
Acroniem: AMORE III
Periode: December 2006 tot Januari 2011
Status: Afgelopen
 Instituten | Publicatie | Datasets 

Instituten (5)  Top | Publicatie | Datasets 
 • Université Libre de Bruxelles; École Interfacultaire de Bioingénieurs; Laboratoire d'Écologie des Systèmes Aquatiques (ESA), meer, coördinator
 • Onderzoeksdomein Visserij, meer, partner
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Brussel (KBIN-BMM), meer, partner
 • Université de Mons; Faculté des Sciences; Département de Biologie; Service d'Écologie Numérique des Milieux Aquatiques, meer, partner
 • Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), meer, financier

Abstract
AMORE III bestudeert de invloed van veranderende menselijke activiteit en klimaat op eutroficatie in de Belgische kustzone (EEZ.be) en het effect op goederen (de recent onwikkelde mosselteelt op zee) en diensten (atmosferische CO2 absorptie).
Als wetenschappelijke bijdrage aan een duurzaam gebruik van de EEZ.be wil AMORE III nieuwe ecologische kennis verzamelen, nieuwe technologie uitwerken en het bestaande 3D-MIRO&CO ecologisch model verbeteren om:

 • De rol van een veranderend hydroklimaat en de nutriënt-load van rivieren op de verspreiding en het voorkomen van Phaeocystis bloei in de EEZ.be en de rol van de kustregio als buffer voor verhoogde atmosferische CO2 te bepalen;
 • Bepalen van de invloed van Phaeocystis kolonies op mosselteelt in zee en aanbevelingen doen voor een optimaal beheer.
 • Definiëren van ecologische kwaliteitscriteria voor het meten van veranderingen in het ecosystem en voor het meten de effectiviteit van managmement en politieke

Datasets (2)  Top | Instituten | Publicatie 
 • AMORE III: Combined Effect of Changing Hydroclimate and Human Activity on Coastal Ecosystem Health: phytoplankton species densities, nutrients and chlorophyll a concentrations in the Belgian coastal zone (2007-2009), meer
 • Fytoplankton data voor het Belgisch Deel van de Noordzee verzameld door Université Libre de Bruxelles, meer

Publicatie  Top | Instituten | Datasets 
 • Lancelot, C. ; Rousseau, V.; Lacroix, G.; Denis, K.; Gypens, N.; Grosjean, P.; Van Nieuwenhove, K.; Parent, J.-Y.; Ruddick, K.; Delbare, D. (2009). Combined effect of changing hydroclimate and human activity on coastal ecosystem health. AMORE III (Advanced MOdeling and Research on eutrophication) project. Final Report phase 1. Belgian Science Policy: Brussels. 36 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie | Datasets