IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print deze pagina

one publication added to basket [128205]
Indicator system for biodiversity in Dutch marine waters: II. Ecoprofiles of indicator species for Wadden Sea, North Sea and Delta Area
Meesters, H.W.G.; ter Hofstede, R.; Deerenberg, C.M.; Craeymeersch, J.A.; De Mesel, I.G.; Brasseur, S.M.J.M.; Reijnders, P.J.H.; Witbaard, R. (2008). Indicator system for biodiversity in Dutch marine waters: II. Ecoprofiles of indicator species for Wadden Sea, North Sea and Delta Area. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 82. Statutory Research Tasks Unit for Nature and the Environment: Wageningen. 164 pp.
Deel van: Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu). Wageningen Universiteit: Wageningen. ISSN 1871-028X, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
  VLIZ: Open Repository 141870 [ OMA ]

Trefwoorden
  Biodiversity
  Diets
  Environmental conditions
  Environments > Aquatic environment > Marine environment
  Morphometric analysis
  Profiles
  Taxa > Species > Indicator species
  ANE, Nederland, Deltagebied [Marine Regions]; ANE, Noordzee [Marine Regions]; ANE, Waddenzee [Marine Regions]
  Marien/Kust

Auteurs  Top 
 • Meesters, H.W.G., meer
 • ter Hofstede, R., meer
 • Deerenberg, C.M.
 • Craeymeersch, J.A., meer
 • De Mesel, I.G., meer
 • Brasseur, S.M.J.M., meer
 • Reijnders, P.J.H., meer
 • Witbaard, R., meer

Abstract
  In het rapport wordt een groot aantal korte ecologische beschrijvingen, zogenaamde ecoprofielen, gepresenteerd voor belangrijke indicatorsoorten voor de Nederlandse mariene wateren. Het gaat hierbij om vogels, vissen, zeezoogdieren en invertebraten. Elk ecoprofiel biedt informatie over belangrijke kenmerken van de soort, zoals morfometrische gegevens en informatie over leefwijze, voedingsgewoonten en verspreidingsmechanismen. Voorts bevat het profiel informatie over de gevoeligheid van de soort voor milieudruk en over bestaande monitoringsprogramma’s en beschikbare gegevensverzamelingen. Voor elke indicatorsoort worden (voor zover beschikbaar) de gemiddelde aantallen gegeven voor de Waddenzee, Noordzee en het Deltagebied, over de periode 2001-2004 en 1999-2002. In de meeste ecoprofielen zijn ook natuurlijke referentiewaarden opgenomen, die worden gebruikt om de natuurkwaliteit te berekenen. Uit de resultaten blijkt dat de natuurkwaliteit sterk kan verschillen tussen de diverse indicatorsoorten, perioden en locaties. Gepleit wordt voor een zorgvuldige evaluatie van de keuze van indicatorsoorten voor de bepaling van de mariene biodiversiteit.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs