Instituten opzoeken | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Instituten opzoeken

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Laboratorium voor Chemische Analyse (UGent-LCA)
www.ugent.be/di/vph/en/research/lca/overview.htm
Het laboratorium voor Chemische Analyse (LCA) van de Universiteit Gent werd opgericht in 1992. De groep maakt deel uit van de Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid en heeft 35 jaar ervaring in het opsporen van residuen en contaminanten in matrices van dierlijke oorsprong (BELAC geaccrediteerd onder ISO 17025). Vanuit deze historisch opgebouwde expertise beoogt LCA om de meest recente, gevoelige en accurate analytische methodologie te benutten om gekende en ongekende residuen, contaminanten met inbegrip van micropolluenten of voedingscomponenten, derivaten of metabolieten hiervan te detecteren, kwantificeren of identificeren in diverse matrices. Dit alles gebeurt met het oog op het verzekeren van de voedselveiligheid en de kwaliteit van voeding en leefmilieu. Deze visie wordt eveneens doorgetrokken in de huidige en toekomstige lopende onderzoeksprojecten.

Een deel van het wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd wordt aan LCA heeft betrekking op het mariene of estuariene milieu:
- De analyse van micropolluenten in de Belgische kustzone;
- De voedselveiligheid van vis en zeevruchten;
- De bepaling van endocriene verstoring in het Schelde-estuarium;
- Metabolisatie en transfer van mariene toxines van algen naar mollusken en het milieu.

In de toekomst wordt de verdere ontwikkeling van methodes voor de multi-residu of multi-contaminant analyse van water- en biotamonsters met behulp van hoge-resolutie massaspectrometrie (MS) vooropgesteld. Hierbij zullen in het bijzonder opkomende polluenten worden opgenomen zoals farmaca, ftalaten, PFCs, fenolen, etc. Daarnaast worden ook de analytische aspecten die gepaard gaan met onderzoek naar mariene toxines verder uitgewerkt. De metabolomics-aanpak die reeds in diverse andere onderzoeksdomeinen binnen het labo wordt aangewend, zal ook hier als basis fungeren voor vernieuwend onderzoek.

Gezien de lage concentraties van de te analyseren componenten (ppt of ppb) en de complexiteit van de matrices is hoogtechnologische apparatuur vereist. Het laboratorium beschikt hiervoor over 1 LC-MSn en 1 U-HPLC-QqQ-MS/MS die de identificatie en de kwantificatie van componenten en hun residuen en/of metabolieten in complexe matrices mogelijk maakt. Daarnaast beschikt LCA eveneens over hoge resolutie U-HPLC-(Q) Orbitrap-MS en U-HPLC-Q-q-ToF systemen, die ook multi-component screening, biomerker en metabolome studies mogelijk maken. LCA participeert in tal van nationale en enkele internationale projecten en werkt intensief samen met het laboratorium Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie (Ugent) en de Operationele Directie Natuurlijk Milieu van het KBIN.

Engelse naam: Laboratory for Chemical Analysis
Overkoepelend instituut: Universiteit Gent; Faculteit Diergeneeskunde; Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid & Voedselveiligheid (UGent-VVV), meer

Adres:
Salisburylaan 133
9820 Merelbeke
België

Tel.: +32-(0)9-264 74 51
Fax: +32-(0)9-264 77 82
 
Type: Wetenschappelijk
  ( 32 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Van Acker, E.; Huysman, S.; De Rijcke, M.; Asselman, J.; De Schamphelaere, K.A.C.; Vanhaecke, L.; Janssen, C.R. (2021). Phycotoxin-enriched sea spray aerosols: methods, mechanisms, and human exposure. Environ. Sci. Technol. 55(9): 6184-6196. https://hdl.handle.net/10.1021/acs.est.1c00995, meer
 • Peer reviewed article Van Acker, E.; De Rijcke, M.; Beck, I.M.; Huysman, S.; Vanhaecke, L.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2020). Aerosolizable marine phycotoxins and human health effects: in vitro support for the biogenics hypothesis. Mar. Drugs 18(1): 46. https://hdl.handle.net/10.3390/md18010046, meer
 • Peer reviewed article Huysman, S.; Vanryckeghem, F.; De Paepe, E.; Smedes, F.; Haughey, S.A.; Elliott, C.T.; Demeestere, K.; Vanhaecke, L. (2019). Hydrophilic divinylbenzene for equilibrium sorption of emerging organic contaminants in aquatic matrices. Environ. Sci. Technol. 53(18): 10803-10812. https://hdl.handle.net/10.1021/acs.est.9b01814, meer
 • Peer reviewed article Huysman, S.; Van Meulebroek, L.; Janssens, O.; Vanryckeghem, F.; Van Langenhove, H.; Demeestere, K.; Vanhaecke, L. (2019). Targeted quantification and untargeted screening of alkylphenols, bisphenol A and phthalates in aquatic matrices using ultra-high-performance liquid chromatography coupled to hybrid Q-Orbitrap mass spectrometry. Anal. Chim. Acta 1049: 141-151. https://hdl.handle.net/10.1016/j.aca.2018.10.045, meer
 • Peer reviewed article Moeris, S.; Vanryckeghem, F.; Demeestere, K.; Huysman, S.; Vanhaecke, L.; De Schamphelaere, K.A.C. (2019). Growth stimulation effects of environmentally realistic contaminant mixtures on a marine diatom. Environ. Toxicol. Chem. 38(6): 1313-1322. https://hdl.handle.net/10.1002/etc.4431, meer
 • Peer reviewed article Scoma, A.; Heyer, R.; Rifai, R.; Dandyk, C.; Marshall, I.; Kerckhof, F.-M.; Marietou, A.; Boshker, H.T.S.; Meysman, F.J.R.; Malmos, K.G.; Vosegaard, T.; Vermeir, P.; Banat, I.M.; Benndorf, D.; Boon, N. (2019). Reduced TCA cycle rates at high hydrostatic pressure hinder hydrocarbon degradation and obligate oil degraders in natural, deep-sea microbial communities. ISME J. 13(4): 1004-1018. https://hdl.handle.net/10.1038/s41396-018-0324-5, meer
 • Peer reviewed article Vanryckeghem, F.; Huysman, S.; Van Langenhove, H.; Vanhaecke, L.; Demeestere, K. (2019). Multi-residue quantification and screening of emerging organic micropollutants in the Belgian Part of the North Sea by use of Speedisk extraction and Q-Orbitrap HRMS. Mar. Pollut. Bull. 142: 350-360. https://hdl.handle.net/10.1016/j.marpolbul.2019.03.049, meer
 • Peer reviewed article Huysman, S.; Van Meulebroek, L.; Vanryckeghem, F.; Van Langenhove, H.; Demeestere, K.; Vanhaecke, L. (2017). Development and validation of an ultra-high performance liquid chromatographic high resolution Q-Orbitrap mass spectrometric method for the simultaneous determination of steroidal endocrine disrupting compounds in aquatic matrices. Anal. Chim. Acta 984: 140-150. https://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2017.07.001, meer
 • Peer reviewed article Orellana, G.; Van Meulebroek, L.; De Rijcke, M.; Janssen, C.R.; Vanhaecke, L. (2017). High resolution mass spectrometry-based screening reveals lipophilic toxins in multiple trophic levels from the North Sea. Harmful Algae 64: 30-41. https://hdl.handle.net/10.1016/j.hal.2017.03.005, meer
 • Peer reviewed article Blandin, G.; Vervoort, H.; D'Haese, A.; Schoutteten, K.; Vanden Bussche, J.; Vanhaecke, L.; Myat, D.T.; Le-Clech, P.; Verliefde, A.R.D. (2016). Impact of hydraulic pressure on membrane deformation and trace organic contaminants rejection in pressure assisted osmosis (PAO). Process Safety and Environmental Protection 102: 316-327. https://hdl.handle.net/10.1016/j.psep.2016.04.004, meer
 • Peer reviewed article Asselman, J.; De Coninck, D.I.M.; Vandegehuchte, M.B.; Jansen, M.; Decaestecker, E.; De Meester, L.; Vanden Bussche, J.; Vanhaecke, L.; Janssen, C.R.; De Schamphelaere, K.A.C. (2015). Global cytosine methylation in Daphnia magna depends on genotype, environment, and their interaction. Environ. Toxicol. Chem. 34(5): 1056-1061. https://hdl.handle.net/10.1002/etc.2887, meer
 • Peer reviewed article Claessens, M.; Monteyne, E.; Wille, K.; Vanhaecke, L.; Roose, P.; Janssen, C.R. (2015). Passive sampling reversed: coupling passive field sampling with passive lab dosing to assess the ecotoxicity of mixtures present in the marine environment. Mar. Pollut. Bull. 93(1-2): 9-19. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2015.02.028, meer
 • Peer reviewed article De Rijcke, M.; Vandegehuchte, M.B.; Vanden Bussche, J.; Nevejan, N.; Vanhaecke, L.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2015). Common European harmful algal blooms affect the viability and innate immune responses of Mytilus edulis larvae. Fish Shellfish Immunol. 47(1): 175-181. https://dx.doi.org/10.1016/j.fsi.2015.09.003, meer
 • Peer reviewed article Oppold, A.; Kreß, A.; Vanden Bussche, J.; Diogo, J.B.; Kuch, U.; Oehlmann, J.; Vandegehuchte, M.B.; Müller, R. (2015). Epigenetic alterations and decreasing insecticide sensitivity of the Asian tiger mosquito Aedes albopictus. Ecotoxicol. Environ. Saf. 122: 45-53. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecoenv.2015.06.036, meer
 • Peer reviewed article Orellana, G.; Van Meulebroek, L.; Van Vooren, S.; De Rijcke, M.; Vandegehuchte, M.; Janssen, C.R.; Vanhaecke, L. (2015). Quantification and profiling of lipophilic marine toxins in microalgae by UHPLC coupled to high-resolution orbitrap mass spectrometry. Anal. Bioanal. Chem. 407(21): 6345-6356. https://dx.doi.org/10.1007/s00216-015-8637-y, meer
 • Peer reviewed article Vanoppen, M.; Bakelants, A.F.A.M.; Gaublomme, D.; Schoutteten, K.V.K.M.; Vanden Bussche, J.; Vanhaecke, L.; Verliefde, A.R.D. (2015). Properties governing the transport of trace organic contaminants through ion-exchange membranes. Environ. Sci. Technol. 49(1): 489-497. https://hdl.handle.net/10.1021/es504389q, meer
 • Peer reviewed article Norouzitallab, P.; Baruah, K.; Vandegehuchte, M.B.; Van Stappen, G.; Catania, F; Vanden Bussche, J.; Vanhaecke, L.; Sorgeloos, P.; Bossier, P. (2014). Environmental heat stress induces epigenetic transgenerational inheritance of robustness in parthenogenetic Artemia model. FASEB J. 28(8): 3552-3563. https://dx.doi.org/10.1096/fj.14-252049, meer
 • Peer reviewed article Orellana, G.; Vanden Bussche, J.; Van Meulebroek, L.; Vandegehuchte, M.; Janssen, C.R.; Vanhaecke, L. (2014). Validation of a confirmatory method for lipophilic marine toxins in shellfish using UHPLC-HR-Orbitrap MS. Anal. Bioanal. Chem. 406(22): 5303-5312. https://dx.doi.org/10.1007/s00216-014-7958-6, meer
 • Peer reviewed article Claessens, M.; Vanhaecke, L.; Wille, K.; Janssen, C.R. (2013). Emerging contaminants in Belgian marine waters: single toxicant and mixture risks of pharmaceuticals. Mar. Pollut. Bull. 71(1-2): 41-50. https://hdl.handle.net/10.1016/j.marpolbul.2013.03.039, meer
 • Peer reviewed article Ghekiere, A.; Verdonck, F.; Claessens, M.; Monteyne, E.; Roose, P.; Wille, K.; Goffin, A.; Rappé, K.; Janssen, C.R. (2013). Monitoring micropollutants in marine waters, can quality standards be met? Mar. Pollut. Bull. 69(1-2): 243-250. https://hdl.handle.net/10.1016/j.marpolbul.2012.12.024, meer
 • Peer reviewed article Wille, K.; De Brabander, H.F.; De Wulf, E.; Van Caeter, P.; Janssen, C.; Vanhaecke, L. (2012). Coupled chromatographic and mass-spectrometric techniques for the analysis of emerging pollutants in the aquatic environment. Trends Anal. Chem. 35: 87-108. hdl.handle.net/10.1016/j.trac.2011.12.003, meer
 • Peer reviewed article De Gusseme, B.; Hennebel, T.; Vanhaecke, L.; Soetaert, M.; Desloover, J.; Wille, K.; Verbeken, K.; Verstraete, W.; Boon, N. (2011). Biogenic Palladium enhances diatrizoate removal from hospital wastewater in a microbial electrolysis cell. Environ. Sci. Technol. 45(13): 5737–5745. hdl.handle.net/10.1021/es200702m, meer
 • Peer reviewed article Wille, K.; Claessens, M.; Rappé, K.; Monteyne, E.; Janssen, C.; De Brabander, H.F.; Vanhaecke, L. (2011). Rapid quantification of pharmaceuticals and pesticides in passive samplers using ultra high performance liquid chromatography coupled to high resolution mass spectrometry. J. Chromatogr. 1218(51): 9162-9173. hdl.handle.net/10.1016/j.chroma.2011.10.039, meer
 • Peer reviewed article Wille, K.; Kiebooms, J.A.L.; Claessens, M.; Rappé, K.; Vanden Bussche, J.; Noppe, H.; Van Praet, N.; De Wulf, E.; Van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F.; Vanhaecke, L. (2011). Development of analytical strategies using U-HPLC-MS/MS and LC-ToF-MS for the quantification of micropollutants in marine organisms. Anal. Bioanal. Chem. 400(5): 1459-1472. dx.doi.org/10.1007/s00216-011-4878-6, meer
 • Peer reviewed article Vanhaecke, L.; Verbeke, W.; De Brabander, H.F. (2010). Glazing of frozen fish: analytical and economic challenges. Anal. Chim. Acta 672(1-2): 40-44. hdl.handle.net/10.1016/j.aca.2010.03.045, meer
 • Peer reviewed article Wille, K.; Noppe, H.; Verheyden, K.; Vanden Bussche, J.; De Wulf, E.; Van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F.; Vanhaecke, L. (2010). Validation and application of an LC-MS/MS method for the simultaneous quantification of 13 pharmaceuticals in seawater. Anal. Bioanal. Chem. 397(5): 1797-1808. dx.doi.org/10.1007/s00216-010-3702-z, meer
 • Peer reviewed article Wille, K.; Vanden Bussche, J.; Noppe, H.; De Wulf, E.; Van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F.; Vanhaecke, L. (2010). A validated analytical method for the determination of perfluorinated compounds in surface-, sea- and sewagewater using liquid chromatography coupled to time-of-flight mass spectrometry. J. Chromatogr. 1217(43): 6616-6622. dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2010.03.054, meer
 • Peer reviewed article Noppe, H.; Verslycke, T.; De Wulf, E.; Verheyden, K.; Monteyne, E.; van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F. (2007). Occurrence of estrogens in the Scheldt estuary: a 2-year survey. Ecotoxicol. Environ. Saf. 66(1): 1-8. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecoenv.2006.04.005, meer
 • Peer reviewed article Noppe, H.; Ghekiere, A.; Verslycke, T.; De Wulf, E.; Verheyden, K.; Monteyne, E.; Polfliet, K.; van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F. (2007). Distribution and ecotoxicity of chlorotriazines in the Scheldt Estuary (B-Nl). Environ. Pollut. 147(3): 668-676. hdl.handle.net/10.1016/j.envpol.2006.09.016, meer
 • Peer reviewed article Noppe, H.; De Wasch, K.; Poelmans, S.; Van Hoof, N.; Verslycke, T.; Janssen, C.R.; De Brabander, H. (2005). Development and validation of an analytical method for detection of estrogens in water. Anal. Bioanal. Chem. 382(1): 91-98. dx.doi.org/10.1007/s00216-005-3174-8, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; Poelmans, S.; De Wasch, K.; De Brabander, H.; Janssen, C.R. (2004). Testosterone and energy metabolism in the estuarine mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea) following exposure to endocrine disruptors. Environ. Toxicol. Chem. 23(5): 1289-1296. hdl.handle.net/10.1897/03-338, meer
 • Peer reviewed article Du Laing, G.; Bogaert, N.; Tack, F.M.G.; Verloo, M.G.; Hendrickx, F. (2002). Heavy metal contents (Cd, Cu, Zn) in spiders (Pirata piraticus) living in intertidal sediments of the river Scheldt estuary (Belgium) as affected by substrate characteristics. Sci. Total Environ. 289(1-3): 71-81. hdl.handle.net/10.1016/S0048-9697(01)01025-7, meer
 • Parmentier, K.; Adamopoulou, A.; Roose, P.; Baetens, K.; Lacroix, G.; Moeris, S.; Hansul, S.; De Schamphelaere, K.; Vanryckeghem, F.; Demeestere, K.; Van Langenhove, H.; Vanhaecke, L.; Huysman, S.; Gaulier, C.; Guo, W.; Baeyens, W.; Gao, Y.; Smedes, F. (2020). New Strategies for monitoring and risk assessment of Hazardous chemicals in the marine Environment with Passive Samplers. Belgian Science Policy Office: Brussels. 136 pp., meer
 • De Sterck, T. (2019). De prevalentie en lokalisatie van Anisakidae in Belgische consumptievis. MA Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Diergeneeskunde: Gent. 44 pp., meer
 • Huysman, S.; Vanryckeghem, F.; Smedes, F.; Van Langenhove, H.; Demeestere, F.; Vanhaecke, L. (2018). Divinylbenzene samplers as surrogate tool for biological monitoring of (micro)pollutants in the marine environment, in: 10th International Passive Sampling Workshop and Symposium (IPSW) May 9th-11th, 2018, Ireland: Book of Abstracts. , meer
 • Huysman, S.; Van Meulebroek, L.; Vanryckeghem, F.; Van Langenhove, H.; Demeestere, K.; Vanhaecke, L. (2018). UHPLC-HRMS based targeted and untargeted screening of plasticizers in the marine environment, in: 23rd National Symposium for Applied Biological Sciences (NSABS), Brussels (Belgium). Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, 83(1): pp. 1, meer
 • Huysman, S.; Vanryckeghem, F.; Smedes, F.; Van Langenhove, H.; Demeestere, F.; Vanhaecke, L. (2018). Divinylbenzene samplers as surrogate tool for biological monitoring of (micro)pollutants in the marine environment, in: ASSET 2018 summit on on Global Food Inegrity, 28-31 May 2018, Belfast, Ireland: Abstracts. , meer
 • Huysman, S.; Van Meulebroek, L.; Vanryckeghem, F.; Van Langenhove, H.; Demeestere, K.; Vanhaecke, L. (2018). Have plasticizers already reached our marine environment?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 15, meer
 • Huysman, S.; Vanryckeghem, F.; Demeestere, F.; Vanhaecke, L. (2018). A metabolomics approach towards identification of unknown emerging pollutants in marine waters, in: Benelux Metabolomics Days, 19-20 September Rotterdam, The Netherlands. , meer
 • Moeris, S.; Vanryckeghem, F.; Huysman, S.; Demeestere, K.; Vanhaecke, L.; Van Langenhove, H.; Janssen, C.R.; De Schamphelaere, K. (2018). Ecotoxicity testing of environmentally realistic contaminant mixtures using passive samplers: what can we learn from repeating toxicity tests over an extended period of time?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 22, meer
 • Moeris, S.; Vanryckeghem, F.; Huysman, S.; Demeestere, K.; Vanhaecke, L.; Van Langenhove, H.; Janssen, C.; De Schamphelaere, K. (2018). Using no observed effects to identify main contributing micropollutants in mixture toxicity assessment, in: SETAC Europe 28th Annual Meeting, 13-17 May 2018, Rome, Italy: Abstract Book. , meer
 • Van Acker, E.; De Rijcke, M.; Huysman, S.; Vandegehuchte, M.; Vanhaecke, L.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2018). Human exposure to algal toxins via sea spray aerosols, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 155, meer
 • Vanryckeghem, F.; Huysman, S.; Van Langenhove, H.; Vanhaecke, L.; Demeestere, F. (2018). Ultra-trace analysis of pharmaceuticals and hormones in marine waters by using UHPLC-ORBITRAP-HRMS, in: Hormone and Veterinary Drug Residue Analysis: 8th International Symposium, Gent 22-25 May 2018: Abstract Book. pp. 39, meer
 • Vanryckeghem, F.; Huysman, S.; Van Langenhove, H.; Vanhaecke, L.; Demeestere, K. (2018). Targeted screening by Orbitrap HRMS reveals the occurrence of pharmaceuticals, personal care products and pesticides in the Belgian Part of the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 81: pp. 121, meer
 • Vanryckeghem, F.; Huysman, S.; Van Langenhove, H.; Demeestere, K. (2018). Screening of the Belgian Part of the North Sea towards emerging organic micropollutants: comparison of two SPE-techniques prior to UHPLC-Orbitrap-HRMS analysis, in: 23rd National Symposium for Applied Biological Sciences (NSABS), Brussels (Belgium). Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, 83(1): pp. 1-5, meer
 • Huysman, S.; Vanryckeghem, F.; Van Langenhove, H.; Demeestere, K.; Vanhaecke, L. (2017). Environmental screening of organic micropollutants in seawater by coupling a divinylbenzene passive sampling device and high resolution mass spectrometry. Department of Veterinary Public Health and Food Safety, Ghent University: Ghent. , meer
 • Huysman, S.; Vanryckeghem, F.; Van Meulebroek, L.; De Paepe, E.; Van Langenhove, H.; Demeestere, K.; Vanhaecke, L. (2017). Targeted, suspected and non-target screening with high resolution mass spectrometry in the marine environment : ready to go? Poster presented at Belgian Metabolomics Day 2017. Department of Veterinary Public Health and Food Safety/Department of Sustainable Organic Chemistry and Technology: Gent. 1poster pp., meer
 • Vanhaecke, L.; Huysman, S.; Van Meulebroek, L. (2017). The central role of modern analytical tools in studying the link between oceans & human health. Universiteit Gent: Gent. , meer
 • Vanhaecke, L.; Huysman, S.; Van Meulebroek, L. (2017). Emerging contaminants and toxins in aquaculture : how modern analytical tools may aid to ensure food and environmental safety, in: SETAC Europe 27th Annual meeting (SETAC Europe 2017): Environmental quality through transdisciplinary collaboration. Abstracts. , meer
 • Artigas, L.F.; Louchart, A.; Budria, A.; Duflos, M.; Rombouts, I.; Aubert, A.; McQuatters-Gollop, A.; Ostle, C.; de Blok, R.; Créach, V.; Lefèbvre, A.; Lizon, F.; Rijkeboer, M.; Tyberghein, L.; Thyssen, M.; Waquet, G.; veen, A. (2016). On the use of automated approaches for addressing pelagic habitats indicators for the Marine Framework Directive (MSFD), in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 88, meer
 • Huysman, S.; Vanryckeghem, F.; Van Langenhove, H.; Demeestere, K.; Vanhaecke, L. (2016). Is our North Sea contaminated with endocrine disrupting compounds?, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 73, meer
 • Orellana Mancilla, G. (2016). Metabolization and transfer of marine toxins from algae to molluscs. PhD Thesis. Ghent University, Faculty of Veterinary Medicine: Ghent. 229 pp., meer
 • de Blok, R.; Tyberghein, L.; Mortelmans, J.; Sabbe, K.; Vanhaecke, L.; Vyverman, W. (2015). Near real-time monitoring of coastal phytoplankton, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 39, meer
 • De Rijcke, M.; Vandegehuchte, M.B.; Nevejan, N.; Vanden Bussche, J.; Vanhaecke, L.; Janssen, C.R. (2014). Spatfall in a changing environment: mind the HAB, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 39, meer
 • Orellana, O.; Vanden Bussche, J.; Van Meulebroek, L.; Vandegehuchte, M.; Janssen, C.R.; Vanhaecke, L. (2014). UHPLC-HR-Orbitrap mass spectrometry for quantitative analysis of lipophilic marine toxins in shellfish, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 84, meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Monteyne, E.; Wille, K.; Goffin, A.; Ghekiere, A.; Mees, J.; Vanhaecke, L.; De Brabander, H.; Roose, P.; Vincx, M.; Janssen, C.R. (2013). Integrated risk assessment and monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone: INRAM: Final Report. SD/NS/02. Belgian Science Policy Office: Brussels. 114 pp., meer
 • De Rijcke, M.; Vandegehuchte, M.B.; Vanden Bussche, J.; Vanhaeck, L.; Janssen, C.R. (2013). Toxicity of two marine algal toxins to blue mussel and brine shrimp larvae, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 34, meer
 • Orellana, G.; Vandegehuchte, M.; Vanden Bussche, J.; Janssen, C.R.; Vanhaecke, L. (2013). Toxin profile of a Dinophysis sp. strain from the North Sea (Belgium) by ultra high performance liquid chromatography coupled to high resolution mass spectrometry, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 75, meer
 • Wille, K. (2011). Analytical approaches for quantification of emerging micropollutants in the Belgian coastal zone. PhD Thesis. Universiteit Gent. Faculty of Veterinary Medicine: Gent. 230 pp., meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Wille, K.; Monteyne, E.M.; Goffin, A.; Vanhaecke, L.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.F.; Roose, P.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2009). Integrated risk assessment and monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 30, meer
 • Wille, K.; Noppe, H.; Verheyden, K.; Vanden Bussche, J.; Vanhaecke, L.; De Wulf, E.; Van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F. (2009). Determination of pharmaceuticals in water samples of the Belgian coastal zone and the Scheldt Estuary using LC-MS, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 78, meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Monteyne, E.; Wille, K.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Roose, P.; Mees, J.; Janssen, C. (2008). INRAM - Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 37, meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Monteyne, E.; Wille, K.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Roose, P.; Mees, J.; Janssen, C. (2008). INRAM - Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone. Universiteit Gent: Gent. 1 poster pp., meer
 • Janssen, C.R.; Ghekiere, A.; Verslycke, T.; Vincx, M.; Fockedey, N.; Rappé, K.; De Brabander, H.; Noppe, H.; Roose, P.; Monteyne, E.; Vethaak, D.; Mees, J.; Deneudt, K. (2007). Endocrine disruption in the Scheldt estuary distribution, exposure and effects (ENDIS-RISKS). Final report. Belgian Science Policy: Brussels. 106 pp., meer
 • Noppe, H. (2007). Occurrence of hormones in the Scheldt estuary: an analytical challenge!, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 14, meer
 • Rappé, K.; Ghekiere, A.; Noppe, H.; Monteyne, E.; Fockedey, N.; Janssen, C.; De Brabander, H.; Roose, P.; Vincx, M. (2007). ENDIS-RISKS: endocrine disruption in the Scheldt estuary - a field study, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 53, meer
 • Noppe, H.; Verslycke, T.; De Wulf, E.; Verheyden, K.; Monteyne, E.; van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F. (2006). Occurrence of estrogens in the Scheldt estuary: a 2-year survey, in: Noppe, H. Analytiek van hormoon verstorende stoffen in milieumatrices = Analytics of endocrine disrupting chemicals in environmental matrices. pp. 41-60, meer
 • Noppe, H.; De Wasch, K.; Poelmans, S.; Van Hoof, N.; Verslycke, T.; Janssen, C.R.; De Brabander, H. (2006). Development and validation of an analytical method for detection of estrogens in water, in: Noppe, H. Analytiek van hormoon verstorende stoffen in milieumatrices = Analytics of endocrine disrupting chemicals in environmental matrices. pp. 21-41, meer
 • Noppe, H.; Poelmans, S.; Van Hoof, N.; Verslycke, T.; Janssen, C.R.; De Brabander, H. (2005). Endocriene verstoringen in het Schelde estuarium (1) = Endocrine disruptors in the Scheldt estuary (1), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 50, meer
 • Verslycke, T.; De Wasch, K.; Poelmans, S.; De Brabander, H.; Janssen, C.R. (2002). The testosterone metabolism of Neomysis integer: the quest continues… (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 52, meer
 • Verslycke, T.; De Wasch, K.; De Brabander, H.; Janssen, C.R. (2001). The testosterone metabolism of Neomysis integer: how different are we from shrimp?, in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 69, meer
 • Detection and isolation of harmful algae in the Belgian Part of the North Sea, meer
 • ENDIS-RISKS: Endocriene verstoring in het Schelde-estuarium: distributie, blootstelling en effecten, meer
 • INRAM: Geïntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in Belgische kustwateren, meer
 • Lifewatch microbiële voedselweb, meer
 • Marine@Ugent: UGent Marine Sciences Center of Excellence, meer
 • NewSTHEPS: Nieuwe strategieën voor monitoring en risicoanalyse van gevaarlijke chemische stoffen in het marien milieu met "Passive Samplers", meer
 • Advanced analysis of (emerging) organic trace contaminants in the harbours of Oostende and Zeebrugge and the Belgian coastal zone: steroidal EDC's, plasticizers and plastic additives, meer
 • Chemische analyse van oestrogenen, organochloor en organostikstof pesticiden als mogelijke endocriene verstoorders in het Schelde-estuarium, meer
 • INRAM concentraties van farmaceuticals, diruon, isoproturon en endocriene verstoorders in het Schelde-estuarium, Belgische kusthavens en Belgische kustwateren, meer
 • INRAM integrated project data from Belgian harbours and Belgian coastal area (2007-2010), meer
 • INRAM polluentenconcentraties in sterneieren, verzameld in Zeebrugge, meer
 • NewSTHEPS project data for the harbours of Oostende and Zeebrugge and the Belgian coastal zone, meer