Integrated Marine Information System | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Integrated Marine Information System

Om een zo volledig mogelijk beeld te geven van het Vlaams marien wetenschappelijk landschap, bouwde het VLIZ een informatiesysteem uit. Hierin wordt informatie over datasets, publicaties, personen en instituten gestructureerd opgeslagen en onderling gelinkt. Binnen IMIS worden special collections gedefinieerd zodat het syteem kan ingezet worden binnen nationale en internationale projecten en gebruikt kan worden ter ondersteuning van informatiebeheer binnen instituten.

website

Het informatiesysteem IMIS centraliseert alle informatie aangaande Vlaamse mariene wetenschappen (wetenschappelijke C.V.'s, projecten, publicaties, datasets, ...). Deze (professionele) persoonsinformatie wordt actief verzameld voor het algemeen belang, om zeewetenschappelijk onderzoek te promoten en te initiëren. Alle data in IMIS valt onder de VLIZ Privacy policy.

Enkele voorbeelden van systemen en/of  projecten waarbinnen IMIS toegepast wordt:

  • Open Marien Archief (OMA): full text ontsluiten van de publicaties in het Open Marien Archief.
  • Belgische Mariene Bibliografie (BMB): ontsluiten van de publicaties opgenomen binnen de Belgische Mariene Bibliografie.
  • ScheldeMonitor: portaal voor onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium.
  • WoRMS: online wereldregister van mariene soorten.
  • Ingezet als systeem voor het beheer van informatie binnen verschillende projecten en instituten

De evolutie van het aantal records per module in de IMIS databank, sinds de lancering in 2000, staat hieronder weergegeven.

Contact: