Internationale mandaten | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Internationale mandaten

De Vlaamse overheid heeft het VLIZ belast met een aantal bijzondere opdrachten ter ondersteuning van internationale organisaties. Deze verzilveren de internationale ervaring en reputatie die is opgebouwd binnen het VLIZ. Ook bieden ze de kans om belangrijke Europese initiatieven in Vlaanderen te verankeren.

Het VLIZ krijgt het mandaat om in de hoedanigheid van wetenschappelijk expert en in overleg met het Departement EWI, de Vlaamse Regering te vertegenwoordigen in de Belgische delegatie op de Uitvoerende Raad en de Algemene Vergadering van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van UNESCO. Het VLIZ wordt opgenomen in de stuurgroep van het Vlaams UNESCO Trustfonds ter ondersteuning van wetenschappelijke activiteiten van het UNESCO Science Programme (FUST).

Daarnaast heeft het VLIZ de bijzondere opdracht om de huisvesting en ondersteuning van het UNESCO/IOC Project Office for IODE te verzorgen.

Lees meer


De European Marine Board (EMB) is een pan-Europees platform van zeewetenschappelijke organisaties met als doel gemeenschappelijke prioriteiten te ontwikkelen en de kloof tussen wetenschap en beleid te overbruggen.

Het VLIZ vertegenwoordigt Vlaanderen in de European Marine Board en krijgt de speciale opdracht om het EMB-secretariaat te huisvesten en ondersteunen.

Lees meer


Het Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI Oceans) is een coördinerend en integrerend platform dat openstaat voor alle Europese landen die investeren in marien en maritiem onderzoek.

De Vlaamse overheid geeft VLIZ de opdracht het JPI Oceans-secretariaat te ondersteunen, meer bepaald door een aantal medewerkers naar het secretariaat in Brussel te detacheren.

Lees meer


Het Europees Mariene Observatie- en Datanetwerk (EMODnet), wil de rijkdom aan mariene observaties openstellen en optimaal toegankelijk maken en zo inzetten op een duurzame groei en werkgelegenheid.

De Vlaamse overheid geeft VLIZ het mandaat om het EMODnet-secretariaat te huisvesten en ondersteunen. Dit laatste gebeurt onder andere door het bouwen van een centrale portaalsite voor observatiegegevens van Europese monitoringsreeksen.

Lees meer