Jaarverslag 2020 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Jaarverslag 2020

Het VLIZ dankt al zijn schenkers en leden van harte voor hun steun. Met jouw gift kunnen we onze grenzen verleggen in de wetenschappelijke kennis over de zeeën en oceaan! Meer informatie over de besteding van de ontvangen giften in 2020 kan je hier vinden.

Waarvoor werd uw gift in 2020 gebruikt ?

Alle activiteiten gerealiseerd door De Zee als Goed Doel, de VLIZ-filantropiewerking, in het afgelopen jaar (2020) zijn gebundeld in een Jaarverslag voor Schenkers. Je kan een gedrukte versie van dit jaarverslag toegestuurd krijgen door jouw postadres te bezorgen aan .

Inkomsten 2020

 • Projecten en beurzen: 6.124 EUR (17%)
 • Lidgelden: 19.260 EUR (54%)
 • Schenkingen: 6.330 EUR (18%)
 • Sea&Science collectie: 3.643 EUR (10%)
 • Andere inkomsten: 328 EUR (1%)

Totaal: 35.785 EUR

 

Uitgaven 2020

 • Brilliant Marine Research Ideas: 17.422 EUR (65%)
 • SeaWatch-B: 235 EUR (1%)
 • WoRMS-editors: 2.028 EUR (8%)
 • Fondsenwervingskosten: 2.391 EUR (9%)
 • Sea&Science collectie: 3.125 EUR (12%)
 • Administratie: 1.540 EUR (6%)

Totaal: 26.741 EUR

 

Overdracht naar 2021

Enkele bedragen werden gereserveerd en overgedragen naar het werkjaar 2021. Het gaat hierbij o.a. over opgebouwde reserves voor WoRMS-editors en kustbeheer Chili alsook over de uitbetaling van de resterende bedragen van de Brilliant Marine Research Idea beurzen 2020.
De covid-19 pandemie zorgde ervoor dat 2020 geen jaar was als een ander. Hoe we dit vanuit De Zee als Goed Doel meegemaakt hebben kan je lezen in dit Jaarverslag voor Schenkers.

 

Transparantie

Uw gift wordt aangewend om projecten te steunen die de zee ten goede komen. U kunt erop vertrouwen dat dit transparant gebeurt.

 • Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) vzw hecht belang aan een ethische code voor fondsenwerving. U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste jaarlijks via een jaarverslag voor schenkers op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.
 • U kan onze volledige jaarrekening raadplegen op de website van de Nationale Bank http://cri.nbb.be/bc9/ of op de website www.goededoelen.be van de Koning Boudewijnstichting.
 • Onze rekeningen worden jaarlijks geauditeerd door een onafhankelijke bedrijfsrevisor.

U kan ons altijd contacteren met vragen over de besteding van uw gift.
Karen Rappé, contact Filantropie VLIZ op +32-(0)59-34 14 94 of via .