JPI Healthy and productive Seas and Oceans (JPI Oceans) | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

JPI Healthy and productive Seas and Oceans (JPI Oceans)

Het Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans is een coördinerend en integrerend platform dat openstaat voor alle Europese landen die investeren in marien en maritiem onderzoek. In opdracht van de Vlaamse overheid krijgt het VLIZ het mandaat om het JPI Oceans-secretariaat te ondersteunen. 

Door Joint Programming Initiatives (JPI’s) op te starten, waarbij EU-lidstaten ertoe worden aangezet om hun nationale onderzoeksmiddelen samen te brengen en hun samenwerking op het vlak van het onderzoeksbeleid verder te structureren, wil men de grote maatschappelijke uitdagingen in Europa beter kunnen aanpakken. Eén van de tien geselecteerde maatschappelijke uitdagingen waarrond, in 2010, een JPI werd opgericht was ‘Gezonde en Productieve Zeeën en Oceanen’,  het JPI Healthy and Productive Seas and Oceans, kortweg JPI Oceans.

Deze video met de Europees Commissaris voor Onderzoek, Vlaams Minister voor Innovatie en Noors Minister voor Visserij verklaart de rol van JPI Oceans en het belang voor het mariene en maritieme landschap.

 

Van bij het begin werd dit initiatief ontwikkeld door een kerngroep bestaande uit Vlaanderen/België, Noorwegen en Spanje. Nadat ook Estland en Griekenland toetraden aan JPI Oceans, staat de teller van het aantal deelnemende landen momenteel op twintig.

De belangrijkste doelstellingen van de JPI Oceans zijn:

1) de versnippering en duplicatie van marien en maritiem onderzoek tegengaan;
2) gemeenschappelijke en flexibele initiatieven plannen;
3) de samenwerking vergemakkelijken en een toekomstvisie opbouwen;
4) efficiënte mechanismen voor interactie en kennisoverdracht tussen de wetenschappelijke gemeenschap, de industrie en de beleidsmakers ontwikkelen om de grote uitdagingen van de toekomst efficiënter te kunnen aanpakken.

In oktober 2012 werd het nieuwe kantoor van JPI Oceans in Brussel officieel geopend. Met de inhuldiging van dit kantoor werd voor de eerste maal aan een Joint Programming Initiative een specifieke kantoorruimte toegewezen voor het internationale team werkzaam in het JPI Oceans-secretariaat.

Het VLIZ ontvangt jaarlijks een extra investeringssubsidie van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid om het secretariaat van JPI Oceans in Brussel te ondersteunen. Een som van 200 000EUR wordt jaarlijks besteed aan het aanwerven van twee voltijdse en één halftijdse medewerker en de ondersteuning van de operationele werking.

 

Voor meer informatie en nieuws over JPI Oceans, schrijf u in voor de JPI Oceans nieuwsbief.

Lees meer over de JPI Oceans activiteiten van afgelopen jaar in de bijlagen van het VLIZ-jaarboek.  

Meer informatie over JPI Oceans.