Kaartmateriaal | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Kaartmateriaal


[MRG]
Marine Regions
Marine Regions is een gestandaardiseerd geografisch datasysteem dat mariene geografische plaatsnamen en kaarten vrij beschikbaar maakt. Het integreert geografische informatie van zeeën, de oceaan, en onderzeese structuren en geeft die grenzen weer van verschillende mariene gebieden, wereldwijd.
[ website ] [ data ] [ metadata ]

Collectie statische kaarten over de kust en zee
Op maat gemaakte kaarten in het kader van projecten, publicaties of aanvragen vanuit de wetenschappelijke wereld.
[ website ]


[Wetenschatten]
Wetenschatten : vier eeuwen kustonderzoek in beeld
Vier eeuwen kustonderzoek in beeld : historische illustraties, foto’s, kaarten en plannen van de eigen mariene regio, en van belangrijke zeeonderzoekers van bij ons. Alle items worden voorzien van de nodige duiding (titel, bron,... ) en korte inhoudsbeschrijving.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[ScheldeMonitor]
ScheldeMonitor: portaal voor onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium
De ScheldeMonitor is een Vlaams-Nederlands kennis- en informatiesysteem voor onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium. Dit portaal geeft u een overzicht van publicaties, instituten, projecten, datasets,... gerelateerd aan het onderzoek en de monitoring in het Schelde-estuarium en biedt toegang tot meetwaarden en dataproducten zoals kaarten, indicatoren en grafieken.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[EMODNet BIO]
Europees Marien Observatie- en Data Netwerk - Biologisch aandeel
Deze projectwebsite geeft informatie over de vooruitgang binnen het biologische pilootproject en biedt toegang tot het marien biologisch dataportaal en de metadata catalogus.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[BWZee]
Een Biologische Waarderingskaart voor het Belgisch Continentaal Plat
Het doel van het project is het ontwikkelen van een wetenschappelijk aanvaardbare en wijd toepasbare waarderingsstrategie voor mariene gebieden en om deze strategie toe te passen op het Belgisch deel van de Noordzee.
[ website ] [ data ] [ metadata ]

De Kustatlas
Online atlas over de Belgische kust met grafieken, interactieve kaarten, cijfertabellen, ...
[ website ] [ metadata ]


[Kustkompas]
KustKompas: Indicatoren als richtlijnen voor een Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden
Het Kustkompas bespreekt 21 indicatoren en probeert ze te kaderen in een ruimer beeld. In het Kustkompas wordt de informatie uit de barometer op een andere manier ter beschikking gesteld. De eerste editie werd gelanceerd in maart 2006.
[ website ]


[CREST]
Een veerkrachtige kustzone.
Het CREST-project wenst de kennis met betrekking tot kustprocessen (golven, getij, sedimenttransport, wind…) nabij de kust en op land te verhogen en dit in het kader van kustveiligheid.
[ website ] [ metadata ]


[HisGISKust]
Historische kaarten van de kustzone
In HisGISKust worden historische kaarten uit de 16de, 17de en 18de eeuw die specifieke informatie over de Belgische kust en/of de Schelde bevatten, digitaal ontsloten. De kaarten worden gegeorefereerd zodat ze op een eenvormige manier kunnen gevisualiseerd en vergeleken worden. Van elk van de kaarten worden de afgeleide producten en de bijkomende informatie (metadata) met betrekking tot onder meer de nauwkeurigheid vrij aangeboden aan eindgebruikers. Daarnaast worden ook time-lapse filmpjes met de evolutie van de kustzone en informatie over toponiemen en cartografen ter beschikking gesteld.
[ website ] [ metadata ]