Klankbordgroep - vergaderingen, verslagen en presentaties | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Klankbordgroep - vergaderingen, verslagen en presentaties

2022

Vrijdag 2 december 2022

 • Bijlagen worden nog toegevoegd

2021

Vrijdag 10 december 2021

 • Verslag vergadering
 • Bijlage 1: Informatieve bijlagen
 • Presentatie: Werkplan Onderzoek 2022 - Michiel Vandegehuchte, Onderzoeksdirecteur, VLIZ
 • Presentatie: DORA & Open Science - Heike Lust, Afdelingshoofd Bibliotheek, VLIZ
 • Presentatie: Open Science - Bart Dumolyn, Vlaamse Overheid, Departement EWI
 • Presentatie: Horizon Europe partnerships & Mission 'Restore our Ocean & Waters by 2030' - Gert Verreet, Vlaamse Overheid, Departement EWI

2020

Donderdag 3 december 2020

Proces-verbaal vergadering en extra's

2019

vrijdag 6 december 2019

Proces-verbaal vergadering en extra's

2018

vrijdag 7 december 2018

Proces-verbaal vergadering en extra's

 • Verslag vergadering
 • Presentatie: Ann-Katrien Lescrauwaet - Vlaamse bijdrage aan de UN Decade of Ocean Science
 • Presentatie: Tina Mertens - Interactieve brainstorming rond de Vlaamse bijdrage aan de UN Decade of Ocean Science
 • Presentatie & Video: Thomas Vandorpe - Marine Robotics Centre
 • Presentatie: Michiel Vandegehuchte - Historische onderzoekslijn ‘gekaapte brieven’
 • Presentatie: Klaas Deneudt - EU Open Science Cloud

Voorbereidende documenten vergadering

Dagorde
Bijlage 1: Verslag vergadering Klankbordgroep 2017
Bijlage 2: informatieve bijlagen

2017

donderdag 29 juni 2017

Proces-verbaal vergadering en extra's

Voorbereidende documenten vergadering

Dagorde
Bijlage 1: Verslag vergadering Klankbordgroep 2016
Bijlage 2: informatieve bijlagen

2016

donderdag 16 juni 2016

Proces-verbaal vergadering en extra's

 • Verslag vergadering
 • Presentatie: Jan Mees - VLIZ Jaarverslag 2015
 • Presentatie: Jan Mees - Evaluatie VLIZ en toekomstplannen
 • Presentatie: Klaas Deneudt en André Cattrijsse - Bijdrage VLIZ aan ESFRI infrastructuren
 • Presentatie: Filip Waumans - Nieuwe data download tool voor dataportalen
 • Presentatie: Karen Rappé - Nieuwe instrumenten VLIZ en uitleenprocedure
 • Presentatie: Jan Mees - Prioritering vaartijd RV Simon Stevin
 • Presentatie: Jan Mees - Het VLIZ en de zee(wetenschap) als goed doel: overzicht projecten en financiering
 • Presentatie: Hans Pirlet - Het Compendium voor Kust en Zee: demo functionaliteiten website
 • Presentatie: Tina Mertens - Internationale netwerking VLIZ
 • Presentatie: Tina Mertens - Procedure externe vragen

Voorbereidende documenten vergadering

Dagorde
Bijlage bij agendapunt 2: Verslag vergadering Klankbordgroep 2015
Bijlage bij agendpunt 15: informatieve bijlagen

2015

donderdag 11 juni 2015

Proces-verbaal vergadering en extra's

Voorbereidende documenten vergadering

2014

vrijdag 13 juni 2014

Proces-verbaal vergadering en extra's

Voorbereidende documenten vergadering


2013

vrijdag 21 juni 2013

Proces-verbaal vergadering en extra's

Voorbereidende documenten vergadering


2012

donderdag 21 juni 2012

Proces-verbaal vergadering en extra's

Voorbereidende documenten vergadering


2011

donderdag 16 juni 2011

Proces-verbaal vergadering en extra's

Voorbereidende documenten vergadering