LifeWatch | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

LifeWatch

LifeWatch is een Europese infrastructuur voor biodiversiteitsonderzoek. Het is een virtueel laboratorium opgebouwd uit observatoria, databanken, webservices en modelleerpakketten verpreid over tal van Europese lidstaten. Dit netwerk faciliteert het genereren, de verwerking, de integratie en de analyse van biodiversiteitsdata.

De Vlaamse bijdrage aan de Europese LifeWatch infrastructuur wordt gecoördineerd door het VLIZ voor het zeewetenschappelijke luik en door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) voor het zoetwater en terrestrische luik. Het Vlaamse LifeWatch-consortium wordt gefinancierd door de Herculesstichting. Alle informatie over het Vlaamse LifeWatch-consortium is te vinden op www.lifewatch.be.

Deze bijdrage bestaat enerzijds uit de constructie van een centrale 'species information backbone' wat de standaardisatie van soortgegevens en de integratie van de verschillende biodiversiteitsfaciliteiten bevordert.

Anderzijds bouwt Vlaanderen een regionaal marien (VLIZ) en een zoetwater-terrestrisch (INBO) observatorium uit. Het mariene observatorium verzamelt data afkomstig van maandelijkse monitoringscampagnes met het onderzoeksschip Simon Stevin, alsook data bekomen uit een sensorennetwerk geïnstalleerd in het Belgisch deel van de Noordzee. Het VLIZ ondersteunt tevens een onderdeel van het zoetwater-terrestrisch observatorium, waaronder het bezenderen van vogels (zilvermeeuwen, mantelmeeuwen en bruine kiekendieven) wat toelaat om het gedrag van deze dieren nauwgezet te onderzoeken.

Verder beheren VLIZ en INBO tal van databanken die een belangrijke bijdrage leveren aan het biodiversiteitsonderzoek in Vlaanderen (EurOBIS, EMODnet, Marine Regions, Broedvogel, Florabank, VIS, Vlinder, Watervogels, Wildbeheer). Deze worden binnen LifeWatch verder aangevuld en geïntegreerd in de centrale LifeWatch-infrastructuur.

Als laatste Vlaamse bijdrage worden online webservices, rekenkundige modellen en toepassingen ontwikkeld om alle beschikbare data alsook de 'species information backbone' te ontsluiten. Deze ontwikkelingen  zullen ook aangeboden worden aan de wetenschappelijke gemeenschap voor de verwerking van hun eigen data.

De expertengroep 'LifeWatch' ondersteunt de uitwerking van het marien observatorium en de data-archeologie binnen het Vlaamse LifeWatch project.

LifeWatch vormt een onderdeel van de European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI).

Lees meer