Bescherm het mariene leven in Chili | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Bescherm het mariene leven in Chili

De kustzone van Chili behoort tot de meest productieve ecosystemen ter wereld. Recent tasten economische ontwikkelingen in het gebied de traditionele levenswijze van de - vaak geïsoleerde - kustgemeenschappen aan. Daarom zijn in de regio initiatieven opgezet om deze fragiele mariene ecosystemen te beschermen.

De fjorden en kanalen in het zuiden van Chili zijn wereldwijd erkend als een topprioriteit voor natuurbehoud. Het leefgebied kent een unieke mariene biodiversiteit zoals je kan zien in dit filmpje. Aan de erkenning van het wereldwijd belang van dit gebied gaat jarenlang marien onderzoek vooraf, dikwijls in moeilijke omstandigheden en met beperkte middelen.

Doneer

Dankzij uw donatie kunnen onderstaande acties gerealiseerd worden:        

Het oprichten van een Netwerk van Mariene reservaten

Het oprichten en wetenschappelijk ondersteunen van een netwerk van beschermde mariene gebieden in de voedings-en paringsgronden van grote zeezoogdieren, en langsheen hun migratieroutes is cruciaal. Recent werd een stap in de goede richting gezet. In de Golf van Corcovado bakenden ze de zones waar blauwe vinvissen elke zomer hun kalveren grootbrengen af als reservaten (Chiloé eiland). Goed voor 110.000 hectares beschermd marien gebied!
Onderzoek en monitoring blijven broodnodig om de efficiënte maatregelen voor de bescherming van deze sleutelsoorten en hun leefomgeving te onderbouwen. Echter, de beschikbare middelen voor onderzoek zijn steeds té beperkt voor dit enorm en weinig toegankelijk gebied.

Onderzoekers en vrijwilligers, verbonden aan de lokale universiteit (Universidad Austral de Chile) verzamelen tijdens veldwerk gegevens over de aanwezigheid van soorten en hun leefgebieden. De VLIZ-filantropiewerking investeerde in de aankoop van apparatuur voor deze Chileense onderzoekers. Met een bedrag van 5.675 EUR kochten ze eind 2016 fotoapparatuur aan. Meerbepaald een spiegelreflex­camera, attributen voor een professionele onderwatercamera en een drone.
Deze toestellen zijn noodzakelijk voor de monitoring van de mariene biodiversiteit. Hoge resolutiefoto’s zorgen voor een individuele identificatie van de walvisachtigen. De onderwaterfoto’s dragen bij tot het bepalen van de verschillende mariene soorten en de gemeenschapsstructuur. De drone wordt o.a. gebruikt om de dichtheid aan zeezoogdieren te bepalen samen met hun relatieve grootte. De toestellen worden succesvol ingezet tijdens onderzoekscruises aan boord van de M/N Noctiluca in de fjorden en kanalen van de Archipelago de los Chonos Aysén.

Het promoten van ‘best practices’ in de lokale economie

De regio kende in de jaren 1990 een enorme groei in de aquacultuursector. De kwekerijen liggen echter vaak in voedings- en paringsgronden van bedreigde diersoorten zoals de blauwe vinvissen, Chileense dolfijnen, Peale en Burmeisters’ dolfijnen, zee-otters en orka’s.
Daarom focust dit tweede luik op onderzoek naar hoe de negatieve gevolgen van deze economie beperkt kunnen worden. Anderzijds wil men wetenschappelijk onderbouwde economische alternatieven voorstellen aangepast aan de eigenheid van de regio en haar bevolking (bijvoorbeeld ecotoerisme, kleinschalige visserij en traditionele aquacultuur).

Hiervoor zetten onderzoekers en vrijwilligers in op educatief werk, gericht op de lokale bevolking, scholen en technische universiteiten. De beelden dragen bij tot de interactie tussen wetenschap en de lokale bevolking in de communicatie over het belang van beschermde mariene gebieden. Via educatieve acties streven onderzoekers en vrijwilligers ernaar om een breder bewustzijn of ‘oceaangeletterdheid’ te creëren. Onderwaterbeelden en waarnemingen (bv. rond de mariene biodiversiteit en het belang hiervan en/of mogelijke bedreigingen zoals verstrikking in netten) helpen hierbij.

Lees meer over bovenstaande objectieven op deze poster.