Marine Robotics Centre | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Marine Robotics Centre

In 2018 startte het VLIZ met de uitbouw van het Marine Robotics Centre en kreeg hiervoor een investeringsbudget van 3 miljoen EUR van Vlaanderen. Met de afdeling Marine Robotics Centre wil het VLIZ de Vlaamse wetenschappers en hun (inter)nationale partners, alsook andere spelers in Vlaanderen, toegang verlenen tot de nieuwste technologieën in het mariene onderzoek. Om dit te bewerkstellingen werden twee nieuwe robotica-instrumenten aangeschaft (AUV Barabas en USV Adhemar) die complementair zijn met de reeds beschikbare onderwaterrobot ROV Zonnebloem, eerder ROV Genesis genoemd (*).

Aanbod

  • ROV Zonnebloem: Het VLIZ beschikt sinds 2012 over een onbemande onderwaterrobot (of ROV, Remotely Operated Vehicle) die vanop een schip via een kabel bestuurd wordt. Hij wordt voornamelijk ingezet voor inspectie- en exploratiedoeleinden en is reeds vele malen ingezet op de wereldzeeën. Meer info omtrent dit toestel kan je vinden op de webpagina van de ROV Zonnebloem (*).

  • AUV Barabas: In 2019 werd deze AUV (een autonome onderwaterrobot) aangekocht. Het is een torpedovormig toestel dat metingen van zowel de waterkolom, de zeebodem als de ondergrond uitvoert. De AUV kan zich net boven de zeebodem, op een vooraf gedefinieerd traject voortbewegen, waarlangs het verschillende metingen kan uitvoeren. De autonomie van dit vaartuig hangt af van het aantal batterijen dat gebruikt wordt, maar ligt typisch rond de acht uur. Meer info omtrent de AUV Barabas kan je vinden op de specifieke webpagina.

  • USV Adhemar: De USV (een onbemand oppervlaktevaartuig) gebruikt golfenergie voor zijn voortbeweging, terwijl zonnepalen zorgen voor de stroomtoevoer naar de meetinstrumenten. Aangezien de stroomtoevoer grotendeels afhangt van hernieuwbare energie kan een USV gedurende lange periodes (zelfs tot verschillende maanden) metingen verrichten van zowel het water als de atmosfeer. Het toestel werd in 2019 aangekocht door het VLIZ. Meer info omtrent de USV Adhemar kan je vinden op de webpagina.

  • Glider Yoko Tsuno **: De glider, ook een torpedo-vormig toestel net als onze AUV, blinkt uit in meetcampagnes van meerdere weken in open zee en oceaan. Ze volgt een reeks waypoints terwijl hij constant verticaal in de waterkolom beweegt. Zo wordt een verticaal vlak in de waterkolom gesampled. Meer info over de glider kan je vinden op de webpagina.

  • Technische werkplaats: Het onderhoud van de ROV Zonnebloem gebeurde al grotendeels door het VLIZ zelf. Met de komst van twee extra robotica-toestellen (USV en AUV) zal de technische werkplaats uitgebouwd worden, zodat alle toestellen steeds optimaal onderhouden en ingezet kunnen worden. In een eerste fase zal ook een zeewaterleiding (een leiding die zeewater van het strand naar het MSO aanvoert) aangelegd worden, waardoor een testbad met zeewater in het Marien Station Oostende kan gebouwd worden. Dit zal ervoor zorgen dat initiële testen met de verschillende robotica-toestellen aan land kunnen gebeuren.

  • VLIZ als beheerder: Als centraal aanspreekpunt voor zeewetenschappen in Vlaanderen, is het VLIZ de aangewezen instelling om deze gespecialiseerde mariene robotica te beheren. Deze infrastructuur zal ten bate staan van alle spelers die in Vlaanderen actief zijn rond onderzoek en innovatie in het mariene landschap. De combinatie van ROV, AUV, USV, en een modern onderzoeksvaartuig RV Simon Stevin is bij uitstek geschikt om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

(*) Herdoopt tot ROV Zonnebloem naar aanleiding van de officiële lancering van het VLIZ Marine Robotics Centre in september 2019. Eerder heette deze onderwaterrobot ROV Genesis. Met de naamgeving van de onderwaterrobots wil het VLIZ de spitvondige uitvinders en professoren eren uit beroemde Belgische stripreeksen. Professor Zonnebloem is een personage uit de stripreeks Kuifje van tekenaar Hergé. Professor Barabas speelt mee in de stripreeks Suske en Wiske door Willy Vandersteen. Professor Adhemar is het jonge genie uit de stripreeks Nero van Marc Sleen.

(**) De glider werd gedoneerd door VUB in 2021. Ze werd volledig opgeknapt met nieuwe sensor en een nieuwe battery. Meer informatie op de press release.

Stafmedewerkers

Afdelingshoofd en contact: Wieter Boone

Medewerkers

Heeft u vragen omtrent het Marine Robotics Centre of een van zijn onderdelen? Contacteer: mrc@vliz.be