Meetsysteem eolisch zandtransport | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Meetsysteem eolisch zandtransport

Eolisch zandtransport is de verplaatsing van zandmassas onder invloed van de wind. Het eolisch zandtransport-meetsysteem bestaat uit verschillende toestellen. Het is een belangrijke set-up om inzicht te krijgen in de dynamiek van het zand van de Belgische stranden.

Hoe werkt het meetsysteem?

Het meetsysteem bestaat uit anemometers die luchttransport meten, en een windvaan om de windrichting te bepalen. Beiden worden bevestigd aan een windmast. Daarnaast omvat de set-up ook saltifonen gebruikt. Dit zijn instrumenten die de erosie meten door de hoeveelheid zandkorrels te tellen die tegen een ingebouwde microfoon aanwaaien. Daarnaast tonen zandvangers hoeveel, en op welke hoogtes, zand wordt getransporteerd door de wind. De vochtigheidsgraad van de bodem wordt bepaald met een vochtigheidsmeter.

Waarvoor wordt het meetsysteem gebruikt?

Het meetsysteem wordt gebruikt om zandtransport en erosie langs de Belgische kust en in de duinen te voorspellen en waar nodig tegen te gaan. Een goede kennis van de achterliggende drijfkrachten van deze processen is noodzakelijk voor een goed beheer. Strand- en duinerosie, veroorzaakt door bijvoorbeeld zware stormen, hebben niet alleen een negatieve impact op het fragiele stuifduin habitat, maar ook op infrastructuur langs de kust.

Enkele studies:

Het meetsysteem voor eolisch zandtransport wordt gebruikt binnen het CREST (Climate ReSilient coast) IWT-SBO project.
Dit project bestudeert grootschalige processen aan de kust om beter bestand te zijn tegen toekomstige problemen.

Technische details

  • Anemometers: 0,25-75 m/s meetbereik, 5 m afstandsconstante, 200 mm hoogte and 350 g in gewicht
  • Windvaan: 360° bereik, werkt vanaf windsnelheden van 0,6 m/sec, 230 mm hoogte en 310 g in gewicht
  • Saltifonen: 0-1000 tellingen per seconde, afmetingen: 300 x 190 x 140 mm, roestvrij staal, 2,3 kg in gewicht
  • Zandvangers: Modified Wilson and Cooke (MWAC) eolisch sediment staalnemers,
    koperen frame met staalflessen tot 1 m hoogte

Gebruik maken van het meetsysteem?

Wetenschappers verbonden aan universiteiten of wetenschappelijke instellingen kunnen gebruik maken van onze apparatuur. Gelieve het VLIZ te contacteren voor meer informatie.

Gebruik en voorwaarden

Opgelet! Indien u als wetenschapper gebruik maakt van het meetsysteem voor eolisch zandtransport, dat door het VLIZ ter beschikking wordt gesteld, gelieve daar dan als volgt aan te refereren in uw publicaties: ‘Dit werk werd ondersteund door data & infrastructuur beschikbaar gesteld door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).