Nieuwe look voor EurOBIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Nieuwe look voor EurOBIS

Toegevoegd op 2013-11-05
EurOBIS, het Europese luik van het internationale Ocean Biogeographic Information System (OBIS), stelt de verspreidingsgegevens van Europese mariene soorten vrij ter beschikking. Om het systeem meer zichtbaarheid en een eigen identiteit te geven werd onlangs een nieuwe EurOBIS-website gelanceerd: www.eurobis.org.
Waar en wanneer komt welke soort voor in zee en oceaan? In welke hoeveelheden? En onder welke milieuomstandigheden? Dit soort distributiegegevens wordt voor alle mariene soorten ter wereld verzameld in het Ocean Biogeographic Information System (OBIS). Dit initiatief wordt getrokken door de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van UNESCO, binnen het International Oceanographic Data and Information Exchange (IODE) programma.

EurOBIS, het Europese luik binnen dit internationale initiatief wordt door het VLIZ beheerd en onderhouden. EurOBIS verzamelt specifiek de distributiedata van de mariene soorten die in Europese wateren worden waargenomen, alsook gegevens die worden verzameld door Europese wetenschappers buiten de Europese zeegebieden. Het datasysteem wordt momenteel ingezet binnen grote Europese projecten zoals EMODnet en LifeWatch, wat de aangroei in data en informatie in EurOBIS sterk bevordert.

De nood aan een eigen website voor dit initiatief was groot. Sinds EurOBIS werd opgestart binnen het Europese Network of Excellence MarBEF (2004 – 2009) was online toegang tot nog toe enkel mogelijk via de website van dit ondertussen stopgezette project. Met een eigen webstek www.eurobis.org krijgt EurOBIS nu een grotere zichtbaarheid en kan het zijn eigen identiteit promoten.

Op de homepagina van de nieuwe EurOBIS-website krijg je een overzicht van de laatste toevoegingen en updates, evenals een lijstje van de soorten die voor het eerst gedocumenteerd worden in EurOBIS. Je vindt er ook alle achtergrondinformatie over het EurOBIS-systeem, meer bepaald over de reikwijdte, de gebruikte standaarden en dataformaten. Je wordt tevens wegwijs gemaakt over hoe je eigen data kan toeleveren aan EurOBIS.

De data die binnen EurOBIS worden verzameld, stromen door naar heel wat internationale initiatieven. Via de site kun je doorlinken je naar de dataportalen waar EurOBIS-data verder wordt gebruikt.


[Overzicht] [Login]