Daar is MolluscaBase! | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Daar is MolluscaBase!

Toegevoegd op 2015-09-14
Na meer dan een jaar voorbereiden is het zo ver: de grote weekdierencomponent van de World Register of Marine Species (WoRMS) wordt ondergebracht in een nieuwe soortendatabank, de MolluscaBase. De bedoeling is om in deze globale databank alle taxonomische informatie samen te brengen van zowel mariene, zoetwater en terrestrische weekdieren. Bovendien zal de MolluscaBase zowel de recente, als fossiele soorten taxonomisch beschrijven.
Hoewel MolluscaBase nog in volle uitbouw is, telt ze ondertussen al 52 425 aanvaarde en gecontroleerde soortnamen, waarvan 5 400 fossiele soorten. Naast de recente (en de verouderde) wetenschappelijke benaming, vind je er voor elke soort ook de gekende lokale benamingen in meerdere talen, de publicatie met de oorspronkelijke beschrijving, verspreidingsgegevens, links naar andere informatieve platformen en databanken, en heel wat foto’s. De bedoeling is om geleidelijk aan ook bepaalde eigenschappen (zoals bv. grootte, invasiviteit, etc.) toe te voegen voor elke soort (lees meer).

De MolluscaBase is een initiatief ondersteund door LifeWatch (E-Science European Infrastructure for Biodiversity and Ecosystem Research). Het VLIZ coördineert het initiatief en steunt hiervoor in grote mate op de expertise en informatie die vervat zit binnen de mollusca-component van het Wereldregister voor Mariene Soorten (WoRMS).

Om de MolluscaBase te vervolledigen, zijn er vier grote inspanningen gebeurd. (1) De Taxonomic Database on European Marine Mollusca (CLEMAM) is volledig geïntegreerd in de MolluscaBase. Deze databank zat eerder onder de vleugels van het Muséum National d'Histoire Naturelle in Parijs en werd beheerd door WoRMS-editor en Mollusca-expert Serge Gofas. (2) De Freshwater Gastropods of the European Neogene databank (FreshGen) wordt nu ook beschikbaar gesteld via MolluscaBase en bevat informatie over alle Miocene en Pliocene zoetwatergastropodensoorten van Europa. (3) Ook is er een eerste aanzet gegeven tot het integreren van de Indo-Pacific Mollusca databank. Op termijn zal Gary Rosenberg, taxonomische hoofdeditor en Mollusca-expert in WoRMS, de Indo-Pacifische data combineren met de bestaande databank voor de West-Atlantische en Europese mariene. (4) Verder werden de databanken New Zealand Cenozoic Mollusca en de New Zealand Recent Terrestrial Mollusca toegevoegd door Bruce Marshall.

In de toekomst zullen ook andere initiatieven opgestart worden. Tegen het einde van 2015 zal een globale lijst van recente terrestrische weekdieren, alsook de lijst met Recent Land and Freshwater Mollusks of Europe toegevoegd worden. Ook zal – in samenwerking met het US National Science Foundation-supported Invert-E-Base project – de lijst Recent North American land and freshwater mollusks worden opgenomen. Op geologisch vlak, wordt er ook werk gemaakt van een mogelijke samenwerking met PaleoDB om het fossiele deel van MolluscaBase vollediger te maken.
 

Link: www.molluscabase.org[Overzicht] [Login]