Rondneuzen in historische kaarten van onze kust en Noordzee | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Rondneuzen in historische kaarten van onze kust en Noordzee

Toegevoegd op 2017-02-17
Meer dan 200 historische kaarten van de Belgische kustzone en de zuidelijke Noordzee, daterend uit de 16de tot de 20ste eeuw, worden vrij beschikbaar gemaakt door VLIZ en partners via de website HisGISKust. Hoogst waardevol is dat alle oude kaarten gegeorefereerd werden ten opzichte van het huidige coördinaatsysteem. Zo tonen ze nauwkeurig hoe onze kust- en zeegebieden er vroeger uitzagen, en hoe ze gebruikt en genoemd werden.

Kaart: Flandria door Van Berckenrode Balthasars Floris uit 1603. Collectie Cultuurbibliotheek, Brugge. HisGISkust stelt de gegeorefereerde versie van deze - en 200 andere kaarten - vrij ter beschikking.

HisGISKust (www.vliz.be/hisgiskust) startte in 2016 en ontsluit op digitale wijze historische kaarten (16de tot 20ste eeuw) met specifieke informatie over de kustzone, het Belgisch deel van de Noordzee en de monding van de Schelde (incl. de grensgebieden).

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Cultuurbibliotheek zijn de initiatiefnemers, met financiering van de Provincie West-Vlaanderen. Ondertussen zijn ook het Renard Centre of Marine Geology (UGent), de Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen, het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis en het Museum van de Zwinstreek (Sincfala) partners van HisGISKust.

In de afgelopen maanden zijn aan HisGISKust 130 nieuwe gegeorefereerde kaarten toegevoegd, hetgeen het totale aantal op meer dan 200 kaarten brengt. Iedereen kan deze gegeorefereerde kaarten vrij gebruiken, in navolging van de Open Data-beweging (zie gebruiksvoorwaarden). Ook afgeleide producten, informatie in verband met geometrische nauwkeurigheid en andere relevante metadata worden ter beschikking gesteld via HisGISKust. Bovendien is de website vanaf heden eveneens in het Engels beschikbaar.

Bij de nieuwe kaarten zit onder meer materiaal van gerenommeerde cartografen uit de 16de, 17de en 18de eeuw (Mercator, Blaeu …) maar eveneens een topografische kaartenreeks als Vander Maelen (1846-1854). Ook nautische kaarten, zoals de kaart van de Vlaamse banken opgemaakt door A. Stessels in 1866, maken nu deel uit van de collectie. Ten slotte werden alle visserijkaarten van de Piscatorial Atlas (Olsen, 1883) toegevoegd in HisGISKust, hetgeen een uniek beeld verschaft van de verspreiding van de visbestanden in de Noordzee meer dan een eeuw geleden.

In de toekomst zullen wij HisGISKust verder uitbreiden met relevante historische kaarten en luchtfoto’s. Alle ideeën of suggesties zijn overigens welkom. Verder kijken wij ook uit naar nieuwe partners die kaart­materiaal of luchtfoto’s – mits correcte bronvermelding – willen ter beschikking stellen voor dit initiatief.

Contact
Hans Pirlet
Senior Wetenschappelijk Medewerker Afdeling Beleidsinformatie
- +32-(0)59-34 01 78[Overzicht] [Login]