Oproep VLIZ Mariene Wetenschapsprijzen 2017 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Oproep VLIZ Mariene Wetenschapsprijzen 2017

Toegevoegd op 2017-11-21
Zoals elk jaar organiseert het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een aantal wetenschappelijke prijzen. Ontdek hier voor dewelke jij in aanmerking komt. Nieuw dit jaar is de VLIZ Bachelor Thesis Award voor studenten van een professionele of academische BSc -opleiding, die een bachelorproef maakten rond een zeegebonden onderwerp.

Foto: VLIZ (Reynaert Stefanie)

VLIZ Communicatie Award 2018 (deadline 5 februari 2018)
De VLIZ Communicatie Award werd voor het eerst uitgereikt in 2015 met als doel jonge mariene wetenschappers of ingenieurs te begeleiden in het communiceren van hun werk. De laureaat krijgt als prijs gedurende één jaar een persoonlijke communicatie-coaching door de afdeling Communicatie van het VLIZ.
Denk je in aanmerking te komen om deze persoonlijke communicatie-coaching in 2018 in de wacht te slepen, zend dan je motivatiebrief – volgens de voorwaarden opgelijst op de VLIZ-website - vóór 5 februari 2018 naar info@vliz.be.
Meer informatie en reglement: www.vliz.be/nl/VLIZ-communication-award-nl
 
VLIZ Master Thesis Awards 2017 (deadline 18 december 2017)
Jaarlijks kent het VLIZ twee prijzen toe ter bekroning van afstudeerwerken (masteropleiding). Zowel fundamentele als toegepaste onderzoeksonderwerpen in alle takken van de mariene wetenschappen komen in aanmerking.
De prijzen bedragen elk 500 euro en zijn voorbehouden aan jonge onderzoekers die ten hoogste twee jaar afgestudeerd zijn aan een Vlaamse  universiteit of hogeschool of aan Vlaamse onderzoekers die ten hoogste twee jaar afgestudeerd zijn aan een internationale universiteit of hogeschool.
Meer informatie, reglement en deelnemingsformulier: www.vliz.be/nl/master-thesis-award
 
Nieuw: de VLIZ Bachelor Thesis Award 2017 (deadline 18 december 2017)
Jaarlijks kent het VLIZ een prijs toe ter bekroning van een afstudeerwerk (bachelor). Zowel fundamentele als toegepaste onderzoeksonderwerpen in alle takken van de mariene wetenschappen komen in aanmerking.
De prijs bedraagt 500 euro en is voorbehouden aan jonge onderzoekers die ten hoogste twee jaar afgestudeerd zijn aan een Vlaamse  universiteit of hogeschool of aan Vlaamse onderzoekers die ten hoogste twee jaar afgestudeerd zijn aan een internationale universiteit of hogeschool.
Meer informatie, reglement en deelnemingsformulier: www.vliz.be/nl/bachelor-thesis-award
 
VLIZ North Sea Award 2017 (deadline 18 december 2017)
De VLIZ North Sea Award wordt jaarlijks toegekend aan een onderzoeker of een onderzoeksteam actief en verblijvend in een land grenzend aan de Noordzee.
De prijs bedraagt 1 000 euro en wil een recent en origineel wetenschappelijk werk belonen, dat bijdraagt tot het innoverend fundamenteel en toegepast onderzoek met betrekking tot structuur, werking en duurzaam beheer van het ecosysteem van de Noordzee, met bijzondere aandacht voor de ondiepe kustgebieden en estuaria van de Zuidelijke Bocht en het Kanaal. De bijdragen zijn van postuniversitair of postdoctoraal niveau.
Meer informatie, reglement en deelnemingsformulier: www.vliz.be/nl/north-sea-award

Alle prijzen zullen uitgereikt worden op woensdag 21 maart 2018 ter gelegenheid van de VLIZ Marine Science Day in MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76, 8450 Bredene, www.stafversluys-centrum.be
 
Indien u bijkomende informatie wenst, kan u steeds terecht op het secretariaat via info@vliz.be of telefonisch op het nummer +32-(0)59-34 21 30.


[Overzicht] [Login]