VLIZ bouwt Marine Robotics Centre uit | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

VLIZ bouwt Marine Robotics Centre uit

Toegevoegd op 2018-01-17
In 2018 start het VLIZ met de uitbouw van een Marine Robotics Centre. Hierbij krijgt het de steun van de Vlaamse Regering, die eind 2017 een investeringsbudget van 3 miljoen EUR goedkeurde. Met het Marine Robotics Centre wil het VLIZ de Vlaamse wetenschappers en hun (inter)nationale partners, alsook andere spelers in Vlaanderen, toegang verlenen tot de nieuwste technologieën in het mariene onderzoek. Om dit te bewerkstellingen worden er twee nieuwe robotica-instrumenten aangeschaft die complementair zijn met de reeds beschikbare onderwaterrobot ROV Genesis.

In de controlekamer worden de activiteiten van de onderwaterrobot ROV Genesis nauwkeurig opgevolgd. Foto: VLIZ

De goedgekeurde investering maakt de aankoop mogelijk van twee unieke, autonoom bewegende ‘robots’. Deze zullen gedetailleerde observaties en staalnames kunnen verrichten tot op 1000 meter diepte. Met de aanschaf van een autonome onderwaterrobot (AUV of ‘Autonomous Underwater Vehicle’) en een onbemand oppervlaktevaartuig (USV of ‘Unmanned Surface Vehicle’) verstevigt Vlaanderen zijn positie op de Europese kaart van het zeeonderzoek.

Beide toestellen zijn complementair aan de reeds beschikbare onderzoeksinfrastructuur waarover het VLIZ beschikt. Naast het Vlaamse onderzoeksschip RV Simon Stevin zet het VLIZ al jaren de Remotely Operated Vehicle ROV Genesis in voor inspectie- en exploratiedoeleinden. Deze onderwaterrobot staat ter beschikking van iedereen die deel uitmaakt van de mariene onderzoeksgemeenschap en dit zowel nationaal als internationaal.

De twee nieuwe, autonome meetplatformen vullen de reeds bestaande, scheepsgebonden activiteiten perfect aan en zijn bijvoorbeeld inzetbaar in voor schepen moeilijk toegankelijk gebied. Met deze investering zet de Vlaamse overheid in op de snelle technologische evolutie die zich voltrekt in de offshore sector en binnen het zeewetenschappelijk onderzoek. Daar spelen robotica en onderwatertechnologie een steeds grotere rol bij handelingen die anders te duur, te riskant of te tijdrovend zouden zijn. De combinatie van ROV, AUV, USV en een modern onderzoeksvaartuig is bij uitstek geschikt om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Met een dergelijk Marine Robotics Centre kunnen we de leidende positie van het Vlaamse mariene onderzoeksveld bestendigen en verder versterken. Het bezorgt het VLIZ ook een niche-positie in het Europese onderzoekslandschap”, stelt professor Jan Mees, directeur van het VLIZ. “Deze hoogtechnologische autonome platformen zullen onmisbaar blijken bij de opvolging van offshore activiteiten (vis- en wierenkweek, energiewinning, baggerwerken …) en bij geplande grootschalige projecten zoals de mogelijke ruiming van het WOI-gifstort op de Paardenmarkt-zandbank, het onderzoek naar de effecten van een pilooteiland voor de kust of de studie naar erosie- en sedimentatieprocessen nabij het strand ten behoeve van onze kustbescherming”.

Als centraal aanspreekpunt voor zeewetenschappen in Vlaanderen is het VLIZ de aangewezen instelling om deze gespecialiseerde mariene robotica te beheren. De infrastructuur zal ten bate staan van alle spelers die in Vlaanderen actief zijn rond innovatie binnen dit domein.
 

Link: www.vliz.be/nl/marine-robotics-centre[Overzicht] [Login]