Nieuwe animatiefilm toont verhaal achter prehistorische verdronken landschappen en fossielen in Belgische Noordzee | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Nieuwe animatiefilm toont verhaal achter prehistorische verdronken landschappen en fossielen in Belgische Noordzee

Toegevoegd op 2018-05-09
De nieuwste VLIZ-animatiefilm toont hoe onze kustzone en de Noordzee er in een ver en heel ver verleden moeten hebben uitgezien, welke dieren er woonden en in welke mate deze landschappen gebruikt werden door de mens. De kortfilm duidt tevens welk marien onderzoek er wordt uitgevoerd om het verhaal achter deze verdronken prehistorische landschappen en begraven fossielen te ontrafelen. Ook hoe deze kennis de maritieme industrie en het beleid kan sturen bij grote infrastructuurwerken om schade aan het interessante archeologisch materiaal te voorkomen.

Productie: © VLIZ

In deze kortfilm reis je in 7 minuten doorheen de geschiedenis van de laatste 2.6 miljoen jaar, het zogenaamde Kwartair. Deze periode wordt gekenmerkt door sterke klimaatveranderingen: tijdens ijstijdperiodes stond de zeespiegel tot 100 meter lager dan vandaag en was er van de ondiepe Noordzee geen sprake. Deze vormde toen een weids toendralandschap doorsneden door grote rivieren, waar dieren en ook mensen leefden. Tijdens warmere periodes verdronken deze landschappen geleidelijk aan terug onder de zeespiegel en werden ze vaak begraven onder een laag sediment.

In het Belgisch deel van de Noordzee zijn de Kwartaire sedimentlagen zeer dun en fragmentarisch. Wat betekent dat de prehistorische landschappen en de eventueel aanwezige fossielen gemakkelijk verstoord worden door industriële activiteiten, zoals vb. baggeren. Zo is dit het geval in Het Scheur, een nagivatiegeul net buiten de haven van Zeebrugge. Daar treft men geregeld fossiele resten aan van dieren die typisch waren voor zowel warmere als koudere klimaatperiodes.

De animatie evoceert de landschappen waarin deze dieren moeten hebben geleefd. Ook toont de film het marien onderzoek dat wordt uitgevoerd om het verhaal achter de verdronken landschappen en begraven fossiele resten te ontrafelen. Ook duidt het hoe deze kennis de mariene industrie en beleidmakers kan sturen bij het uitvoeren van grote infrastructuurwerken op zee en schade aan het archeologisch materiaal kan worden voorkomen.

De animatiefilm is een productie van het VLIZ, naar aanleiding van de VLIZ Communication Award 2017. Deze werd gewonnen door Maikel De Clercq, doctoraatstudent aan het Renard Center for Marine Geology (RCMG) van de Universiteit Gent. Tine Missiaen en Jan Seys van het VLIZ werkten mee aan de productie. Steve Bridger was animator van dienst.

De animatiefilm is beschikbaar in het Nederlands en het Engels, en online te bekijken via de VLIZ-videogalerij of het VLIZ-YouTubekanaal.

Referentie: De Clercq, M.; Missiaen, T.; Seys, J. (Ed.) (2018). Prehistorische fossielen en verdronken landschappen in het Belgisch deel van de Noordzee. Animatiefilm. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7:18 min. pp. (meer)
 

Link: www.vliz.be/nl/multimedia/videogalerij?album=5237&pic=130381[Overzicht] [Login]