AQUA-LIT: samen met de aquacultuursector zwerfvuil in zee voorkomen | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

AQUA-LIT: samen met de aquacultuursector zwerfvuil in zee voorkomen

Toegevoegd op 2019-02-22
De aquacultuursector groeit wereldwijd razendsnel, tot wel 8% per jaar. Wanneer kweekactiviteiten zich afspelen in zee of de kustzone bestaat het risico dat onderdelen van de installaties loskomen of dat tijdens operaties materialen als zwerfvuil in het mariene milieu terecht komen. Geheel in lijn met de Europese doelstelling om plastic in zee drastisch terug te dringen, wil het in januari 2019 in Budapest afgetrapte AQUA-LIT-project streven naar een set van duurzaamheidstips om het aandeel in het marien zwerfvuil vanuit de aquacultuursector terug te dringen.


Geheel in overeenstemming met de nieuwe EU Strategy for Plastics in a Circular Economy dat plastic in zee drastisch wil reduceren, zal AQUA-LIT een toolbox uitwerken voor de aquacultuursector waarin innovatieve ideeën en werkmethodes aangereikt worden om het probleem van zwerfvuil in zee aan te pakken. En dat via (1) preventie en reductie, (2) monitoring en kwantificeren van het probleem, en (3) afvalbestrijding en recyclage. Het project wordt uitgerold voor aquacultuuractiviteiten in zowel Noordzee, Middellandse Zee als Baltische zee.
 
Twee jaar lang krijgt het AQUA-LIT project Europese financiering binnen de programma’s ter ondersteuning van kleine en middelgrote bedrijven (EASME) en het maritiem visserij- en aquacultuurfonds (EMFF). Het AQUA-LIT consortium bestaat uit zeven partners: Om het bewustzijn rond aquacultuurafval in zee te vergroten, en de toegankelijkheid van de mogelijke maatregelen gemakkelijker kenbaar te maken worden een platform en een mobiele app gecreëerd voor alle stakeholders uit de aquacultuursector en het -beleid. Ondertussen zijn al een flyer, website en animatie voor het project ontwikkeld. Volg de verdere vooruitgang van AQUA-LIT ook via sociale media op Facebook, Twitter en Instagram!
 
Contact voor VLIZ: Lisa Devriese (lisa.devriese@vliz.be | +32-(0)59-34 14 21)


Link: aqua-lit.eu[Overzicht] [Login]