Brilliant Marine Research Idea beurzen toegekend | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Brilliant Marine Research Idea beurzen toegekend

Toegevoegd op 2020-03-27
Met de Brilliant Marine Research Ideas beurzen wil het VLIZ jonge Vlaamse doctorandi stimuleren om buitengewone ideeën te verkennen en ‘out of the box’ te denken. Dankzij de ledenbijdrages en particuliere donaties kon de VLIZ-filantropiewerking ‘De Zee als Goed Doel’ in 2020 twee beurzen uitreiken ter waarde van 5.000 EUR. Een bijkomende derde beurs werd gesponsord door het maritieme bedrijf DEME, voor onderzoek dat nauw aansluit bij hun werking.

Luna van der Loos bemonstert in Bonaire (Caraïben) het groenwier Ulva voor verder microbioomonderzoek. Foto: © Lukas Verboom.

Dankzij de inkomsten uit ledenbijdrages en donaties van particulieren kan de VLIZ-filantropie in 2020 twee beurzen financieren. Daarnaast sponsorde het bedrijf DEME een derde beurs. DEME is een wereldleider op het gebied van baggeren en landwinning, haveninfrastructuur, milieuoplossingen en de bouw van offshore windparken. Het bedrijf kiest dan ook voor een onderwerp dat aansloot bij hun werkveld.

De laureaten van de twee VLIZ BMRI-beurzen zijn:
  • Sarah Maes (KU Leuven - Laboratorium voor Biodiversiteit en Evolutionaire Genomica) met het onderwerp 'Microbiome and diet turnover as a predictor of rapid environmental change in the Arctic Ocean'
  • Luna van der Loos (UGent - Phycology) met het onderwerp 'Algal microbial interactions: beyond bacteria, let’s go viral'.
De laureaat van de DEME BMRI-beurs is:
  •  Bert Teunkens (UAntwerpen - Ecosysteembeheer) met het onderwerp 'Tracking marked plastic items on their journey through the Scheldt estuary, using the Permanent Belgian Acoustic Receiver Network (PBARN)'.
Normaalgezien reiken we deze beurzen uit op de VLIZ Marine Science Day. Helaas kon op 18 maart 2020 het event niet doorgaan omwille van de maatregelen om het Corona-virus in te dijken. Via dit nieuwsbericht zetten we de laureaten van de Brilliant Marine Research Idea beurzen 2020 graag in de bloemetjes en wensen we DEME als sponsor van één van de beurzen van harte te bedanken. 
 

Link: www.vliz.be/nl/brilliant-marine-research-idea-beurs[Overzicht] [Login]