Jaarboek vat de realisaties van het VLIZ in 2020 samen | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Jaarboek vat de realisaties van het VLIZ in 2020 samen

Toegevoegd op 2021-04-20
Het VLIZ-jaarboek 2020 geeft een overzicht van de hoogtepunten voor het VLIZ in 2020, alsook een focus op de werking van het instituut ten dienste van het zeewetenschappelijk onderzoek, beleidsverantwoordelijken, de industrie, educatoren, en het brede publiek. Via performantie-indicatoren (KPI’s), heel wat cijfermateriaal, en verschillende oplijstingen tracht het VLIZ zo transparant als mogelijk te zijn over de algehele werking.

Foto: Het VLIZ-jaarboek 2020 (VLIZ)

Het hoeft geen betoog dat 2020 een nogal ongewoon jaar was. Zo zag het VLIZ zich genoodzaakt om een hele waaier aan geplande activiteiten en evenementen, waaronder de festiviteiten naar aanleiding van het feestjaar 20 jaar VLIZ, af te gelasten, uit te stellen of een nieuwe invulling te geven. Maar COVID-19 creëerde ook opportuniteiten. Het voorbije jaar etaleerde het VLIZ zijn flexibiliteit door snel te schakelen naar een nieuwe manier van werken en de activiteiten bij te sturen. Naast de basisdienstverlening, de projecten en het lopende onderzoek, zette het VLIZ volop in op nieuwe initiatieven. Een gevarieerd pakket aan innovatief onderzoek, nieuwe publicaties en opgefriste vormen van (digitale) communicatie gerelateerd aan de coronacrisis, zijn daarvan het gevolg. Een bloemlezing van deze initiatieven kan u nalezen in de hoogtepunten van 2020.

Nog in 2020 boekte het VLIZ grote vooruitgang inzake de twee nieuwbouwprojecten: de InnovOcean Campus en de Ocean Innovation Space. Tevens kunnen we nu, amper drie jaar na de opstart van het departement Onderzoek, zeggen dat het VLIZ-onderzoek op volle kruissnelheid draait. Dat bewijzen de 54 peer-reviewed publicaties en 25 onderzoeksprojecten uit 2020, en de 16 doctoraatstrajecten die VLIZ initieerde of faciliteerde sinds 2017. Andere mijlpalen van het afgelopen jaar zijn (1) de totstandkoming van een juridisch kader voor de vaartijd van het onderzoeksschip RV Simon Stevin, (2) het grote aantal Beleidsinformerende Nota’s van het VLIZ die onderzoeksresultaten gericht ingang doen vinden in mariene en kustgebonden beleidskwesties, (3) de vernieuwde en hedendaagse elektronische nieuwsbrief van het VLIZ, Testerep magazine, (4) het allereerste Belgische onbemande vaartuig dat een commerciële zeehaven binnen en buiten voer met de hulp van piloten in een controlecentrum aan de wal, (5) de bestendiging van vier lopende dataprojecten en -initiatieven waar het Vlaams Marien Datacentrum en de IT-afdeling van het VLIZ een cruciale rol in spelen, en (6) de publicatie van een uitgebreid overzicht van de gevestigde niet-inheemse mariene en kustgebonden soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en de aanpalende estuaria.

Tot slot biedt het jaarboek 2020 ook een gebald overzicht van de realisaties van het VLIZ sinds de start van de huidige beheerperiode in 2017. Dit ter voorbereiding van de nieuwe vijfjarige beheersovereenkomst tussen het VLIZ en de Vlaamse overheid en de Provincie West-Vlaanderen, en de hiermee gepaarde evaluatie van het instituut in 2021.

Zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige versie van het jaarboek kan digitaal (pdf) geraadpleegd worden via de VLIZ-website.
 

Link: www.vliz.be/nl/jaarboek[Overzicht] [Login]