Module 'Oceaanverzuring' vervolledigt educatief pakket ‘Klimaat & de Oceaan’ | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Module 'Oceaanverzuring' vervolledigt educatief pakket ‘Klimaat & de Oceaan’

Toegevoegd op 2021-05-17
Het klimaat is hot. Niet alleen letterlijk, ook binnen PlaneetZee - de educatieve website van het VLIZ. De monster-lesmodule rond de klimaatproblematiek in de oceaan kreeg er een nieuw hoofdstukje bij over oceaanverzuring. Stroom snel door naar www.planeetzee.be voor meer achtergrondinformatie, proefjes en werkbundels!


Sinds de start van de industriële revolutie oefent de mens een sterke invloed uit op het globale klimaat door de verbranding van fossiele brandstoffen. Grote hoeveelheden CO2 die eerder voor miljoenen jaren zaten weggestopt in de aardkorst, komen in een recordtempo in de atmosfeer terecht. Daar zorgt dit broeikasgas voor de opwarming van het klimaat. De oceaan heeft de voorbije 200 jaar ongeveer de helft van de door de mens uitgestoten CO2 geabsorbeerd en mildert zo de opwarming van het klimaat. Maar een oceaan die CO2 opneemt, wordt zuurder. Met een cascade aan gevolgen als resultaat.

Naar de module oceaanverzuring in PlaneetZee:
 

Link: www.planeetzee.be/oceaanverzuring[Overzicht] [Login]