COLLECT-project: Afrikaanse burgerwetenschappers onderzoeken plasticvervuiling op stranden | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

COLLECT-project: Afrikaanse burgerwetenschappers onderzoeken plasticvervuiling op stranden

Toegevoegd op 2021-10-18
Studenten uit 10 middelbare scholen uit Ghana, Nigeria, Benin, Ivoorkust, Kaapverdië en Marokko dragen als burgerwetenschapper bij aan het internationaal onderzoekproject COLLECT. Naast het bevorderen van kennis over de verspreiding van plasticvervuiling op Afrikaanse stranden, wil het project ook het lokale bewustzijn over plastic afval bevorderen.

Foto: Lucien Wanda | Pexels

Het Partnership for Observation of the Global Ocean (POGO) heeft via het COLLECT-project de krachten gebundeld met tien middelbare scholen uit zes Afrikaanse landen om plasticvervuiling in kustgebieden aan te pakken. Studenten en docenten gaan deze maand (oktober 2021) naar het strand om er het plastic zwerfvuil in te zamelen, te tellen en identifceren. Samen met experts van lokale universiteiten en onderzoeksinstituten dragen ze bij tot data over de verspreiding van kustafval op Afrikaanse stranden.

Het COLLECT-project, wat staat voor Citizen Observation of Local Litter in Coastal ECosysTems, is een burgerwetenschappelijk onderzoek dat wordt gefinancierd door de Richard Lounsbery Foundation (VS). Het doel is om de lokale gemeenschappen actief te betrekken bij het bewustmaken van de gevolgen van plasticvervuiling. Plastic afval schaadt niet alleen het milieu, maar kan ook negatieve economische gevolgen hebben wanneer het zich ophoopt in de oceaan en kustgebieden.

“Als het plastic afval slecht wordt beheerd, bereikt het de kust en de zee. Mariene organismen raken erin verstrikt. Vissen, vogels en zeezoogdieren zien het plastic als voedsel en nemen het op”, zegt dr. Edem Mahu van de Universiteit van Ghana, coördinator van het COLLECT-project. “Plasticvervuiling kan impact hebben op het levensonderhoud van kustgemeenschappen. Zo kan het toerisme worden aangetast als de kust niet schoon is. En de visserij kan worden beïnvloed als de vispopulaties afnemen als gevolg van het plastic afval.”

“Om meer te weten te komen over de verspreiding en ophoping van plastic afval in het mariene milieu, werken de onderzoekers uit het COLLECT-project samen met burgerwetenschappers om zoveel mogelijk informatie in te zamelen”, zegt dr. Ana Catarino van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Zij leidt samen met dr. Edem Mahu het COLLECT-project. “We werken samen met leerlingen van meer dan tien scholen in Ghana, Nigeria, Benin, Ivoorkust, Kaapverdië en Marokko om hun bewustzijn rond plasticvervuiling te vergroten. Het is een geweldige internationale samenwerking!"

"Met het VLIZ-datacentrum werken we mee om zo goed mogelijke data in te zamelen en door te sluizen naar het Europese Mariene Observatie en Datanetwerk (EMODnet). Aan het einde van het project zullen alle gegevens dan ook openbaar beschikbaar zijn via EMODnet Chemistry, zodat het zowel het publiek als de beleidmakers kan helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen rond plastic afval op Afrikaanse stranden."

In oktober 2021 gaan alle scholen effectief aan de slag op het strand. Volg hun activitieten via de sociale mediakanalen op Facebook, Twitter en Instagram.

Meer over het COLLECT-project op de POGO-website:
 

Link: www.pogo-ocean.org/innovation-in-ocean-observing/activities/collect-citizen-observation-of-local-litter-in-coastal-ecosystems/[Overzicht] [Login]