Winnaars VLIZ Wetenschapsprijzen 2021 bekend | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Winnaars VLIZ Wetenschapsprijzen 2021 bekend

Toegevoegd op 2022-02-24
Emil De Borger, Merel Van Gorp en Anton Bilsen mogen zich de trotse winnaars noemen van respectievelijk de VLIZ North Sea Award en de twee VLIZ Master Thesis Awards. Op de online VLIZ Marine Science Day van woensdag 2 maart lichten deze laureaten kort hun onderzoek toe en nemen ze hun prijs in ontvangst.

Foto: Emil De Borger

De VLIZ North Sea Award

Emil De Borger van de Universiteit Gent (MARBIOL) en het NIOZ wint de VLIZ North Sea Award 2021. Zijn doctoraatonderzoek naar de effecten van natuurlijke processen en menselijke activiteiten op de biogeochemie van Noordzeesedimenten, maakte indruk bij de jury.

Biogeochemie omvat zowel de biologische, als de chemische en fysische processen die de kringloop van voedingsstoffen vormgeven. Emil de Borger richtte zich in zijn doctoraatsonderzoek op de biogeochemische karakterisering van sedimenten in een ondiepe kustzee zoals Noordzee. Hij onderzocht hoe deze processen worden beïnvloed door omgevingsfactoren, zoals sedimentkarakteristieken en hydrodynamica, maar door de bodemfauna.

Op de bodem van kustzeeën recyclen microben het dood organisch materiaal, met als resultaat dat voedingsstoffen zo terug vrij beschikbaar komen voor het leven in de waterkolom. Intensieve menselijke activiteiten op zee veranderen de toestand van de sedimenten en daarmee ook hun functioneren. De Borger ontwikkelde modellen van de mineralisatieprocessen in het sediment en maken het zo mogelijk om nauwkeurigere impactbeoordelingen uit te voeren van menselijke activiteiten, zoals boomkorvisserij of de ontwikkeling van windparken. [Bron: NIOZ nieuws]

De VLIZ North Sea Award wordt elk jaar toegekend aan een onderzoeker of een onderzoeksteam actief en verblijvend in een land grenzend aan de Noordzee. De prijs van 1000 euro beloont een recent en origineel wetenschappelijk werk dat de structuur of het functioneren van de Noordzee bestudeert, met bijzondere aandacht voor de ondiepe kustgebieden en estuaria van de Zuidelijke Bocht en het Kanaal.

De twee VLIZ Master Thesis Awards

De eerste winnares van de Master Thesis Award 2021 is Merel Van Gorp (Universiteit Antwerpen – FunMorph) met haar onderzoek naar de functie van kielen bij koffervissen in de passieve stabilisatie tijdens het zwemmen.

In tegenstelling tot de meeste vissen zijn koffervissen helemaal niet gestroomlijnd en wordt hun lichaam omgeven door een koffervormig hard pantser. Ondanks dit onbuigzame lichaam zijn ze experten in het handig manoeuvreren tussen de koralen waartussen ze leven. Hoe lukt het hen om in de vaak sterke, onvoorspelbare stromingen aanwezig in koraalriffen toch stabiel rond te zwemmen door enkel hun vinnen te gebruiken? Merel Van Gorp bekeek tijdens haar thesisonderzoek of de harde randen (of kielen) er voor iets tussen zitten. Of niet?

De tweede Master Thesis Award 2021 gaat naar Anton Bilsen (KULeuven - LBEG) voor zijn onderzoek naar het gebruik van metabarcoding bij het monitoren van de aanwezigheid van niet-inheemse soorten in een Noordzeehaven.

Sommige invasieve soorten in de Noordzee werden opzettelijk geïntroduceerd, maar de meeste liften onopgemerkt mee in ballastwatertanks of op rompen van schepen. Om deze organismen te onderscheppen voordat ze ecologische of economische schade kunnen aanrichten, is regelmatige visuele inspectie van havens nodig. In zijn proefschrift, testte Anton Bilsen het potentieel van twee  metabarcoderingstechnieken voor het identificeren van niet-inheemse soorten in de haven van Oostende. De metabarcoding leidde tot de ontdekking van verschillende dieren en algen die nog nooit eerder in dit gebied zijn geregistreerd (zoals enkele kleine planktonsoorten). De metabarcodering moet wel nog verder verfijnd worden, vooraleer deze te kunnen inzetten voor de nauwkeurige identificatie van verschillende van de soorten.

De VLIZ Master Thesis Awards hebben tot doel het werk van verdienstelijke jonge mariene onderzoekers te erkennen en te bekronen. Jaarlijks wordt uit alle inzendingen twee scripties verkozen. De prijzen (elk 500 euro) zijn voorbehouden aan jonge onderzoekers die ten hoogste twee jaar afgestudeerd zijn aan een Vlaamse universiteit of hogeschool, of aan jonge Vlaamse onderzoekers die ten hoogste twee jaar afgestudeerd zijn aan een niet-Vlaamse universiteit of hogeschool.

Uitreiking op VLIZ Marine Science Day

De VLIZ wetenschapsprijzen worden uitgereikt op woensdag 2 maart 2022 ter gelegenheid van de VLIZ Marine Science Day 2022. Omdat corona nog steeds roet in het eten strooit, gaan we ook dit jaar voor een online event. Maar eentje die je niet mag missen als je op de hoogte wil blijven van het lopende zeeonderzoek in Vlaanderen! 

Deelnemen aan dit evenement is gratis. Registeren kan ten laatste op 28 februari.

Door in te schrijven krijg je de mogelijkheid om mee te stemmen voor de posterwedstrijd. De dag voorafgaand aan het evenement ontvang je een e-mail met aanvullende informatie, de links naar het evenement en de postersessies, en ontdek je hoe je kunt stemmen op je favoriete poster.

 

Link: www.vliz.be/nl/wetenschapsprijzen[Overzicht] [Login]