Oproep voor de VLIZ mariene wetenschapsprijzen 2022 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Oproep voor de VLIZ mariene wetenschapsprijzen 2022

Toegevoegd op 2022-10-19
Ben je recent afgestudeerd als bachelor of master met een thesis over een marien onderzoeksonderwerp? Of behaalde je onlangs in een land grenzend aan de Noordzee een PhD-titel in een mariene wetenschapsdiscipline? Stel je dan kandidaat voor een van de 3 wetenschappelijke prijzen: de VLIZ Professionele Bachelor Thesis Award 2022, de VLIZ Master Thesis Award 2022 of de VLIZ North Sea Award 2022. Nog tot 31 december kunnen kandidaten zich inschrijven voor de 2022-oproep.

Foto: VLIZ | Stefanie Reynaert

Met deze wetenscghappelijke prijzen wil het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) verdienstelijke marien onderzoek bekronen, jonge mariene professionals aanmoedigen om dit ook in de toekomst te blijven doen, en het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen bevorderen. De prijsuitreiking zal doorgaan op de VLIZ Marine Science Day 2023 op woensdag 1 maart in Brugge.
 
  • De VLIZ Professionele Bachelor Thesis Award 2022
Elk jaar kent het VLIZ een prijs toe ter bekroning van een professionele bachelor thesis. Zowel fundamentele als toegepaste onderzoeks­onderwerpen in alle takken van de mariene wetenschappen komen in aanmerking. De prijs bedraagt 500 EUR en is voorbehouden aan jonge onderzoekers die de voorbije twee jaar (2021 of 2022) succesvol hun professionele bachelordiploma behaalden aan een Vlaamse hogeschool, of aan jonge Vlaamse onderzoekers die de voorbij twee jaar (2021 of 2022) afstudeerden als bachelor aan een internationale onderwijsinstelling. 
[Meer info] [Reglement] [Online inschrijven] [Eerdere laureaten]
 
  • De VLIZ Master Thesis Awards 2022
Het VLIZ reikt jaarlijks twee Master Thesis Awards uit ter bekroning van een master thesis. Zowel fundamenteel als toegepast onderzoek in alle takken van de mariene wetenschappen komt in aanmerking. Eén van beide prijzen is voorbehouden aan een klimaatgerichte thesis. De prijzen bedragen 500 EUR en zijn voorbehouden aan jonge onderzoekers die de voorbije twee jaar (2021 of 2022) afstudeerden aan een Vlaamse universiteit, of aan jonge Vlaamse onderzoekers die de voorbije twee jaar (2021 of 2022) afstudeerden aan een internationale universiteit of hogeschool.
[Meer info] [Reglement] [Online inschrijven] [Eerdere laureaten]
 
  • De VLIZ North Sea Award 2022
Jaarlijks kent het VLIZ een wetenschappelijke prijs toe voor het bevorderen van innovatief fundamenteel of toegepast onderzoek naar de structuur en het functioneren van de Noordzee. De prijs wordt toegekend aan een onderzoeker of een onderzoeksteam actief en verblijvend in een land grenzend aan de Noordzee. De prijs bedraagt 1 000 EUR en is ondeelbaar. De award wordt toegekend als beloning voor een recent en origineel wetenschappelijk werk over de structuur, de werking en/of het duurzaam beheer van het ecosysteem van de Noordzee, met speciale aandacht voor de ondiepe kustgebieden en estuaria van de Zuidelijke Bocht en het Kanaal. De bijdrage is van postuniversitair of postdoctoraal niveau en verwijst naar maximaal drie jaar postdoctoraal onderzoek sinds het behalen van het doctoraat.
[Meer info] [Reglement] [Online inschrijven] [Eerdere laureaten]


Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw online deelnameformulier én alle gevraagde documenten. Een overzicht van de nodige documenten vindt u in het reglement. De deadline voor indiening is 31 december 2022.

Voor alle verdere informatie, aarzel niet contact op te nemen met het VLIZ, per mail aan awards@vliz.be of telefonisch op het nummer +32-(0)59-33 60 00.
 

Link: www.vliz.be/nl/wetenschapsprijzen[Overzicht] [Login]