Subsidies aan VLIZ faciliteren een multiplicator effect | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Subsidies aan VLIZ faciliteren een multiplicator effect

Toegevoegd op 2023-01-26
Het VLIZ ontvangt jaarlijks een toelage van de Vlaamse overheid, meer bepaald van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en de provincie West-Vlaanderen. Deze subsidies vult het VLIZ aan met financiering uit verschillende competitieve bronnen; van Vlaamse over federale tot Europese financieringskanalen. Op het vlak van projecttoekenning en -financiering was 2022 een uitzonderlijk succesvol jaar voor het VLIZ. Bovendien, door verschillende wetenschaps- en innovatiepartners te betrekken in zijn projecten, tilt het VLIZ het hele Vlaamse mariene onderzoeks- en innovatie-ecosysteem naar een hoger niveau.

Foto: © VLIZ (Decombel)

Het totaal aantal projecten en projectvoorstellen dat VLIZ in 2022 uitvoerde of aanvatte bedroeg 112. Het slaagpercentage voor de voorstellen die het VLIZ in 2022 opstartte, bedroeg 65%. Voor 22 projectvoorstellen verwachten we nog een finale beslissing.

Een belangrijk aandeel van de in 2022 verworven subsidies zijn Europees, meer bepaald van HorizonEurope projecten. Het VLIZ tekende het afgelopen jaar in op 32 HorizonEurope projectvoorstellen, waarvan er 22 zijn goedgekeurd, 7 afgewezen en 3 voorstellen nog in de evaluatiefase verkeren. Het slaagpercentage van de projecten waarvoor er al een beslissing is, bedraagt 76%. Het VLIZ is ook voor het eerst coördinator van twee grote HorizonEurope-projecten: DTO-Bioflow (Integration of biodiversity monitoring data into the Digital Twin Ocean) en INSPIRE (Innovative Solutions for Plastic Free European Rivers). Opmerkelijk is dat het VLIZ alleen al in 2022 evenveel HorizonEurope projecten kreeg toegekend, dan tijdens de hele duurtijd van het Horizon2022-programma (2014-2020).

Deze statistieken tonen dat het VLIZ de voorbije jaren een sterke reputatie heeft opgebouwd als een betrouwbare en excellente projectpartner binnen de internationale mariene onderzoeks- en innovatiegemeenschap. Dit maakt tevens dat het VLIZ een groeiend aandeel heeft in de terugvloeiing van Europese fondsen naar Vlaanderen en ons verder op de kaart zet als een belangrijke mariene kennisregio.

Als spin in het web van het Vlaamse mariene wetenschaps- en innovatie-ecosysteem heeft het VLIZ een missie om de interacties tussen onderzoek, industrie, overheid en het brede publiek te versterken. Door mariene onderzoeksgroepen, de maritieme bedrijfswereld en andere mariene actoren in Oostende en Vlaanderen te betrekken in projecten, tilt het VLIZ het hele Vlaamse mariene onderzoeks- en innovatie-ecosysteem naar een hoger niveau en stimuleert het ook nieuwe samenwerkingen met niet-mariene onderzoeksgroepen.


[Overzicht] [Login]