VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

Provincie West-Vlaanderen en VLIZ samen in zee

Toegevoegd op: 2022-05-04
De regionale TV-zender Focus|WTV zet de samenwerking van VLIZ met de Provincie West-Vlaanderen in de kijker in een mooie reportage. In het programma ‘Provinciaal Domein’ neemt reporter Vincenzo De Jonghe elke week een gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen mee op pad. Daarbij plaatst hij telkens een ander provinciaal thema in de kijker. Midden april was het de beurt aan het VLIZ, het zeeonderzoek, de valorisatie ervan naar de maatschappij toe en de rol van burgerparticipatie hierin. Met focus op ons burgerwetenschapsinitiatief SeaWatch-B! ...

Project Testerep onderzoekt 5000 jaar kustevolutie

Toegevoegd op: 2022-04-21
Hoe evolueerde het Vlaamse kustlandschap de afgelopen 5000 jaar op zee en op land? Dat is de hoofdvraag die onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel, KU Leuven, HoWest en VLIZ willen beantwoorden in het zopas gestarte project ‘Testerep.’ Het interdisciplinair team van wetenschappers focust zich hiervoor op de zone van het deels door de zee verzwolgen schiereiland Testerep. De studie naar de evolutie en de ondergang van het schiereiland kan ons niet enkel veel leren over het verleden van onze kuststreek en zijn bewoners, maar ons ook helpen om toekomstige uitdagingen zoals zeespiegelstijging en kustbescherming het hoofd te bieden. ...

VLIZ-jaarboek blikt terug op 2021

Toegevoegd op: 2022-04-13
Het VLIZ-jaarboek 2021 geeft een overzicht van de hoogtepunten en blikt terug op de werking van het instituut ten dienste van het zeewetenschappelijk onderzoek, beleidsverantwoordelijken, de industrie, educatoren, en het brede publiek in 2021. Via performantie-indicatoren (KPI’s), heel wat cijfermateriaal, en verschillende oplijstingen tracht het VLIZ zo transparant als mogelijk te zijn over de algehele werking. ...

De Zee als Goed Doel reikt zes Brilliant Marine Research Idea beurzen uit

Toegevoegd op: 2022-03-31
De Zee als Goed Doel – de goede doelenwerking van het VLIZ – reikt jaarlijks een aantal Brilliant Marine Research Idea beurzen uit, elk ter waarde van 5000 euro. In 2022 kregen maar liefst zes jonge wetenschappers met een out-of-the-box-idee de beurs toegekend. Dit was mogelijk dankzij het groeiende aantal VLIZ-ledenbijdragen, donaties en sponsoring door enthousiaste bedrijven en liefhebbers van marien onderzoek. ...

Jobstudent op VLIZ tijdens zomer 2022?

Toegevoegd op: 2022-03-29
Elk jaar rekruteert het VLIZ meerdere jobstudenten voor de zomermaanden juli, augustus of september. Voor de zomer van 2022 zijn we op zoek naar een aantal enthousiaste studenten voor de verschillende afdelingen van het Vlaams Instituut voor de Zee. Geïnteresseerde studenten kunnen tot en met 18 april hun kandidatuur indienen via het online invulformulier. In de eerste week van mei worden de vakantiejobs toegekend. ...

ILVO en VLIZ in één gebouw, mét intensere samenwerking

Toegevoegd op: 2022-03-17
Er is een nieuw, nog sterker samenwerkingsakkoord ondertekend door de mariene afdeling van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek in Oostende (ILVO Marien) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Dit naar aanleiding van de voorlopige oplevering van de InnovOcean campus - het nieuwe gebouw, waar beide instituten later dit jaar naar verhuizen. Het is de bedoeling dat de twee kennisinstellingen in de toekomst ook wetenschappelijk meer gaan samenwerken en als complementaire partners nieuwe projecten initiëren. ...

VLIZ en ISML gaan samenwerkingsakkoord aan

Toegevoegd op: 2022-03-01
Op 1 maart 2022 sloten het VLIZ en het Institut des Sciences de la Mer et du Littoral (ISML) van de Franse Université du Littoral Côte d'Opale (ULCO) een samenwerkingsovereenkomst. Ze versterken daarmee hun uitwisseling op het gebied van onderzoek, opleiding en expertise rond mariene wetenschappelijke kennis en cultuur ter hoogte van de Kanaalkusten en de Noordzee. ...

Winnaars VLIZ Wetenschapsprijzen 2021 bekend

Toegevoegd op: 2022-02-24
Emil De Borger, Merel Van Gorp en Anton Bilsen mogen zich de trotse winnaars noemen van respectievelijk de VLIZ North Sea Award en de twee VLIZ Master Thesis Awards. Op de online VLIZ Marine Science Day van woensdag 2 maart lichten deze laureaten kort hun onderzoek toe en nemen ze hun prijs in ontvangst. ...

Een nieuw convenant voor VLIZ

Toegevoegd op: 2022-02-15
Convenanten tussen de overheid en het VLIZ leggen de opdracht vast van het instituut voor de volgende vijf jaar. Na een intensief voortraject van een interne zelfevaluatie, een externe evaluatie en onderhandelingen keurde de Vlaamse Regering op 17 december 2021 een nieuw convenant voor de periode 2022-2026 goed. ...

Samenwerkingsprotocol voor bescherming cultureel en paleontologisch onderwatererfgoed in Belgische Noordzee

Toegevoegd op: 2022-02-09
De vondst van een slagtand van een uitgestorven bosolifant door Nederlandse garnaalvissers in Belgische territoriale wateren was de aanleiding voor het opstellen van een nieuw samenwerkingsprotocol dat de bescherming van cultureel onderwatererfgoed en waardevolle scheepswrakken in de Belgische Noordzee moet waarborgen zoals het door UNESCO voorgeschreven wordt. Ook VLIZ tekende mee. ...

Vlaamse regering voorziet voor 2022 boosterinjectie voor wetenschappelijk onderzoek met maatschappelijke impact

Toegevoegd op: 2022-01-03
Net voor het kerstreces keurde de Vlaamse regering zes convenanten goed met Vlaamse onderzoeksinstellingen – waaronder ook met het Vlaams Instituut voor de Zee. Vlaams minister van Wetenschapsbeleid, Innovatie en Economie Hilde Crevits maakt politieke topprioriteit van onderzoek met een maatschappelijke impact: van de klimaatimpact op het zeeleven, tot betere technologieën in de zorg. Met ruim 33 miljoen euro extra middelen in 2022 wil ze deze onderzoeksinstellingen versterken om hun kennis verder uit te breiden en hun internationale positie te versterken. ...

Vlaamse en federale overheid regelen de samenwerking tussen hun twee onderzoeksvaartuigen

Toegevoegd op: 2021-12-16
Vandaag ondertekenen BELSPO, in naam van de federale overheid, en Departement EWI – het Departement voor Economie, Wetenschap en Innovatie –, in naam van de Vlaamse overheid, een afsprakenkader rond de inzet van hun twee onderzoeksvaartuigen. Dit kader regelt de wederkerigheid van inzet van scheepstijd tussen federale wetenschappelijke instellingen en Vlaamse wetenschappelijke onderzoekscentra. Het bepaalt tevens dat RV Simon Stevin en RV Belgica ook in de toekomst gratis ter beschikking gesteld zullen worden aan een breed gamma gebruikers. ...

Belgisch marien onderzoek zet zijn groei voort

Toegevoegd op: 2021-12-07
Het VLIZ rapporteert jaarlijks over de huidige stand van het marien onderzoek in Vlaanderen en België in de vorm van een beleidsinformerende nota en houdt zo de vinger aan de pols van dit dynamische onderzoeksveld. Het meest recente rapport brengt onder meer de onderzoekscapaciteit, alsook de wetenschappelijke output in kaart voor het jaar 2020, en gaat dieper in op internationale samenwerkingsverbanden, de geografische focus van het onderzoek en het gebruik van onderzoeksschepen. ...

Nieuwe call voor Europese culinaire wedstrijd rond duurzame vis

Toegevoegd op: 2021-11-29
Ook in 2022 daagt de culinaire competitie Olivier Roellinger chefs en zaalpersoneel uit om te kiezen voor duurzame vis en hun klanten hierover correct te informeren. De wedstrijd staat open voor jonge chefs, studenten hotelschool, en zaalpersoneel in opleiding die willen bijdragen aan gezonde visstocks en het behoud van de oceaan. Jouw creatie inzenden kan nog tot 21 januari 2022. Het VLIZ is partner in de wedstrijd en hoopt terug heel wat kandidaturen uit België en Nederland te kunnen verwelkomen! ...

Burgerwetenschappers SeaWatch-B krijgen opleiding voor het herkennen van kleine vissen

Toegevoegd op: 2021-11-20
Eind november kregen de enthousiaste burgerwetenschappers van het SeaWatch-B strandobservatienetwerk de kans om een verdiepende opleiding te volgen. Ditmaal stond het herkennen van de jonge en kleine vissen – aanwezig in hun stalen met het kruinet in de branding – centraal. ...

VLIZ en Baskische AZTI gaan nauwer samenwerken

Toegevoegd op: 2021-11-19
Tijdens een economische en innovatie missie van Vlaams minister-president Jan Jambon heeft VLIZ een samenwerkingsakkoord afgesloten met het Baskische AZTI. Dit onderzoekscentrum is gespecialiseerd in het mariene milieu en voedsel, en staat gekend voor het leveren baanbrekende producten en technologieën. ...

Koken met wieren - een lekker hapje zee!

Toegevoegd op: 2021-11-03
Net voor de herfstvakantie haalden we met PlaneetZee onze koksmutsen boven, samen met negen mini-masterchefs. De kinderen gingen met allerlei wieren aan de slag en kokkerelden een heus 3-gangen menu bij elkaar. Ook op de Dag van de Wetenschap kunnen 6 tot 14-jarigen met algen aan de slag. Schrijf je snel in voor één van beide workshops! Binnenkort ook in De Grote Rede #54 een artikel over het eten van zeewier: hype of opkomende trend? ...

WoRMS erkend als VN Ocean Decade-actie

Toegevoegd op: 2021-10-22
Het World Register of Marine Species (WoRMS) is door de VN Ocean Decade onthaald als projectactie, met als titel 'Above and Beyond - Completing the World Register of Marine Species (ABC WoRMS)'. ...

Integrated Carbon Observation System (ICOS) ondersteunt wetenschap en beleid naar klimaatneutraliteit

Toegevoegd op: 2021-10-21
Vlaanderen en VLIZ bouwen mee aan het grootse in-situ observatie- en informatiesysteem van ICOS dat alle stromen van broeikasgassen monitort tussen atmosfeer, landoppervlak en oceaan. De snel beschikbare en betrouwbare data van 140 meetstations in 13 Europese landen ondersteunt nu de wetenschap en samenleving bij de inspanningen om klimaatneutraal te worden. ...

Oproep voor de VLIZ mariene wetenschapsprijzen 2021

Toegevoegd op: 2021-10-20
Ben je recent afgestudeerd als bachelor of master met een thesis over een marien onderzoeksonderwerp? Of behaalde je onlangs in een land grenzend aan de Noordzee een PhD-titel in een mariene wetenschapsdiscipline? Stel je dan kandidaat voor een van de 3 wetenschappelijke prijzen: de VLIZ Professionele Bachelor Thesis Award 2021, de VLIZ Master Thesis Award 2021 of de VLIZ North Sea Award 2021. Nog tot 31 december kunnen kandidaten zich inschrijven voor de 2021-oproep. ...

[Voeg toe]