VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

Hoe realistisch is EU-ambitie om nulvervuiling in mariene wateren te bekomen onder huidige wetgeving?

Toegevoegd op: 2023-05-17
Het SOS-ZEROPOL2030-project maakte een compilatie van alle wetgeving en beleidsrelevante documenten, en onderzocht daarmee de haalbaarheid van de EU-ambitie om op termijn een nulvervuiling in mariene wateren te bekomen. "Ben je op zoek naar een uitweg uit het labyrint van het Europese beleid inzake verontreiniging? Stop dan met zoeken, en gebruik de magische oplossing jje aangereikt door het SOS-ZEROPOL2030-team!" Dit citaat van Thomas Maes (GRID-Arendal) moet de grote toepasbaarheid aantonen van dit samenvattende rapport voor beleidsmakers, wetenschappers en industrie. ...

Zes laureaten ontvangen Brilliant Marine Research Idea-beurs

Toegevoegd op: 2023-04-28
De Zee als Goed Doel – de goede doelenwerking van het VLIZ – reikt jaarlijks meerdere Brilliant Marine Research Idea beurzen uit. De toekenning van deze BMRI-beurzen, elk ter waarde van 5000 euro, is mogelijk dankzij de meer dan 1000 VLIZ-ledenbijdragen, donaties en sponsoring door enthousiaste liefhebbers van marien onderzoek. De zes laureaten voor 2023 zijn ondertussen bekend gemaakt: Jadon Beerlandt (KU Leuven-Campus Brugge & UGent), Joëlle De Weerdt (VUB), Bram Martin (UGent), Michiel Perneel & Jens Dujardin (VLIZ), Ilias Semmouri (UGent) en Kelly Thys (UHasselt). Benieuwd naar wat ze van plan zijn te gaan doen met deze extra fondsen? ...

Calling in our Corals: burgers helpen onderwatergeluiden te herkennen

Toegevoegd op: 2023-04-19
Iedereen met 3 minuten tijd én een internetverbinding kan meehelpen met koraalonderzoekers, en zo koraalriffen over de hele wereld helpen herstellen. Google Arts & Culture lanceert het unieke experiment 'Calling in our Corals', waar iedereen toe kan bijdragen. Train je oor op het herkennen van de geluiden van een koraalrif, en help vervolgens om in-situ geluidsopnames te identificeren. Zo help je mee aan een beter getrainde artificiële intelligentie, en kunnen wetenschappers de voortgang van het herstel van koraalriffen beter opvolgen. VLIZ-onderzoekers Clea Parcerisas en Elisabeth Debusschere droegen bij aan dit grootse Google-experiment door onderwatergeluidopnames en resultaten van hun onderzoek te voorzien. ...

Na Brexit, een andere toekomst voor de Vlaamse visserij

Toegevoegd op: 2023-04-12
ILVO en VLIZ gaan, samen met lokale spelers in de Vlaamse visserij, een nauwe samenwerking aan in het kader van het ‘Brexit Adjustment Reserve’ (BAR). Brexit heeft immers ingrijpende gevolgen voor de Vlaamse vissersvloot. Vooral de kleinere vaartuigen met beperkte uitwijkmogelijkheden, zijn sterk benadeeld en zoeken een duurzame uitweg voor de toekomst. Het samenwerkingsproject gaat na waar kansen liggen voor het ontwikkelen van nieuwe economische dragers en hoe de veerkracht voor de kleinschalige en duurzame Vlaamse nichevisserij te versterken. ...

Vlaams Instituut voor de Zee officieel bekrachtigd als UN Ocean Decade Partner

Toegevoegd op: 2023-04-03
Het wereldwijde partnernetwerk van de UN Ocean Decade blijft zich uitbreiden. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) werd onlangs nog door de VN bekrachtigd als ‘Decade Implementing partner’ omwille van zijn algemeen engagement ter ondersteuning van de doelstellingen van het Decennium voor de Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling (2021-2030). In het bijzonder worden de Brilliant Marine Research Idea Grant (#BMRI) en de VLIZ Marine Science Day (#VMSD) erkend om te helpen bij het leveren van 'de wetenschap die we nodig hebben voor een gezonde en veerkrachtige oceaan tegen 2030'. ...

VLIZ' eerste multi-robotmissie ondersteunt onderzoek naar onderzeese ravijnen

Toegevoegd op: 2023-03-30
In samenwerking met een internationaal team van wetenschappers voerde het VLIZ de voorbije weken voor het eerst een onderzoekmissie uit waarbij het tegelijkertijd de onderwaterrobot AUV Barabas en de glider Yoko inzette vanop het Spaanse onderzoeksschip García del Cid. Doel van deze multi-robotmissie was om de geologie en fysische oceanografie van onderzeese ravijnen te bestuderen in de Middellandse Zee. De drie platformen werkten voor het eerst complementair samen en verwierven inzichten in de vorming en de voortplanting van zogenaamd “dens water”; een fenomeen dat een belangrijk impact heeft op de diversiteit in de ravijnen. De resultaten van deze missie zullen onder andere bijdragen aan de overgang naar een duurzamere visserij en verder onderzoek naar de impact van klimaatverandering. ...

Werk jij deze zomer als jobstudent op het VLIZ?

Toegevoegd op: 2023-03-10
Elk jaar rekruteert het VLIZ meerdere jobstudenten voor de zomermaanden juli, augustus of september. Voor de zomer van 2023 zijn we op zoek naar een aantal enthousiaste studenten voor de verschillende afdelingen van het Vlaams Instituut voor de Zee. Geïnteresseerde studenten kunnen tot en met 16 april hun kandidatuur indienen via het online invulformulier. Half mei worden de vakantiejobs toegekend. ...

Offshore windmolens in gebroken kleilagen, wat zijn de risico’s?

Toegevoegd op: 2023-02-10
In het Clay Tectonics-project slaan onderzoekers van het Vlaams Instituut voor de Zee, Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel de handen in elkaar om de invloed van breuken en vervormingen in de Noordzeebodem op de installatie van offshore windmolens te bestuderen. Het project beoogt een belangrijk kennishiaat in te vullen met het oog op de bouw van de nieuwe windparken in het Belgisch deel van de Noordzee. ...

Subsidies aan VLIZ faciliteren een multiplicator effect

Toegevoegd op: 2023-01-26
Het VLIZ ontvangt jaarlijks een toelage van de Vlaamse overheid, meer bepaald van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en de provincie West-Vlaanderen. Deze subsidies vult het VLIZ aan met financiering uit verschillende competitieve bronnen; van Vlaamse over federale tot Europese financieringskanalen. Op het vlak van projecttoekenning en -financiering was 2022 een uitzonderlijk succesvol jaar voor het VLIZ. Bovendien, door verschillende wetenschaps- en innovatiepartners te betrekken in zijn projecten, tilt het VLIZ het hele Vlaamse mariene onderzoeks- en innovatie-ecosysteem naar een hoger niveau. ...

De uitdagingen en kansen van mariene koolstofboekhouding in de Noordzee

Toegevoegd op: 2023-01-11
De nieuwste beleidsinformerende nota van het VLIZ belicht het concept van koolstofboekhouding of ‘carbon accounting’ binnen de mariene context. Wat zijn de voornaamste uitdagingen en opportuniteiten? Wat is het mogelijke klimatologisch belang van sedimentgebonden organisch koolstof in ondiepe zeeën, zoals de Noordzee? Welke rol kan het Oceans Netwerk van het Integrated Carbon Observation System (ICOS) spelen in het stimuleren van werkbare en betrouwbare praktijken voor mariene koolstofboekhouding? Je leest het allemaal in deze publicatie, downloadbaar via de VLIZ-website. ...

Belgisch marien onderzoekslandschap zet zijn groei voort

Toegevoegd op: 2022-12-16
België telt momenteel 136 mariene onderzoeksgroepen. Dit is een aanzienlijke stijging – van meer dan 10% – vergeleken met een jaar eerder. Belgische mariene wetenschappers blijven van veel verschillende markten thuis, getuige de 23 verschillende onderzoeksdisciplines waarin ze actief zijn. Onze mariene onderzoekers publiceren steeds meer in open access tijdschriften en maken hun onderzoek daarmee toegankelijker. Er wordt ook steeds meer internationaler gewerkt en samengewerkt, waarbij de geografische scope van het onderzoek veel verder reikt dan de Zuidelijke Noordzee en aanpalende estuaria. ...

Vervoeg het Belgisch Nationaal Decennium Comité voorgezeten door VLIZ!

Toegevoegd op: 2022-12-14
Op 2 december 2022 werd het Belgische Nationaal Decennium Comité (NDC) gelanceerd tijdens de Klankbordgroep van de Wetenschappelijke Commissie van VLIZ. Het VLIZ, dat aangesteld werd om het Belgische/Vlaamse secretariaat van het Decennium Comité te huisvesten, stelde het NDC voor aan alle mariene onderzoeksgroepen en de bredere groep van belanghebbenden in België. Deelnemers uit zowel private als publieke sectoren tekenden present. Onder andere vertegenwoordigers uit het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen, de Blauwe Cluster, maritieme bedrijven, de European Marine Board en NGO’s woonden de lancering bij. ...

‘Blauw gebouw’ InnovOcean Campus ingehuldigd

Toegevoegd op: 2022-12-07
Op maandag 5 december was het zover. ILVO, het VLIZ en zijn partners namen officieel hun intrek in de gloednieuwe InnovOcean Campus, aan de Jacobsenstraat 1 te Oostende. De inhuldiging, in het bijzijn van Hilde Crevits, Vlaams viceminister-president en minister van Visserij, werd bijgewoond door meer dan honderd prominenten en stafmedewerkers. ...

Gevaarlijke golven op de Noordzee?

Toegevoegd op: 2022-11-29
In een nieuwe beleidsinformerende nota van het VLIZ wordt bekeken of verwoestende monstergolven en tsunami’s kunnen voorkomen op de Belgische Noordzee. ...

Nieuwe online Bibliografie Geschiedenis van de Middenkust

Toegevoegd op: 2022-10-27
Heb je je ooit al gefrustreerd gevoeld wanneer je informatie zoekt over een bepaald thema en het maar niet kan vinden? Ben je toen uit wanhoop jouw omgeving lastig beginnen vallen, of compleet radeloos naar een bibliotheek gestapt? Met de lancering van de website ‘Bibliografie Geschiedenis van de Middenkust’ hopen we dit euvel uit de wereld te helpen in het geval van geschiedkundige en erfgoedzaken over Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan en Blankenberge. Hand in hand met zoekopdrachten en duidelijke kernwoorden, komt alle informatie over de geschiedenis van de Middenkust via deze website vlotjes jouw woonkamer binnen gestroomd. ...

Overtuig ons van jouw briljant onderzoeksidee en maak aanspraak op 5000 euro

Toegevoegd op: 2022-10-25
De Zee als Goed Doel stelt maar liefst 6 (!) beurzen open voor jonge, origineel denkende mariene onderzoekers. Elk ter waarde van 5000 euro. Zowel PhD-studenten en junior postdocs in Vlaanderen, als PhD-studenten uit het Zuiden, die out-of-the box durven te denken, komen in aanmerking voor deze onderzoeksfinanciering. De deadline voor het indienen van een voorstel ligt op 27 januari 2023. ...

Oproep voor de VLIZ mariene wetenschapsprijzen 2022

Toegevoegd op: 2022-10-19
Ben je recent afgestudeerd als bachelor of master met een thesis over een marien onderzoeksonderwerp? Of behaalde je onlangs in een land grenzend aan de Noordzee een PhD-titel in een mariene wetenschapsdiscipline? Stel je dan kandidaat voor een van de 3 wetenschappelijke prijzen: de VLIZ Professionele Bachelor Thesis Award 2022, de VLIZ Master Thesis Award 2022 of de VLIZ North Sea Award 2022. Nog tot 31 december kunnen kandidaten zich inschrijven voor de 2022-oproep. ...

Gezonken oorlogsschip laat nog steeds sporen na in de Noordzee

Toegevoegd op: 2022-10-18
In de Tweede Wereldoorlog zonk het patrouilleschip John Mahn voor de Belgische kust. Bio-ingenieurs van de UGent bestudeerden samen met het Vlaams Instituut voor de Zee de impact ervan op het leven in de Noordzee. De UGent had een gesprek met bio-ingenieur Josefien Van Landuyt die sedimentstalen uit de buurt van de gezonken John Mahn onderzocht. ...

Marine Regions breidt uit met uitgebreide continentale plateaus

Toegevoegd op: 2022-10-13
Het VLIZ Marine Regions-team ontwikkelde een gloednieuwe, open en wereldwijde dataset van de zogenaamde ‘uitgebreide continentale plateaus’ (extended continental shelves). Dat zijn die delen van de zee waar een land exclusieve rechten kan doen laten gelden op de natuurlijke hulpbronnen op en onder de zeebodem, bv. mariene soorten die op de zeebodem leven, olie en gas. Ook wanneer er zich mangaanknollen – wel eens ‘het nieuwe goud’ genoemd – in deze zone bevinden, zou een land hier dus als eerste aanspraak op kunnen maken. Daartegenover staat wel een plicht op het voorkomen van verontreiniging van het uitgebreid continentaal plateau. Dit vormt een onderdeel van het internationale VN-zeerechtenverdrag. ...

Oceaangeletterdheid in Europa viert tiende verjaardag

Toegevoegd op: 2022-10-12
Precies tien jaar geleden, op 12 oktober 2012, vormde het Provinciaal Hof in Brugge het geschikte kader voor de eerste conferentie over Oceangeletterdheid in Europa. Die dag verwelkomden de organisatoren VLIZ en de European Marine Board, de grondleggers van de Amerikaanse Ocean Literacy beweging, Craig Strang en Peter Tuddenham, en vertegenwoordigers van IOC UNESCO, de Europese Commissie, EMSEA, National Geographic Society, World Ocean Network, BBC Blue Planet, EUAC, European Schoolnet, Ciencia Viva en vele lokale belanghebbenden om de toekomst van Oceangeletterdheid te bespreken. ...

[Voeg toe]