VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Belgische kust en zee: Kustzone

rss

Leven in de Belgische Noordzee en Schelde kleurt alsmaar exotischer

Toegevoegd op: 2021-01-25
De Belgische Noordzee en het Schelde-estuarium herbergen ondertussen 79 exotische zout- en brakwaterdieren en algen. Een uitvoerige studie van het ‘VLIZ Alien Species Consortium’ toont in het voorbije decennium een 15% stijging in gevestigde niet-inheemse soorten. Een toename in het intercontinentaal scheepvaartverkeer, een betere opvolging en aquacultuur blijken aan de basis te liggen. Alle info over de soorten, hun gebied van oorsprong en manier van introductie is raadpleegbaar via een nieuwe gids en een interactieve website.

Wie helpt kustlijnen inmeten met CoastSnap België?

Toegevoegd op: 2020-06-04
Deze week verscheen een eerste CoastSnap-paal in België, op de zeedijk van de Oostendse Oosteroever. Burgers kunnen zo met hun smartphone vanuit een vaste positie een foto van het strand nemen en die delen via hun eigen sociale media-kanalen (met de hashtag #CoastSnapOostende). Met de doorgestuurde foto’s gaan wetenschappers vervolgens aan de slag om strandkliffen en de evolutie van de kustlijn en het strandreliëf minutieus op te volgen, en zo bijsturing waar nodig te faciliteren. ...

FACT CHECK: Risico op COVID 19-besmetting via zeewater en strandzand zeer klein

Toegevoegd op: 2020-05-12
De Belgische kust is de grootste toeristische trekpleister van het land. Maar hoe groot is het besmettingsrisico door SARS-CoV-2 wanneer we deze zomer weer naar het strand trekken? In samenwerking met de Universiteit Gent en de Provincie West-Vlaanderen, bundelde het VLIZ de bestaande wetenschappelijke kennis over het coronavirus in de context van de Vlaamse stranden. Het rapport detecteert ook de kennishiaten die op korte termijn zouden moeten kunnen weggewerkt worden. ...

Kleuren onze stranden straks roze?

Toegevoegd op: 2020-05-12
Het hoogstrand kent momenteel een nooit eerder geziene begroeiing met kiemplantjes van zeeraket. Eind april konden onderzoekers van het VLIZ en INBO gemiddeld zo’n 1000 exemplaren per lopende kilometer tellen op de Vlaamse stranden. Dat zijn aantallen die 10 tot 1000 keer hoger liggen dan in de periode 2003-2019. Of de kiemplantjes van deze duinvormende plant zullen overleven als het strand straks weer massaal betreden, genivelleerd en machinaal opgeruimd wordt, dat is nog maar de vraag... Deze coronaperiode toont alvast aan hoe onze hoogstranden, zonder menselijke ingrepen en mits ze breed genoeg, deels spontaan begroeien met duinpioniers. Zullen we het hoogstrand deze zomer mooi roze kunnen zien bloeien?

Slow Television vanop het strand of virtueel ontstressen aan zee

Toegevoegd op: 2020-05-07
Mis je de zee? Mis je de verfrissende strandwandelingen, de zonsondergang, het turen naar de horizon, of het ruisen van de zee? Niet getreurd. Als jij niet naar zee kan, dan brengt het VLIZ de zee naar jou. Wij bieden je een alternatief met onze Slow Television reeks vanop het strand. Sit back and relax! ...

Amerikaanse strandschelp spotten op de Grote Schelpenteldag

Toegevoegd op: 2020-03-09
Op de Grote Schelpenteldag van zaterdag 14 maart 2020 tellen en identificeren we met zijn allen zoveel mogelijk schelpen op onze stranden. En één schelp in het bijzonder houden we nauwlettend in het oog: de Amerikaanse strandschelp. Een exoot waarvan het nog onduidelijk is hoe talrijk ze kan worden en wat de impact kan zijn op andere schelpdieren en zeeleven. Kom ook af naar een van de 10 deelnemende kustgemeenten en hou de ogen extra open! ...

Een eikapsel van rog of haai gespot op het strand? Meld het!

Toegevoegd op: 2020-03-09
In de Noordzee komen verschillende roggen en haaien voor, waaronder ook bedreigde soorten. Hun leerachtige eikapsels spoelen regelmatig leeg aan op onze stranden. Heb je zelf een eikapsel gevonden? Laat het dan weten aan de onderzoekers van het Instituut voor Landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek (ILVO). Zij gebruiken de verzamelde kennis om tot duurzame beheersmaatregelen te komen voor deze kraakbeenvissen. ...

Kustbewoners voelen zich gezonder, toont nieuwe studie

Toegevoegd op: 2020-02-24
Wie aan onze kust woont, schat zijn of haar algemene gezondheidstoestand hoger in dan bewoners van het binnenland. Dat blijkt uit een studie van het Vlaams Instituut voor de Zee, de Universiteit Gent en de Universiteit van Exeter (UK). Wat de onderliggende oorzaak is, blijft vooralsnog onduidelijk.

Café de Zee: Duinen voor de dijk: méér of minder zand

Toegevoegd op: 2020-02-14
Op 16 maart nodigt de provincie West-Vlaanderen stakeholders uit voor een interactieve dialoog op café, en dat over het wel zeer actuele onderwerp 'Duinen voor de dijk, méér of minder zand'. Met twee presentaties, interviews en een panelgesprek met wetenschappers, overheden en een uitvoerend bedrijf, alsook een met een korte toekomstblik belooft het een boeiende vooravond te worden over kustbescherming aan de Vlaamse kust en de rol van duinen.

Ga nu aan de slag om onze Noordzee een duurzame toekomst te garanderen in 2050

Toegevoegd op: 2019-12-19
Met de Think Thank North Sea wordt gewerkt aan een breed gedragen langetermijnvisie 2050 voor het Belgisch deel van de Noordzee. Twee werkgroepen gingen in 2019 aan de slag rond de thema's 'Werken met de natuur’ en ‘Leven met klimaatverandering’. Zij komen nu met aanbevelingen en kernprincipes waarmee stakeholders vandaag al mee kunnen rekening houden in hun operaties om zo ons stukje Noordzee in 2050 een mooie toekomst te garanderen. De bevindingen en adviezen van de twee werkgroepen zijn voorgesteld in bondige en mooi geïllustreerde visieteksten. Iedereen kan er binnen zijn of haar veld nu al mee aan de slag! Of je nu een burger bent, een wetenschapper, een beleidsmaker of werkt in de industrie. ...

KustINzicht 2019: handig zakboekje vol kustspecifieke cijfers voor gebiedseigen aanpak

Toegevoegd op: 2019-10-24
Het VLIZ en de provincie West-Vlaanderen lanceren met de eerste editie van KustINzicht een handig zakboekje, vol boeiende cijfers en analyses over het Vlaamse kustgebied. Dat onderscheidt zich immers sterk van andere regio’s in België en Europa. Om kustspecifieke fenomenen en bestuurlijke vraagstukken op sociaal, economisch en ecologisch aan te kunnen pakken is er nood aan een gebiedsgerichte wetenschappelijke kennisbasis. KustINzicht is beschikbaar als een boekje in een handig zakformaat, maar kan ook online worden geconsulteerd. ...

North Sea Palaeolandscapes Conference 2019 in Utrecht

Toegevoegd op: 2019-10-18
De conferentie brengt wetenschappers samen die werken rond Midden-Pleistocene tot Laat-Holocene geologische processen en landschapsontwikkeling in de Noordzee tot aan de Keltische continentale rand. De driedaagse belooft een interdisciplinaire reconstructie van een veranderende omgeving in de regio tijdens de afgelopen 500.000 jaar. ...

Vlaams onderzoek bevestigt strandsuppleties als duurzame oplossing voor kustbescherming

Toegevoegd op: 2019-09-30
De zandopspuitingen aan onze kust vormen een degelijke bescherming tegen overstroming. Spijts de regelmatig optredende ‘kliffen’, versterken ze de stranden, de achterliggende zeedijken en de duinen. Zo blijkt uit de eindbevindingen van het CREST-onderzoeksproject. De tien partners formuleerden negen kernboodschappen, en voor elk van de vier onderzochte thema's een compacte lijst met markante resultaten. ...

Tentoonstelling ‘Sea Change’ opent zijn deuren in bezoekerscentrum Duinpanne

Toegevoegd op: 2019-09-26
Na een grondige renovatie heropende het bezoekerscentrum Duinpanne in De Panne begin september de deuren met een nieuwe permanente expo. Jong en oud kunnen er genieten en bijleren van de boeiende, interactieve tentoonstelling ‘Sea Change’. ...

Vlaams onderzoek bevestigt strandsuppleties als duurzame oplossing voor kustbescherming

Toegevoegd op: 2019-09-25
De zandopspuitingen aan onze kust vormen een degelijke bescherming tegen overstroming. Spijts de regelmatig optredende ‘kliffen’, versterken ze de stranden, de achterliggende zeedijken en de duinen.

Overzicht kennis en Belgisch onderzoek inzake marien zwerfvuil en microplastics anno 2019

Toegevoegd op: 2019-03-22
Plastic in zee is een wereldwijd probleem, dat almaar blijft toenemen. Maar over welke hoeveelheden spreken we anno 2019? Wat weten we ondertussen over de impact ervan op het ecosysteem en de menselijke gezondheid? Welke acties worden genomen op Europees, nationaal en regionaal niveau om het probleem te reduceren? In de nieuwe beleidsinformerende nota van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wordt een update gemaakt van alle beschikbare wetenschappelijke informatie over marien zwerfvuil en microplastics. Je krijgt tevens een overzicht van het Belgische onderzoekslandschap dat actief is rond dit thema. Het 33 pagina’s tellende werk kwam tot stand in nauwe samenwerking met diverse provinciale, Vlaamse en federale kennis- en beleidsinstellingen. ...

Studiedag rond waterbalans en verzilting in de kustzone

Toegevoegd op: 2019-03-21
Is verzilting echt een probleem aan de kust? Verbruiken we meer water dan wat er binnen komt? En waar zijn de problemen het grootst? De Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Milieumaatschappij organiseren op 4 april in het Staf Versluyscentrum in Bredene de studienamiddag 'Waterbalans en verzilting in de Kustzone'. Tijdens dit evenement stellen experten de resultaten voor van twee studies, die antwoorden bieden op enkele van de meest prangende vragen omtrent waterbeheer, specifiek voor dit gebied.

Halfgeknotte strandschelp en Kokkel talrijkste schelpen op Grote Schelpenteldag 2019

Toegevoegd op: 2019-03-20
Op zaterdag 16 maart telden 800 deelnemers aan de Grote Schelpenteldag, verspreid over de tien kustgemeenten, niet minder dan 53.644 schelpen. Toppers waren de Halfgeknotte strandschelp en de Kokkel, met elk zo’n 14.000 exemplaren. De harde aanlandige wind van de voorbije week zorgde voor weinig vers schelpenmateriaal en een relatief hoog percentage fossiel schelpmateriaal. ...

De indringing van zeewater in kustgebieden beperken met elektrokinetische remediëring

Toegevoegd op: 2019-02-25
Op 26 februari laatstleden verdedigde Shadi Hamdan van de ProcESS-groep van de KU Leuven (Departement Chemische Ingenieurstechnieken) het proefschrift ‘The Potential of using Electro-Migration Fences against Seawater Intrusion’. ...

Compendium voor Kust en Zee 2018 en Kustportaal gelanceerd!

Toegevoegd op: 2018-12-08
Met de lancering van het Compendium voor Kust en Zee 2018 is het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) al aan zijn derde editie toe van deze multifunctionele gids voor de mariene expert. Hoofddoel blijft het ontsluiten van disperse informatie uit de Vlaams-Belgische zeewetenschappen op een wetenschappelijke en neutrale manier, maar alle publicaties werden – in samenwerking met een uitgebreid netwerk van experten – grondig herzien. Er ging veel aandacht naar het verbeteren van de herkenbaarheid en de gebruikservaring. Nieuw is het Kustportaal, een webportaal voor de mariene expert, dat via een kaart van de Belgische Noordzee diverse dataproducten en visualisaties op maat kan generen rond een hele reeks mariene en kustgebonden thema’s. ...

[Voeg toe]