Onderzoeksgroepen | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Onderzoeksgroepen

Het VLIZ fungeert als aanspreekpunt op het gebied van de zeewetenschappen. Dit houdt onder meer in dat het VLIZ het zeewetenschappelijk landschap ‑ inclusief de onderzoeksgroepen ‑ in Vlaanderen en België blijvend in kaart brengt om de beschikbare expertise, zowel in het binnen- als buitenland, actief te kunnen promoten (missie VLIZ).

Het VLIZ heeft zich ertoe verbonden de onderzoeksgroepen van universiteiten en wetenschappelijke instellingen met een mariene, kustgebonden of estuariene focus zo goed mogelijk te ontsluiten. In het kader van Compendium voor Kust en Zee worden deze mariene onderzoeksgroepen en hun output op een systematische en repliceerbare wijze geïnventariseerd. Verder worden de expertise en onderzoeksinfrastructuur van de mariene onderzoeksgroepen maar ook de relevante wetgeving en financieringskanalen voor marien onderzoek en innovatie ontsloten.

Via onderstaande zoekfunctie kunt u informatie met betrekking tot de mariene onderzoeksgroepen raadplegen op basis van hun onderzoeksdomein of –discipline of het type instelling. Indien u op zoek bent naar een onderzoeksgroep met een specifieke expertise, kunt u tevens zoeken aan de hand van kernwoorden.

Zoek onderzoeksgroep   Toon volledige lijst

Naast de mariene onderzoeksgroepen verbonden aan universiteiten en wetenschappelijke instellingen, wil het VLIZ ook diensten en organisaties met een belangrijke mariene expertise zoals administraties, niet-gouvernementele organisaties, overlegplatformen, etc. ontsluiten. Meer informatie over dergelijke entiteiten kan bekomen worden in het geïntegreerd marien informatiesysteem.