Onderzoeksschepen | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Onderzoeksschepen

Hoewel Belgische zeewetenschappers al vanaf het begin van de 20ste eeuw pleitten voor een nationaal marien onderzoeksschip, liet de komst van het eerste Belgische oceanografisch onderzoeksvaartuig 'RV A962 Belgica' nog tot 1984 op zich wachten. De algemene geschiedenis van de onderzoeksschepen in België wordt geschetst in het Grote Rede-artikel 'Belgische onderzoeksschepen toen, nu en in de toekomst'. De overige informatieve fiches gaan dieper in op de individuele historiek van de verschillende Belgische schepen die voor 1984 ingezet werden voor mariene studies. 

Filter:Niet alle resultaten worden weergegeven gebruik de jaar filters indien u oudere publicaties zoekt.