Life’s Roots & Rates | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Life’s Roots & Rates

Bacteriën, Archaea, protisten en protozoën spelen een sleutelrol in mariene ecosystemen. De aanwezigheid en diversiteit van microscopisch leven en de interacties tussen deze organismen bepalen de verdeling en doorstroom van de essentiële elementen (energie, koolstof, etc.) in de oceaan. Bovendien behoren deze groepen tot de oudste op Aarde.

De soortenrijkdom en genetische diversiteit binnen de mariene microbiële gemeenschappen zorgen voor een ongeëvenaarde functionele veerkracht, waardoor het microbiële voedselweb zich kan aanpassen aan een constant veranderende omgeving. Er is nood aan onderzoek naar de (veranderende) werking van microbiële systemen om hun functie in het ecosysteem beter te begrijpen en de impact van menselijke activiteiten te kunnen voorspellen. Het VLIZ zal hierop inzetten met de ontwikkeling van slimme meetsystemen. De “viral shunt”, i.e. de afbraak van microben tot opgelost organisch materiaal via virale infecties, speelt vermoedelijk een belangrijke rol bij nutriënten- en koolstoffluxen en het behoud van microbiële diversiteit. Door onderzoek willen we de beperkte kennis over het voorkomen en de rol van virussen in onze kustwateren vergroten. Mariene micro-organismen kunnen een impact hebben op de menselijke gezondheid. Binnen dit topic onderzoeken we zowel de mogelijke positieve gevolgen door immunostimulatie na de inhalatie van mariene bacteriën, als de detectie van schadelijke algen en de vorming van schadelijke algenbloei.

 

Medewerkers aan dit topic

 

Samenwerkingen