Ocean & Human Health | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Ocean & Human Health

Het leven op onze planeet is onlosmakelijk verbonden met de oceaan. De oceaan reguleert het klimaat, voorziet in voedsel en drinkbaar water en draagt bij tot schone lucht. Blootstelling aan een mariene omgeving heeft potentieel bevorderende effecten voor onze gezondheid en welzijn.

De oceaan staat ook onder druk door bijvoorbeeld industriële activiteiten, vervuiling met plastics en andere chemicaliën en interventies ter bescherming van de kustlijn. Zoals beschreven in het strategisch document over Linking Oceans and Human Health van de Europese Marine Board werden de analyse van de impact van directe en indirecte stressoren op de gezondheid van het mariene milieu enerzijds, en de impact van de oceaan op de menselijke gezondheid anderzijds, tot op heden vaak apart beoordeeld. Een meer multidisciplinaire aanpak wordt dan ook sterk aangeraden in de SOPHIE Strategische Onderzoeksagenda for Oceans and Human Health in Europe.

Het VLIZ wil de relaties tussen de mens en het mariene milieu op interdisciplinaire wijze analyseren, kwantificeren en voorspellen ter bescherming en ter bevordering van het duurzaam gebruik van de oceaan en het welzijn en de gezondheid van de mens. Dit resulteert in onderzoek naar de kwantificering en ecologische beoordeling van mariene macro- en microplastics, maar ook in onderzoek naar de psychologische en fysiologische effecten van kustlandschappen op de gezondheid en het welzijn van de mens, inclusief de rol van zintuiglijke waarnemingen en menselijk gedrag.

In dit interdisciplinaire onderzoeksgebied wil de onderzoekseenheid ‘Ocean and Human Health’ het inzicht in de voordelen (of nadelen) voor de volksgezondheid van mariene en kustecosystemen verbeteren, de toepasbaarheid evalueren en de redenen achter de Blue Gym-hypothese achterhalen. Het team bestaat uit 2 postdoctorale onderzoekers, 3 promovendi en projectmatige medewerkers. Ze werken samen met biologen, ingenieurs, sociologen, economen, psychologen en artsen op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast staat plasticgerelateerd onderzoek hoog op de onderzoeksagenda, met als doel de aanwezigheid, effecten en risico's ervan in en voor het zeeleven te beoordelen.

Medewerkers aan dit topic