Open Marien Archief | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Open Marien Archief

Het Open Marien Archief van België (OMA) biedt vrije toegang tot de digitale publicaties over de Vlaamse kust en het Belgisch deel van de Noordzee, en alle andere mariene, estuariene en kustgebonden publicaties van Belgische auteurs en wetenschappers en van buitenlandse wetenschappers geaffilieerd aan een Belgische instelling.

Meer info

Nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Evaluatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor het SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ tijdens het broedseizoen 2006
Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M. (2006). Evaluatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor het SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ tijdens het broedseizoen 2006, in: Eindrapport monitoring SBZ-V "Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist" en SBZ-V "Poldercomplex": resultaten van het eerste jaar. Adviesnota INBO, IN.A.2006.8: pp. 5-14
In: (2006). Eindrapport monitoring SBZ-V "Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist" en SBZ-V "Poldercomplex": resultaten van het eerste jaar. Adviesnota INBO, IN.A.2006.8. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 64 pp., meer
In: Adviesnota INBO. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Wetenschappelijk rapport

Trefwoorden
  Aquatic organisms > Marine organisms > Aquatic birds > Marine birds
  Environmental assessment
  ANE, België, Brugge, Zeebrugge [Marine Regions]
  Marien/Kust

Auteurs  Top 
 • Stienen, E.W.M., meer
 • Courtens, W., meer
 • Van de walle, M., meer

Abstract
  Aan de afbakening van het vogelrichtlijngebied ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ zoals voorgesteld door Courtens & Stienen (2004) en goedgekeurd door de Vlaamse Regering (Belgisch Staatsblad 12/09/2005) werden een aantal kwantitatieve en kwalitatieve instandhoudingsdoelstellingen gekoppeld. Deze stellen dat te allen tijde 22 ha hoog-kwalitatief en bewezen geschikt bevonden broedhabitat voor de verschillende sternensoorten binnen de speciale beschermingszone dient te worden voorzien. Teneinde de optimale kwaliteit van het broedbiotoop te waarborgen worden in de Bijlage II van het Besluit van de Vlaamse Regering een aantal aandachtspunten opgesomd. Voor het behalen van de kwalitatieve instandhoudingsdoelstellingen dient aandacht te worden besteed aan het behoud van dynamiek en gunstige successiestadia, opvolging en voorkoming van predatie, het beperken van effecten van windturbines, het voorkomen van wezenlijke verstoring, het verzekeren van de kwaliteit van rust- en foerageergebieden en het voorkomen van nestplaatsconcurrentie en predatie door grote meeuwen. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de aantalsveranderingen en de broedresultaten van kustbroedvogels in het Vogelrichtlijngebied voor kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist en wordt getoetst of er aan de instandhoudingdoelstelling is voldaan. Tevens worden er adviezen gegeven ten aanzien van het beheer van de kolonies.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs