Verdronken erfgoed in een notendop – het oude Oostende herontdekt? | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Verdronken erfgoed in een notendop – het oude Oostende herontdekt?

Oostende (2016.11.18) – Oervalleien, scheepswrakken en andere (pre)historische getuigenissen in een steeds ‘drukker’ wordende Noordzee. Dit is het thema van een studienamiddag die op dinsdag 22 november plaatsvindt in Het Pand (UGent). Op basis van nieuwe surveytechnieken zal ook een tip van de sluier worden gelicht rond de herontdekking van het oude, lang verdronken Oostende.

Persbericht door: Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en Universiteit Gent

Paleovalleien, intussen bedekt met dikke zandlagen, tevoorschijn getoverd met innovatieve surveytechnieken. Meer dan 250 wrakken van schepen, onderzeeërs en vliegtuigen verspreid over het Belgische deel van de Noordzee, slechts een fractie van wat vermoedelijk in de bodem verborgen blijft. Vuurstenen, keramiek, botten en beenderen van lang uitgestorven diersoorten, maar ook wapentuig en andere curiosa als toevallige vondsten in visnetten, baggerspecie of op het strand. Dit alles vormt het decor voor een studiedag ter afsluiting van het onderzoeksproject SeArch, waarop de nieuwste bevindingen rond het onroerend erfgoed van onze zee worden belicht (www.sea-arch.be/nl/registratieformulier). Naast bijzondere onderzoeksmethodes, wordt ook het verhaal gebracht van de vele getuigenissen uit een ver verleden en hoe dit waardevolle verleden in een steeds drukker wordende Noordzee zijn plaats opeist.

Het project SeArch – een initiatief gecoördineerd door de Gentse Universiteit en mee gedragen door het VLIZ, het Agentschap Onroerend Erfgoed en Deltares – ging onder meer op zoek naar sporen in de Noordzeebodem, die wijzen op een vergeten verleden. Zo brachten recente metingen met een innovatieve techniek, sporen aan het licht van het oude verdronken Oostende. Daar waar nu nog enkel zee te zien is, blijken de restanten van de vroeg-Middeleeuwse kuststad dan toch nog niet volledig uitgewist, zo blijkt.

De pers wordt vriendelijk uitgenodigd op deze studiedag.

Programma

14:00 – 14:15    Verwelkoming - Carl Decaluwé, Gouverneur West-Vlaanderen
14:15 – 14:30    Zwerfgoed wordt erfgoed: algemene introductie - Tine Missiaen, UGent RCMG, Coördinator SeArch
14:30 – 14:50    Prehistorische landschappen in onze Noordzee: een nooit eerder getoonde reis in de tijd - Maikel De Clercq, UGent RCMG
14:50 – 15:15    Slimme technologie brengt prehistorische landschappen en verdronken nederzettingen in kaart - Hans Pirlet, VLIZ
15:15 – 15:45    Koffiepauze
15:45 – 16:05    De Noordzee: een onmetelijk archief, zij het zonder archivaris - Marnix Pieters, Agentschap Onroerend Erfgoed
16:05 – 16:30    Wetgeving en beleid op weg naar een volwaardige bescherming van het erfgoed op zee? Knelpunten en opportuniteiten - Thary Derudder en Marijn Rabaut, UGent Maritiem Instituut
16:30 – 16:45    Hoe kunnen industrie en andere zeegebruikers bijdragen aan het behoud en de kennisopbouw van het onderwatererfgoed? - Sven Van Haelst, Agentschap Onroerend Erfgoed
16:45 – 17:00    Een innovatieve toekomst voor het verdronken erfgoed - Tine Missiaen, UGent RCMG, Coördinator SeArch
17:00 – 17:15    Slottoespraak - Philippe De Backer, Staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude, Privacy en Noordzee


Perscontacten

•    Jan Seys (VLIZ) - GSM: +32-(0)478-37 64 13 - E-mail: jan.seys@vliz.be  
•    Tine Missiaen (RCMG-UGent) - GSM: +32-(0)474-51 20 21 - E-mail: tine.missiaen@ugent.be


Persdekking