Vlaams minister Hilde Crevits opent zeewaterleiding in het kader van de uitbreiding van het Marien Station Oostende | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Vlaams minister Hilde Crevits opent zeewaterleiding in het kader van de uitbreiding van het Marien Station Oostende

Oostende (2021.06.15) – Vlaams minister van Economie, Innovatie en Landbouw Hilde Crevits was deze ochtend op het Marien Station Oostende van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Daar opende ze plechtig een leiding die het station van vers zeewater zal voorzien. In een beweging gaf de minister ook het startschot voor de realisatie van het masterplan voor de site van het Marien Station. In een eerste fase breidt het station uit met een nieuw gebouw dat onderdak zal bieden aan een innovatief robot- en onderzoekscentrum. Met de uitbreiding zal het VLIZ zijn onderzoekscapaciteit vergroten en tegemoetkomen aan de doorgedreven en snelle groei van het instituut.

Persbericht door: Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

Zeewaterleiding opent perspectieven

Het Marien Station Oostende (MSO) van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) op de oosteroever van de kuststad is in volle ontwikkeling. De uitbreiding van het MSO omvat de aanleg van een leiding die zeewater van het strand naar de watertanks en aquaria in de huidige en toekomstige laboratoria van het MSO voert. Vlaams minister van Economie, Innovatie en Landbouw Hilde Crevits liet deze ochtend het eerste zeewater uit de kraan stromen. Op termijn zal het MSO tevens beschikken over een met zeewater gevuld testbad voor zeegaande robots. Voorheen was de aanvoer van zeewater voor de tanks en laboratoria op het MSO een hele klus met een hoog prijskaartje. Tankwagens voerden zeewater aan of de bemanning van het onderzoeksschip Simon Stevin pompte zeewater over in containers die getransporteerd werden naar het MSO.

De constructie van de zeewaterleiding en het bijhorende pompstation was een technisch huzarenstukje. De leiding voert zeewater vanaf de laagwaterlijn van het strand op de Oostendse Oosteroever naar de site van het MSO, 500 meter verder. Ter hoogte van de laagwaterlijn passeert het aangezogen water door een anderhalve meter dikke laag zand dat fungeert als een natuurlijke filter. Op het MSO wordt het zeewater opgeslagen in buffertanks, belucht om de kwaliteit van het water te vrijwaren. De leiding heeft een debiet van 40 kubieke meter per uur.

Innovatief robot- en onderzoekscentrum

Met zijn multifunctionele laboratoria, opslagplaats voor wetenschappelijk materiaal en ruimte voor publieksactiviteiten vormt het MSO voor alle Vlaamse wetenschappers nu reeds een hub aan zee. Minister Crevits onthulde deze ochtend een inhuldigingsplaat voor de uitbreiding van het MSO. Met het nieuwe, energiezuinige gebouw vergroot het VLIZ zijn onderzoekscapaciteit en komt het tegemoet aan de doorgedreven en snelle groei van het instituut. Zo zal het nieuwe gebouw het Marine Robotics Centre, technische werkruimtes, koel- en vriesruimtes en laboratoria herbergen en plaats bieden aan 40 VLIZ-werknemers.

Vlaams minister van Economie, Innovatie en Landbouw Hilde Crevits: “VLIZ heeft over de jaren heen haar strepen verdiend als Vlaamse kennisinstelling met internationale naam en faam in de mariene onderzoekswereld. Om hen toe te laten om ook de komende jaren een hoofdrol te spelen in het marien onderzoek, steunen we de uitbouw van het Marien Station Oostende tot een modern, polyvalent complex voor toponderzoek.”

De architecten ontwierpen een hedendaags, compact en bijna-energieneutraal (BEN) gebouw, met respect voor de erfgoedwaarde van de Halve Maan Site in Oostende. Het nieuwe gebouw, refererend naar een Scandinavisch maritiem pakhuis, krijgt een hellende dakstructuur en een gevelbekleding. Die reflecteren de scheepbouwkundige functie van de gesloopte gebouwen. Hierdoor zal het drie verdiepingen tellende nieuwe deel mooi aansluiten op de reeds bestaande gebouwen van het huidige Marien Station. De site omvat tevens een bunker uit WOII die op termijn een bio-databank voor de Europese onderzoeksinfrastructuur LifeWatch en een digitale belevingsruimte zal herbergen. En ook het oude droogdok krijgt een plaats in het ‘Scandinavische’ design. Na renovatie zal de gehele site ogen als een klein visserijdorp dat de maritieme sfeer van weleer evoceert.

Een masterplan voor de site

Met de bouw van de uitbreiding van het MSO start de eerste fase van het masterplan voor de 1250 m² grote site. Bovenop de eerder toegekende 2 miljoen euro, kende de Vlaamse overheid eind 2020 een eenmalige extra subsidie van 945.000 euro toe om de volledige eerste fase van de uitbreiding van het MSO af te werken en vorm te geven tegen het voorjaar van 2022. In een tweede fase is het de ambitie om bijkomend te voorzien in natte en droge werkruimtes, extra laboratoria, opslagruimte, kantoren, en polyvalente ruimtes voor de educatieve en publiekswerking van het VLIZ.

Het VLIZ kende de opdracht voor het ontwerp en de realisatie van de site via een ‘Design & Build’-formule toe aan het consortium Stadsbader en Claeys/Haelvoet architecten.
Het ontwerp van de zeewaterleiding en het pompstation is van de hand van het studiebureau Haegebaert. De aanleg en constructie werd uitgevoerd door TM Vanlerberghe - Visser & Smit Hanab.

Beeldmateriaal

•    Het ontwerp van het nieuwe gebouw van het MSO is als 'artist impression' te zien in de fotogalerij.
•    Een selectie van foto’s van de persvoorstelling kan u downloaden via https://we.tl/t-TwVysUtWIG
•    Het Marien Station Oostende nu en in de toekomst: www.youtube.com/watch?v=ng1qB7G3Rfc

Extra beeldmateriaal op aanvraag

Contact

•    Arne De Brabandere, woordvoerder minister Crevits: arne.debrabandere@vlaanderen.be | +32-(0)496-02 98 89
•    Bart De Smet, communicatie VLIZ: bart.de.smet@vliz.be | +32-(0)478-56 96 78