Professionele Bachelor Thesis Award - laureaten | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Professionele Bachelor Thesis Award - laureaten

Jaarlijks kent het VLIZ een prijs toe ter bekroning van een professionele bachelorproef aan een Vlaamse hogeschool (bacheloropleiding), of van een professionele bachelorproef van een Vlaamse student aan een (inter)nationale onderwijsinstelling. Zowel fundamentele als toegepaste onderzoeksonderwerpen in alle takken van de mariene wetenschappen komen in aanmerking.

2022

Delphine Tanghe

Detection of the oyster parasites Bonamia and Marteilia in gill and seawater through qPCR and dPCR

B.Sc. scriptie HOWEST - Bachelor of Biomedical Laboratory Technology


2021

De Bachelor Thesis Award 2021 werd niet uitgereikt.


2020

De Bachelor Thesis Award 2020 werd niet uitgereikt.


2019

Celie Lescroart

'Zwerfvuil aan zee, terug naar de bron: labels en opschriften als leidraad naar de oorsprong van het afval'

B.Sc. scriptie Hogeschool VIVES Kortrijk - Ecotechnologie


2018

Charlotte Steendam

'Graafgedrag bij de Europese paling (Anguila anguila)'

B.Sc. scriptie Universiteit Gent - B.Sc. Biologie