Projecten 2000-2018 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Projecten 2000-2018

Technologie en energie: mariene biotechnologie


[CSA MarineBiotech]
CSA in Marine Biotechnology
Het CSA MarineBiotech project wil, om de huidige versnippering en dubbel werk te voorkomen, de weg effenen voor gemeenschappelijke programma's en samenwerkingen. Dit omvat de levering en het gebruik van gemeenschappelijke onderzoeksinfrastructuur door middel van een toekomstige ERA-NET-in mariene biotechnologie.
[ website ] [ metadata ]


[Theseus]
Innovatieve technologieën voor een veiligere Europese kust in een veranderend klimaat
Theseus zal een systematische aanpak ontwikkelen om een kust te genereren met weinig risico voor menselijk gebruik én gezonde habitats voor veranderende kustzones die onderhevig zijn aan verschillende factoren. De innovatieve combinatie van mitigatie en adaptatietechnologieën die beschouwd worden, zullen rekening houden met ecologische mitigatiemaatregelen, hydro-morfodynamische technieken, acties om the impact op de samenleving en economie te beperken en op GIS gebaseerde software om verdedigingsplannen te ondersteunen
[ website ] [ metadata ]


[
ERA-MBT]
Marine Biotechnology ERA-NET
Het Marine Biotechnology ERA-NET (ERA - MBT ) is een consortium van 19 nationale financieringsagentschappen op zoek naar complementariteit tussen nationale activiteiten door het poolen van middelen om gezamenlijke financiering van transnationale projecten op het gebied van mariene biotechnologie te ondernemen. De activiteiten, waaronder de ontwikkeling van een strategische roadmap voor mariene biotechnologie zullen de Europese bio-economie ondersteunen.
[ website ] [ metadata ]


[Micro B3]
Micro B3 (biodiversiteit, bio-informatica, biotechnologie)
Micro B3 wil innovatieve bio-informatica benaderingen samen met een legaal kader ontwikkelen om omvangrijke data over mariene genomen en metagenomen met betrekking tot virussen, bacteriën, archaebacteriën en eencelligen toegankelijk te maken voor mariene ecosysteembiologie en om nieuwe doelen voor biotechnologische toepassingen te definiëren.
[ website ] [ metadata ]