Projecten 2000-2018 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Projecten 2000-2018

Maritiem transport en havens: incidenten


[RAMA]
Risico-analyse van mariene activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee
RAMA heeft tot doel de milieurisico's van de lozingen door de commerciële scheepvaartactiviteiten op het Belgisch deel van de Noordzee te bepalen. Scheepvaartpatronen, vervoer van gevaarlijke stoffen, kans op risico's en de potentiële impact van incidenten zal beoordeeld worden. De risico-analyse binnen dit project onderzoekt zowel de kans op een ongeval als de milieu-effecten in het geval van een ongeluk.
[ website ] [ metadata ]