Projecten 2000-2018 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Projecten 2000-2018

Belgische Kust en zeegebieden: kustzone


[BeNCoRe]
Het Belgisch Netwerk voor Kustonderzoek
Het Belgisch Netwerk voor Kustonderzoek richt zich op het initialiseren en faciliteren van het delen van kennis en de samenwerking van de Belgische mariene instituten. BeNCoRe is deel van het Europees Netwerk ENCORA.
[ website ] [ metadata ]


[CREST]
Een veerkrachtige kustzone.
Het CREST-project wenst de kennis met betrekking tot kustprocessen (golven, getij, sedimenttransport, wind…) nabij de kust en op land te verhogen en dit in het kader van kustveiligheid.
[ website ] [ metadata ]

Het archiveren van gegevens rond recreatieve strandvisserij aan de Belgische kust
Om te vermijden dat krui- en visvangstgegevens, die een belangrijke bron van informatie vormen over het leven in de kustzone, verloren zouden gaan, heeft VLIZ het initiatief genomen om in samenwerking met kruiers, hengelaars en strandvissers, deze data te beschrijven en archiveren.
[ website ] [ metadata ]


[
NewSTHEPS]
New Strategies for monitoring and risk assessment of Hazardous chemicals in the marine
In this research project, novel and integrated passive sampler (PS)-based approaches (modelling and measurements) will be developed for both chemical exposure (monitoring) and biological effect assessment (passive dosing). Through the use of a broader array of PS techniques, applicable in a wide polarity range, the project will focus on the quantitation of an extended set of priority and emerging organic micropollutants and metals (targeted approach).
[ website ] [ metadata ]