QuAAtro39 nutriëntenanalysator | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

QuAAtro39 nutriëntenanalysator

De QuAAtro39 is een ‘segmented flow analyzer’(SFA) die gebruikt kan worden voor de bepaling van de concentratie van verschillende nutriënten in water. De kennis van de concentratie aan nutriënten is essentieel om de kwaliteit van het aquatisch milieu (dat onder druk staat door vervuiling en eutrofiëring) en zijn bio-geochemische status te bepalen.

Hoe werkt de QuAAtro39?

Zeewaterstalen en reagentia worden continu door een verdeelstuk gepompt, terwijl er luchtbellen aan toegevoegd worden die chemische reacties initiëren. Deze reacties zorgen voor een specifieke kleurontwikkeling, waarvan de intensiteit in verhouding is met de concentratie van het specifieke nutriënt. Het toestel is uitgerust met hoge-precisie kleurintensiteitsmeter die de analyse van de verschillende nutriënten toelaat. Een auto-analyzer laat toe om ongeveer 60 stalen per uur automatisch te analyseren.

Waarom de QuAAtro39 gebruiken?

De QuAAtro 39 laat toe om de hoeveelheid van bepaalde aanwezige nutriënten in het (zee)water te bepalen. Het toestel van het VLIZ meet de totale hoeveelheid oxideerbaar stikstof (TON), nitriet (NO2-), fosfaat (PO43-), silicium (Si) en ammonium (NH4+). Deze nutriënten kunnen ons informatie geven over de oorsprong van het water of de vervuilingsgraad ervan.

Enkele studies:

De QuAAtro 39 wordt gebruik voor de analyse van de ICOS en Lifewatch stalen van het Belgische deel van de Noordzee. Deze worden tijdens maandelijkse campagnes verzameld op vaste stations. Ook de bepaling van watermassa’s in de Atlantische Oceaan is gebeurd door middel van de QuAAtro 39 door de Universiteit Gent.

Technische details:

Hoge-resolutie digitale spectrofotometer met ultra-lage detectielimieten

Verwarmde chemische verdeelstukken (37 °c)

hoge precisie peristaltische pomp (3 verschillende snelheden)

Autosampler

Nauwkeurigheid: ± 0.5 umol/l voor alle nutriënten

Gebruik maken van de QuAAtro39?

De QuAAtro is een complex toestel dat enkel kan gebruikt worden door ervaren personeel. Voor meer informatie in verband met de beschikbaarheid van de QuAAtro39, gelieve het VLIZ te contacteren ( ).

Gebruik en voorwaarden

Indien u als wetenschapper gebruik maakt van de QuAAtro39 dat door het VLIZ en ICOS ter beschikking gesteld wordt, gelieve daar dan als volgt aan te refereren in uw publicaties: "Dit werk werd ondersteund door data & infrastructuur beschikbaar gesteld door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), in het kader van de Vlaamse bijdrage aan het ICOS project."

Financiering

Financiering door ICOS en VLIZ