Reineck box corer | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Reineck box corer

Een Reineck box corer (ook wel ‘spade corer’ genoemd) is een van de meest gebruikte en eenvoudigste instrumenten voor het nemen van sedimentkernen in de zee. Dit toestel wordt opgesteld vanop een onderzoeksschip  en wordt met behulp van een metaalkabel tot op de zeebodem gebracht. De Reineck box corer is geschikt voor elke waterdiepte en neemt een zo goed als onverstoord bodemstaal. Hieruit kunnen kleinere submonsters genomen worden die gebruikt worden voor biologische studies, geochemische analyses, onderzoek van interstitieel water of voor het evalueren van de impact op het milieu.

Hoe werkt een Reineck box corer?

De Reineck box corer wordt vanop een onderzoeksschip met een metaalkabel tot op de zeebodem gebracht. Wanneer de Reineck box corer de bodem bereikt heeft, wordt de core box in de grond geduwd met behulp van de gewichten die zich boven de core box bevinden. Van zodra de core box gevuld is met sediment, wordt het monster aan de onderkant afgesloten door de spade met behulp van een afsluitende hefboomarm. De snijdende rand van de spade baant zich een weg door het sediment tot de spade de volledige onderkant van de sediment box omvat (zie tekening).


(1) Reineck box corer daalt tot op de zeebodem, (2) penetratiefase, (3) sluitingsfase, (4) ophaalfase. © naar Marine Environment Research Centre (La Spezia, Italy)

  Werking van de Reineck box corer

  Foto's

Waarom een Reineck box corer gebruiken?

 • Het gebruik van een Reineck box corer doelt op een minimale verstoring van sedimenten
 • Dit toestel is eenvoudig in gebruik
 • De Reineck box corer is in staat staalnames te nemen van het sediment met het bovenliggende water

Enkele studies met de Reineck box corer:

 • Vergelijken van de efficiëntie tussen de Reineck box corer en Van Veen grijper:

Beukema, J.J. et al. (1974)

 • Onderzoek van vetzuur biomarkers en hun stabiele isotopen d.m.v. Reineck core boxes genomen op de RV Zeeleeuw:

Braeckman, U. et al. (2015)

Technische details

De Reineck box corer dat het VLIZ ter beschikking heeft, bevat volgende technische details:

 • Hoogte: 1,8 m
 • Lengte: 1,2 m
 • Breedte: 0,8 m
 • Gewicht: 100 kg
 • Één bodemkern heeft een diameter van ± 15 cm
 • Kan bodemstalen nemen van maximaal 25-30 cm diep

De Reineck box corer uitlenen?

Wetenschappers verbonden aan universiteiten of wetenschappelijke instellingen kunnen gebruik maken van onze apparatuur. Gelieve het VLIZ te contacteren voor meer informatie.

Gebruik en voorwaarden

Opgelet! Indien u als wetenschapper gebruik maakt van de Reineck box corer die door het VLIZ ter beschikking gesteld wordt, gelieve daar dan als volgt aan te refereren in uw publicaties: 'Dit werk werd ondersteund door data & infrastructuur beschikbaar gesteld door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)'.