Reisbeurzen noord-zuidwerking | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Reisbeurzen noord-zuidwerking

In het kader van internationale samenwerkingsakkoorden tussen VLIZ en wetenschappelijke instellingen in het Zuiden, kent VLIZ reisbeurzen toe. Met deze beurzen kunnen veelbelovende studenten en jonge onderzoekers in mariene wetenschappen tijdens een kort verblijf kennis uitwisselen en praktijkervaring opdoen in de laboratoria van mariene onderzoeksgroepen in Vlaanderen of tijdens internationale summer schools georganiseerd in Vlaanderen.

Reisbeurs voor Blue Science & Technology Summer Training 2023

In 2023 kent De Zee als Goed Doel een reisbeurs toe aan een veelbelovende student in de mariene wetenschappen die verbonden is aan onderstaande mariene onderzoeksinstituten. De studenten dienen ingeschreven te zijn in een MSc of PhD programma in de mariene wetenschappen en jonger zijn dan 35 jaar. Met deze reisbeurzen willen we studenten inspireren en in staat stellen ervaring uit te wisselen en expertise op te doen door deel te nemen aan de Blue Science & Technology Summer Training die de Universiteit Gent organiseert van 3 tot 14 juli 2023 in Vlaanderen.

De Blue Science & Technology Summer Training 2023 combineert academische lezingen van toponderzoekers van verschillende (inter-) nationale kennisinstellingen die actief zijn in de verschillende domeinen van de Blauwe Economie, met seminaries van Europese en nationale beleidsmakers en privébedrijven met een gevestigde waarde in hun sector, en praktijkervaring. Zo krijgen BlueS&T-deelnemers uit de eerste hand inzicht in het proces van het ontwerpen, opstarten en runnen van offshorebedrijven door vooraanstaande deskundigen op dit gebied. Dit levert zowel academische als andere vaardigheden op.  

Het totale budget voor de reisbeurs bedraagt 4.000 euro en wordt gefinancierd door De Zee als Goed Doel. De beurs van maximaal 4.000 EUR wordt gebruikt om de jonge mariene wetenschapper in staat te stellen deel te nemen aan de summer training. De reisbeurs omvat de reiskosten voor de vlucht (laagste tarief, economy class), accommodatie en inschrijvingsgeld voor de summer training.

Via een motivatiebrief kunnen wetenschappers zich kandidaat stellen. De beurs aanvragen kan door uiterlijk op 7 juni 2023 de volgende documenten te sturen naar . Alle details zijn te lezen in de "call for proposals".

  •     aanvraagformulier (hier downloaden)
  •     cv van de kandidaat
  •     toestemmingsbrief van de promotor verbonden aan de universiteit of hogeschool van de student (vrij formaat)
  •     een kopie van uw masterdiploma of een bewijs van uw doctoraatsbeurs.

Filantropie reisbeurzen 2018

Vanuit de samenwerking tussen VLIZ en de Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) kregen Zuid-Amerikaanse beloftevolle studenten de kans om gedurende 10 dagen (18-29 maart 2018) ervaring op te doen aan Vlaamse mariene onderzoeksgroepen.
Kandidaten werden geselecteerd door lokale contactpersonen op basis van hun CV. De student moest in het instituut ingeschreven zijn in een MSc- of PhD-programma in mariene wetenschappen en jonger zijn dan 35 jaar. Drie jonge wetenschappers afkomstig uit Colombia (Comision Colombiana del Oceano), Panama (Ministerio del Ambiente Panama) en Peru (Instituto del Mar de Peru - IMARPE) voldeden aan de criteria en zakten af naar België.
Naast een bezoek aan het VLIZ en een gemeenschappelijk deelname aan de VLIZ Marine Science Day kreeg elke bezoeker een gepersonaliseerd programma bestaande uit een bezoek aan onderzoeksgroepen zoals: GhEnToxLab (UGent), Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) en het Maritiem Instituut (UGent). Maar ook deelname aan workshops m.b.t. indicatoren voor antropogene druk op zee en m.b.t. het herstel van de inheemse oester in de Belgische wateren stonden op hun agenda alsook een dag aan boord van het onderzoeksschip RV Simon Stevin.
Na afloop van hun bezoek lijstten de deelnemers opportuniteiten op voor toekomstige samenwerkingen tussen de Vlaamse mariene onderzoeksgroepen en het instituut in hun thuisland.
Het reisbudget, beheerd door het VLIZ, omvatte vliegtuigtickets (laagste tarief), overnachtingen alsook een kleine per diem voor lokale uitgaven.

 

Filantropie reisbeurzen 2017

In het kader van de lopende samenwerking tussen VLIZ en Kenia kende VLIZ in 2017 drie reisbeurzen (t.w.v. 1.500 EUR) toe aan studenten verbonden aan de Kenya Marine and Fisheries Research Institute (KMFRI), de Technical University of Mombasa (TUM) en de University of Nairobi (UoN). Voor elk van de drie instituten, selecteerden lokale contactpersonen rechtstreeks een student op basis van hun CV. De student moest in het instituut ingeschreven zijn in een MSc- of PhD-programma in mariene wetenschappen en jonger zijn dan 35 jaar.
Tijdens een verblijf van één week in Vlaanderen (27 februari t.e.m. 3 maart 2017) kregen deze veelbelovende onderzoekers de kans om deel te nemen aan de VLIZ Marine Science Day en bezochten ze laboratoria van een aantal mariene onderzoeksgroepen waaronder het VLIZ, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, het Laboratorium voor Aquacultuur en Artemia Reference Center (UGent), de Onderzoeksgroep Mariene Biologie (UGent), het Laboratorium voor Biodiversiteit en Evolutionaire Genomica (KU Leuven) en het departement Biologie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.
Het reisbudget, beheerd door het VLIZ, omvatte vliegtuigtickets (laagste tarief), overnachtingen alsook een kleine per diem voor lokale uitgaven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met .