Samenwerking | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Samenwerking

Het VLIZ sluit zowel nationale als internationale samenwerkingsakkoorden af die belangrijk zijn voor de werking en de inzetbaarheid van het onderzoeksschip Simon Stevin en de onderzoeksappartuur.

 • VLOOT dab
  Een samenwerkingsakkoord tussen VLOOT dab en het VLIZ verzekert de wetenschappelijke operaties van de RV Simon Stevin. VLOOT dab zorgt, als eigenaar van het onderzoeksschip, voor de bemanning, het technisch onderhoud en draagt alle operationele kosten. Het VLIZ is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk programma en beheert de wetenschappelijke uitrusting van de RV Simon Stevin.
   
 • RV Belgica
  Het VLIZ zet het kustonderzoeksschip Simon Stevin in op complementaire basis met het oceanografisch onderzoeksschip Belgica. Een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) en VLIZ vormt de basis van een optimale inzet van de middelen van beide organisaties. Zo zijn de modaliteiten voor het gebruik van de infrastructuur en de instrumenten identiek en verlopen de oproepen voor scheepstijd gecoördineerd.
   
 • NIOZ
  Tussen het VLIZ en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) bestaat een formeel samenwerkingsverband. Via deze overeenkomst wordt onder andere gestreefd naar een maximale uitwisselbaarheid van onderzoeksapparatuur. Om het beheer en de inzet van de ROV Genesis mogelijk te maken hebben NIOZ en VLIZ concreet een samenwerking afgesloten.
   
 • ERVO / IRSO
  Het VLIZ is lid van de ‘European Research Vessels Operators’ (ERVO), een Europees informeel netwerk van mensen verantwoordelijk voor onderzoeksschepen dat streeft naar een geïntegreerd beheer van de Europese onderzoeksvloot. Tijdens een jaarlijkse bijeenkomst worden ervaringen uitgewisseld en gemeenschappelijke problemen besproken.
  Op globaal internationaal niveau neemt VLIZ deel aan de jaarlijkse ‘International Research Ship Operators’ Meeting’ (IRSO). Centraal op de agenda staat de uitwisseling van kennis en ervaring zowel op technisch als strategisch niveau.
   
 • EUROFLEETS
  Het VLIZ is partner in het Europese EUROFLEETS+ project. Dit onderzoeksinfrastructuurproject ondersteunt drie complementaire activiteiten: transnationale toegang tot schepen en installaties, gemeenschappelijk technologisch onderzoek en netwerking. Zo wil het de samenwerking binnen de Europese onderzoeksvloot bevorderen en bijdragen tot een verhoogde kostenefficiëntie. In dit kader kunnen buitenlandse onderzoekers scheepstijd bekomen op de RV Simon Stevin.